Úterý, 28. ledna 2020

ÚZSVM nepravomocně uspěl v soudním řízení o odškodnění Igora Ševcova

12.08.2019
Zatím nepravomocného úspěchu dosáhli právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu Igora Ševcova, kterou se domáhal po státu odškodnění za to, že vůči němu byla vedena trestní řízení pro podezření ze spáchání teroristického útoku na dům bývalého ministra zahraničí Martina Stropnického a dále pro účast na poškození zdi věznice Ruzyň nasprejovanými anarchistickými nápisy.
Ševcov byl stíhán pro tyto skutky, ale v květnu 2016 byl v případě podezření ze spáchání teroristického útoku zproštěn obžaloby a u druhého skutku byla v květnu 2017 Nejvyšším soudem věc postoupena do přestupkového řízení a následně zastavena.
 
Ševcov se po státu domáhal odškodnění ve výši více než 1,4 mil. Kč, což mu mělo nahradit peněžité prostředky vynaložené na obhájce a hlavně vzniklou nemajetkovou újmu v souvislosti s jeho trestním stíháním, držením ve vazbě a újmu na zdraví.  Obvodní soud pro Prahu 2 se zcela ztotožnil s argumentací zástupce ÚZSVM, podle které podal Ševcovův advokát žalobu opožděně.
 
Ševcovovi nepomohl ani argument rozporu námitky promlčení s dobrými mravy, neboť soud potvrdil, že zákonná lhůta pro uplatnění nároku je dlouhodobě neměnná a je pro všechny stejná. Pokud chtěl Ševcov uplatnit svůj nárok na zaplacení požadované částky, nic mu nebránilo, aby tak učinil v této lhůtě, a to zejména pokud byl po celou dobu zastoupen advokátem. Proti tomuto rozhodnutí se Ševcov ještě může odvolat, avšak s ohledem na zjevné porušení povinnosti důsledně dbát svých práv nelze očekávat, že by případné odvolání mohlo být úspěšné.