Neděle, 17. listopadu 2019

ÚZSVM prodal pozemek na sídlišti v Chomutově dříve zapsaný na neexistující státní podnik

04.09.2019
ÚZSVM prodal pozemek na sídlišti v Chomutově dříve zapsaný na neexistující státní podnik
Chomutovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o rozloze 2 504 m2, který se nachází v zastavěné části města Chomutov, za 720 000 korun.
Pozemek leží ve čtvrti nižších obytných domů, na pozemku se nachází trvalé porosty, okrasná zeleň a stromy. Součástí pozemku jsou i sušáky na prádlo.

Pozemek se podařilo prodat v prvním kole výběrového řízení s aukcí. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 695 000 Kč. Do výběrového řízení zaslali své nabídky čtyři zájemci, přičemž nejvyšší podaná nabídka činila 710 000 korun. V následné aukci byl učiněn jeden příhoz a kupní cena tak vzrostla na 720 000 korun.
Pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka. Z majetkoprávního šetření při prověřování nabývacích titulů následně vyplynulo, že pozemek v minulosti vznikl z několika pozemkových parcel. Všechny parcely byly předmětem konfiskace z roku 1945. První z nich byla součástí zemědělských přídělů, jako poslední přídělce byl uveden Státní statek Chomutov s platností přídělu od roku 1960. Státní statek Chomutov však zanikl v roce 1990. U další pozemkové parcely je posledním údajem v pozemkové knize záznam o vložení vlastnického práva z  roku 1952 pro Československý stát – místní národní výbor v Chomutově. A u poslední parcely byly posledním knihovním vlastníkem z roku 1959 uvedeny Válcovny trub a železárny, národní podnik Chomutov. Nástupnická organizace, státní podnik Válcovny trub, se sídlem v Chomutově, byla z obchodního rejstříku vymazána v roce 1996 a podnik byl zrušen bez likvidace.