Středa, 27. května 2020

Stát získal z odúmrtě více než 1,3 milionu korun

18.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni získal po zemřelé ženě z Plzně více než 1,3 milionu korun.
Pětašedesátiletá žena, která zemřela v domově pro osoby se zdravotním postižením, neměla žádné dědice. Dědictví tvořily s výjimkou několika osobních věcí jen finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že žena byla svobodná a bezdětná, neměla ani jiné příbuzné, kteří by mohli dle občanského zákoníku dědit, připadl její majetek ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Jednalo se o částku 1 318 365 Kč uloženou na bankovních účtech (z vkladních knížek) zemřelé ženy. Jediným závazkem pak byla pohledávka za vypravení pohřbu zdravotnickému zařízení, v němž žena na sklonku života žila a zemřela. Ostatní finanční prostředky ve výši 1,3 milionu Kč byly odvedeny do státního rozpočtu a stanou se tak zdrojem financování nezbytných činností, které musí stát hradit.