Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze televizor a nože

10.02.2020
ÚZSVM předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze televizor a nože
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové předalo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze televizor značky LG a sadu nožů značky Zepter.
Nabídka pro státní organizace a organizační složky státu byla zveřejněna na webových stránkách ÚZSVM www.nabidkamajetku.cz. O tyto předměty projevilo zájem Vrchní státní zastupitelství v Praze, které věci využije pro vybavení služebních bytů.
 
Stát získal tento majetek na základě usnesení Okresního soudu v Hradci Králové jako odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.