Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička

09.09.2019
ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově na základě žádosti ministra zemědělství převedli státnímu podniku Povodí Moravy další pozemky v katastrálním území Zámrsky. Tyto pozemky budou použity pro výstavbu vodního díla Skalička, která byla schválena usnesením vlády již z roku 2012.
Celkem ÚZSVM převedl dvanáct pozemků o celkové výměře 23 470 m2 a celkové účetní hodnotě 25 498 Kč a dalších sedm pozemků v podílovém spoluvlastnictví o celkové výměře 9 690 m2 a celkové účetní hodnotě 3 216 Kč.
 
Povodí řeky Bečvy je území, které je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších v zemi. Na základě rozboru situace bylo toto území v Plánu hlavních povodí ČR vymezeno jako prioritní oblast pro řešení ochrany před povodněmi, a to jak pomocí přírodě blízkých, tak technických protipovodňových opatření. V tomto případě vybudování vodního díla Skalička.