Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM převedl zdarma pozemky nutné k výstavbě dlouho očekávaného severojižního průtahu Plzní

11.02.2020
ÚZSVM převedl zdarma pozemky nutné k výstavbě dlouho očekávaného severojižního průtahu Plzní
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni bezúplatně převedl na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a další státní organizace spoluvlastnické podíly tří pozemků. Spoluvlastnické podíly ideální ½ tří pozemků o celkové výměře 834 m2 mají účetní hodnotu 688 492,02 Kč. Pozemky jsou nutné pro dokončení příprav severojižního průtahu Plzní, jenž by měl ulevit dlouhodobě přetíženým komunikacím Karlovarská, Klatovská a Jateční. Na pozemcích se bude nacházet nový kruhový objezd, opěrná zeď, nástupiště autobusové zastávky a smíšená stezka pro chodce a cyklisty.
Převedené pozemky jsou určeny pro výstavbu veřejně prospěšné stavby „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ a již byly v rámci stavebního povolení zahájeny přípravné práce – kácení stromů a terénní úpravy. 
​​​​

Kromě do majetku ŘSD byly pozemky také převedeny do vlastnictví Plzeňského kraje a částečně do vlastnictví Statutárního města Plzeň v závislosti na tom, který z uvedených subjektů bude následně vlastníkem stavby komunikace, zastávek, či stezky pro cyklisty dle zákona o pozemních komunika​​​cích.