Neděle, 18. srpna 2019

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu 1,2 mil. Kč za prodej pozemků v rekreačním areálu v Beskydech

06.02.2019
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu 1,2 mil. Kč za prodej pozemků v rekreačním areálu v Beskydech
Frýdecko-místecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo celkem 12 pozemků umístěných na rozloze necelých 6 700 m2 v bývalém rekreačním areálu v obci Bílá, z čehož na 10 pozemcích jsou umístěny chatky ve vlastnictví kupujícího a dva pozemky tvoří bezprostřední okolí chatek a jejich zázemí.
Areál se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy, v jeho blízkosti se nachází např. známý arcibiskupský lovecký zámeček Bílá, vodní tok Bílá Ostravice se svým přítokem Smradlavka nebo lanová dráha včetně vyhledávané sjezdovky.
Všechny pozemky vznikly v minulosti z jednoho pozemku, který byl v první polovině minulého století součástí tzv. Velkostatku Hukvaldy, jehož vlastníkem bylo Arcibiskupství olomoucké. Stát tento původní církevní majetek získal v souladu s tehdy platnými právními předpisy na konci zimy roku 1948. Protože se původně jednalo o lesní pozemek, byl po dlouhou dobu ve správě státních lesů a později Krajské správy lesů ve Frýdku-Místku, a to až do roku 1982, kdy byl převeden do správy Okresního národního výboru ve Frýdku-Místku. Jen o rok později zde byl dostavěn výcvikový tábor Tělovýchovné jednoty Vítkovice. Zatímco pozemky i po roce 1989 zůstaly vlastnictvím státu, chatky na nich stojící byly, stejně jako hlavní budova, v roce 2000 prodány jejich dosavadnímu vlastníkovi.
Biskupství ostravsko-opavské podalo na začátku roku 2013 výzvu k vydání původního pozemku v souladu se zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, v roce 2016 došlo k uzavření dohody s církví o nevydání majetku.
Zatímco do konce minulého tisíciletí bylo středisko, z důvodu jeho vhodného zasazení do okolních lesních porostů, vyhledávaným ubytovacím cílem, v posledních několika letech nebylo kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům užíváno. Sjednocení vlastnictví pozemků a staveb umožní do budoucna jejich majiteli nejen snazší rekonstrukci ubytovacích zařízení, ale možná i obnovení původního věhlasu rekreačního střediska.