Středa, 1. dubna 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky městu Žďár nad Sázavou

17.03.2020
ÚZSVM bezúplatně převedl dva pozemky městu Žďár nad Sázavou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáře nad Sázavou bezúplatně převedl městu Žďár nad Sázavou dva pozemky o celkové výměře 626 m2 v těsné blízkosti poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
Jeden tvoří část přístupové cesty a na druhém se nachází veřejná zeleň. Oba jsou součástí klidové a odpočinkové zóny na území ochranného pásma pro „Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“.

 ​​

Bezúplatný převod pozemků byl uskutečněn z důvodu veřejného zájmu. Převodem město získalo poslední dva pozemky v blízkém okolí této památky, které byly doposud zapsány na jiného vlastníka.​