Úterý, 28. ledna 2020

Puncovní úřad získal šperky v hodnotě téměř 22 tisíc korun

09.08.2019
Puncovní úřad získal šperky v hodnotě téměř 22 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prostějově předal Puncovnímu úřadu v Praze soubor šperků z drahých kovů a kamenů, které stát získal v rámci tzv. odúmrtě po zesnulé ženě z Držovic, která zemřela bez dědiců.
Jednalo se o stříbrné mince, odstřižky zlatého plechu, náušnice, náhrdelník a další předměty v hodnotě 21 860 Kč.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu
 
Puncovní úřad je orgánem státní správy, vykonávající úkoly na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Součástí činnosti tohoto úřadu jsou také aukční prodeje předmětů z drahých kovů a kamenů, které získává od ÚZSVM.