Středa, 27. května 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl na Ústecký kraj pozemky o celkové výměře 27 019 m2

24.03.2020
ÚZSVM bezúplatně převedl na Ústecký kraj pozemky o celkové výměře 27 019 m2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Chomutově, Litoměřicích, Teplicích a Lounech bezúplatně převedl do vlastnictví Ústeckého kraje deset pozemků celkové rozloze 27 019 m2. Jednalo se převážně o pozemky pod komunikacemi.
Nejrozsáhlejší pozemky převedl kraji ÚZSVM v Chomutově. Převeden byl rozsáhlý pozemek ležící v katastrálním území Bylany u Mostu o výměře 23 839 m2. Na pozemku leží asfaltový povrch tělesa komunikace III. třídy. K pozemku je zřízeno ochranné pásmo etylenovodu. Původně byl tento pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Po prověření nabývacích titulů byl jako majetek státu přepsán na ÚZSVM. Další pozemek o výměře 1 464 m2 se nachází v Chomutově a na pozemku leží těleso komunikace III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento pozemek odbor získal ÚZSVM na základě souhlasného prohlášení podepsaného se Státním pozemkovým úřadem. Pozemek totiž svých charakterem nesplňoval podmínky zákona o půdě. Poslední pozemek leží v katastrálním území Zaječice u Bečova a má rozlohu 48 m2. Povrch pozemku je rovněž zastavěn komunikací III. třídy a i tento pozemek byl původně zapsán v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka a musel být majetkoprávně prošetřen za účelem zjištění skutečného vlastníka pozemku.

Tři pozemky o celkové výměře 1 011 m2 ležící v katastrálním území Hrobčice získal Ústecký kraj ve stejném období od ÚZSVM v Teplicích. Pozemky jsou zastavěny tělesem komunikace III. třídy a nachází se ve velkoplošném zvláště chráněném území Chráněné krajinné o​​​​​blasti České středohoří. ÚZSVM získal tyto pozemky do majetku po ukončení činnosti Okresního úřadu Teplice.

ÚZSVM v Litoměřicích převedl kraji pozemek o výměře 72 m2 pod komunikací III. třídy ležící v katastrálním území Dobkovičky. Tento pozemek se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a ÚZSVM ho získal do majetku od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Druhý převáděný pozemek, byl pozemek o rozloze 315 m2 v katastrálním území Velké Žernoseky. Ústecký kraj o tento pozemek projevil zájem z důvodu budování cyklostezky „Labská stezka“. Pozemek byl pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka a musel být nejdříve majetkoprávně prošetřen a zjištěn skutečný vlastník pozemku, kterým se ukázal být stát. Pozemek taktéž leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

Poslední dva pozemky pod silničním tělesem komunikace II. a III. třídy obohatil majetek Ústeckého kraje v okrese Louny. ÚZSVM v Lounech převedl kraji pozemky o rozloze 270 m2 vedené v katastru nemovitostí jako vodní plocha, koryto vodního toku. Ve skutečnosti se jedná o pozemky na okraji zastavěného území obce Lipenec se silničními mosty. Před převodem na Ústecký kraj byly pozemky zapsány na neexistující organizaci Místní národní výbor Tuchořice.

V případech, kdy se jednalo o pozemky pod komunikacemi došlo ke sjednocení vlastníka pozemku s vlastníkem tělesa komunikace a kraji tak byl umožněn lepší výkon vlastnických práv např. při opravě silnic.​