Úterý, 26. května 2020

Prodej pozemků v podnikovém areálu v Havlíčkově Brodě vynesl státu téměř 7 milionů

05.01.2015
Prodej pozemků v podnikovém areálu v Havlíčkově Brodě vynesl státu téměř 7 milionů
Šest pozemků ležících v katastrálním území Havlíčkův Brod zrealizovalo přímým prodejem za cenu 6,8 milionů korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Havlíčkův Brod. Parcely tvoří funkční celek s budovami ve vlastnictví kupce a slouží mu k podnikatelským účelům.
Jednalo se převážně o druhy pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“, které se všechny nachází v oploceném areálu firmy. Jejich celková plocha činí 8.504 m2.