Úterý, 26. května 2020

Rakousko-uherská vyznamenání a řády získali vojenští historikové

30.01.2015
Rakousko-uherská vyznamenání a řády získali vojenští historikové
Celkem 28 kusů starých vojenských medailí, řádů a vyznamenání bezúplatně předali pražskému Vojenskému historickému ústavu zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Litoměřice.
Mezi předanými předměty byly například medaile ze žlutého nebo bílého kovu s nápisem Signum Laudis, medaile za věrnost (kříž s ratolestí) z bílého kovu, medaile s datací 1848-1908 (kříž s ratolestí) ze žlutého kovu, různobarevná vojenská znamení na prsa uniformy na kovovém nosiči nebo rakousko-uherská mince a další.
 
Všechny tyto starožitnosti propadly státu v rámci trestního řízení, a to na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem. Zájem o ně projevil Vojenský historický ústav Praha. Vyznamenání obohatí jeho muzejní sbírky vedené v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury.