Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM předal Centru sociálních služeb Hrabyně byt z odúmrtě

09.02.2015
ÚZSVM předal Centru sociálních služeb Hrabyně byt z odúmrtě
Bytovou jednotkou spolu se spoluvlastnickým podílem na nebytových prostorech fyzicky předalo Odloučené pracoviště ÚZSVM Opava státní příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Hrabyně.
Nemovitost, jíž ÚZSVM nabyl z odúmrtě, se nachází v katastrálním území Hrabyně. Centrum sociálních služeb Hrabyně poskytlo ÚZSVM za tento majetek peněžité plnění ve výši 811 tisíc korun. V bytě zůstal plynový sporák Mora – Combi 816 a kuchyňská linka.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 1634 takto: „nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.