Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM předal Vězeňské službě ČR lůžko pro imobilní vězně s příslušenstvím

10.02.2020
ÚZSVM předal Vězeňské službě ČR lůžko pro imobilní vězně s příslušenstvím
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě získal na základě usnesení Okresního soudu mimo jiný majetek i polohovatelné lůžko Contempora s antidekubitní matrací Prema, hrazdou k lůžku a jídelním stolkem. ÚZSVM získal tento majetek jako odúmrť po zemřelé jednaosmdesátileté ženě.
 

ÚZSVM nabídku bezúplatného převodu pro státní instituce zveřejnil na svých webových stránkách. O lůžko projevila zájem Vězeňská služba České republiky. Lůžko tak dále poslouží imobilním vězňům ve věznici Karviná.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost Úřadu hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.