Úterý, 26. května 2020

Pionýři z Liberce získali bezúplatně pozemek pod letním táborem

26.01.2015
Pionýři z Liberce získali bezúplatně pozemek pod letním táborem
Pozemek situovaný v samostatné lokalitě na jižní straně obce Černousy na Liberecku bezúplatně převedli zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Liberec do vlastnictví pionýrské skupiny z Liberce. Účetní hodnota převedené nemovitosti přesáhla 14 tisíc korun.
Parcela o výměře 565 m2 se nachází v terénním mělkém a širokém žlabu, na jehož dně protéká potok vlévající se do řeky Smědé. Je částečně zastavěna stavbou a třemi chatkami ve vlastnictví Pionýrské skupiny při 7. ZDŠ Liberec, nově působící pod názvem „Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina KATAMARÁN“.
 
Zbývající část pozemku tvoří volná plocha s listnatým porostem a zbytky zpevněných ploch po chatkách. Nemovitosti navazují na pozemky ve vlastnictví obce Černousy, která zde ve spolupráci s pionýrskou skupinou provozuje letní dětské tábory.
 
Pionýr zde pořádá různé zájmové činnosti, např. soustředění vodního oddílu Katamarán, letní tábory, výjezdní zkoušky pěveckého sboru Kokrháček při ZŠ Ještědská a další akce zaměřené v souladu s posláním organizace i obecným veřejným zájmem na přímou výchovně vzdělávací činnost ve prospěch dětí a mládeže.