Úterý, 26. května 2020

Teplice získaly od ÚZSVM historickou cihlářskou pec

13.01.2015
Teplice získaly od ÚZSVM historickou cihlářskou pec
Stavbu bývalé cihlářské pece bezúplatně převedli Statutárnímu městu Teplice zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Teplice. Nemovitost stojí na pozemku v katastrálním území Hudcov, který je ve vlastnictví Teplic.
Převodem došlo ke sjednocení vlastníka pozemku a stavby na něm stojící, a tedy k vypořádání majetkoprávních vztahů. Cihlářská pec je v současné době ve špatném technickém stavu a zcela nevyužitelná. Její účetní hodnota činí zhruba 230 tisíc korun.
 
V minulosti byla pec zapsána v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 111 s vlastnickým právem pro Českou republiku a s právem hospodaření pro státní podnik Teplotechna Teplice. Po provedeném majetkoprávním šetření bylo zjištěno, že se jedná o dohledaný státní majetek, se kterým žádná organizační složka státu nehospodaří, a proto byl podle § 10 zákona č. 219/2000 Sb. ohlášen do příslušnosti hospodaření pro ÚZSVM.