Úterý, 26. května 2020

Pozemky s melioracemi v Merbolticích restituovala farnost ve Valkeřicích

04.02.2015
Pozemky s melioracemi v Merbolticích restituovala farnost ve Valkeřicích
Dva menší pozemky v Merbolticích vydali zaměstnanci odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem na základě dohody o vydání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Římskokatolické farnosti ve Valkeřicích.
Jedná se o pozemky v zastavěné části obce o výměře 91 m2 a v účetní hodnotě 910 korun tvořící břeh vodního toku porostlého vzrostlými stromy. Vodní tok je součástí soustavy umělých kanálů odvádějících vodu z polí. Vydané pozemky sousedí s pozemky ve vlastnictví valkeřické farnosti. V minulosti tento majetek patřil Římskokatolickému farnímu obročí ve Valkeřicích.