Úterý, 26. května 2020

Skauti v Českém Dubu již sídlí ve vlastní klubovně

20.01.2015
Skauti v Českém Dubu již sídlí ve vlastní klubovně
Pozemek o výměře 441 m2 se stavbou klubovny ležící v katastrálním území Český Dub bezúplatně převedli spolku Junák zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Liberec.
Nemovitosti se nacházejí v okrajové části města Český Dub a jejich účetní hodnota dosahuje 496 tisíc korun. Přesné stáří domu není známo, je odhadováno na více než 130 let. Část pozemku také slouží jako manipulační plocha a přístup k budově. Junák – svaz skatů a skautek ČR, středisko „DUB“ Český Dub dosud nemovitosti bezplatně užíval na základě smlouvy.
 
Klubovna slouží nejen jako zázemí pro pravidelnou činnost oddílů střediska, ale i pro přípravu akcí pořádaných pro širokou veřejnost. Je skauty celoročně využívána v souladu s posláním organizace i obecným veřejným zájmem pro přímou výchovně vzdělávací činnost ve prospěch dětí a mládeže.