Úterý, 20. srpna 2019

Obec Stěbořice na Opavsku získala bezúplatně pozemky o celkové výměře 9 745 m2

29.01.2019
Obec Stěbořice na Opavsku získala bezúplatně pozemky o celkové výměře 9 745 m2
Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně obci Stěbořice pozemky, na kterých se nachází komunikace III. třídy a IV. třídy ve vlastnictví obce.
Tímto převodem došlo ke sjednocení vlastnictví místních komunikací a pozemků pod nimi do dispozice jednoho vlastníka. Předmětem převodu byly pozemky o celkové výměře 9 745 m2. Převod umožnil centralizaci majetku do vlastnictví obce, která takto může zahájit proces obnovy veřejných ploch a přiblížit se k plánovaným záměrům ke zkvalitnění života občanů obce.