Úterý, 26. května 2020

Teplice získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi

19.01.2015
Teplice získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi
Pozemky v účetní hodnotě přesahující 1,6 milionu korun bezúplatně převedli zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Teplice do vlastnictví Statutárního města Teplice.
Jednalo se o 12 pozemků o celkové rozloze 12.940 m2 ležících v katastrálním území Teplice-Trnovany.  Jedenáct pozemků tvoří části místních komunikací II., III. a IV. třídy, které těsně přiléhají ke krajnicím, přechodům a dělícím travním pásům. Nacházejí se mimo jiné v ulicích Bohosudovská, Trnovanská, Husova, Přítkovská nebo Obránců Míru.
 
Poslední, největší pozemek o rozloze 11.180 m2 obklopuje parcelu s budovou, v níž sídlí Česká správa sociálního zabezpečení. Na části tohoto pozemku se rovněž nalézají místní komunikace – chodníky, vozovka, nezpevněné cesty a odstavná plocha pro vozidla.