Pondělí, 24. června 2019

O pozemky v Jeníkově u Duchcova byl velký zájem

04.01.2019
O pozemky v Jeníkově u Duchcova byl velký zájem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích prodal pozemky, o které byl v následné aukci velký zájem. Jedná se o pozemky o celkové výměře 2 312 m2 ležící v katastrálním území Oldřichov u Duchcova.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné i zastavitelné území obce Jeníkov. Větší z pozemků (1 376 m2) je součástí volně přístupné krajiny, je nezastavěný a rostou na něm vzrostlé trvalé porosty. Hranice tohoto pozemku není v terénu přesně zřejmá. Druhý menší pozemek je součástí upravené udržované zahrady s trvalými porosty ovocného charakteru a je v jednotném funkčním celku se stavbou ve vlastnictví fyzických osob, které tento pozemek dosud užívali na základě nájemní smlouvy. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny jako zahrádkářská kolonie.

ÚZSVM získal tyto pozemky do příslušnosti hospodařit po ukončení činnosti okresních úřadů.

O získání pozemků projevila veřejnost zájem již v prvním kole vyhlášeného výběrového řízení, ve kterém byla minimální kupní cena pozemků stanovena ve výši 280 000 Kč. Doručeny byly tři nabídky, z nichž nejvyšší nabídka předložená v listinné podobě zněla na částku 410 000 Kč. Do následné aukce se zapojili dva účastníci výběrového řízení. Minimální výše příhozu ke zvýšení kupní ceny byla pro začátek aukce stanovena ve výši 10 000 Kč, později byla výše příhozu snížena na 5 000 Kč a nakonec na 1 000 Kč. Vzhledem k zájmu o pozemky došlo v průběhu aukce celkem k 41 příhozům, díky nimž se konečná kupní cena za pozemky vyšplhala na 890 000 Kč. Došlo tak k více než trojnásobnému navýšení kupní ceny.