Úterý, 28. ledna 2020

ÚZSVM prodal pozemek po zrušeném podniku TIBA

12.08.2019
ÚZSVM prodal pozemek po zrušeném podniku TIBA
Ústecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek v minulosti zapsaný na zrušený státní podnik. Jednalo se o pozemek o rozloze 561 m2 ležící v Kamenické Nové Vísce.

Pozemek byl zapsaný v katastru nemovitostí na Textilní tiskárny úpravny a barevny národní podnik, který se stal součástí podniku TIBA, státní podnik Dvůr Králové nad Labem. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl však státní podnik TIBA zrušen bez likvidace. Po prověření nabývacích titulů bylo potvrzeno vlastnictví České republiky, proto byl pozemek přepsán v katastru nemovitostí do příslušnosti hospodařit ÚZSVM, aby s ním mohlo být dále nakládáno a neležel ladem.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití zbořeniště. Ve skutečnosti se jedná o pozemek ležící v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Pozemek je rovinatý, bez oplocení, částečně zarostlý nálety. Na pozemku se nachází zbytky stavebních kamenů. Současně se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně oblasti Hřensko-Všemily.

Prodat se jej podařilo ve třetím kole výběrového řízení s aukcí, pro které byla minimální kupní cena stanovena ve výši 55 000 Kč. Do výběrového řízení v tomto kole podali nabídku dva zájemci. Avšak jedna z nabídek nesplňovala podmínky výběrového řízení, a proto musela být z výběrového řízení vyřazena. Druhá nabídka ve výši 56 000 Kč se stala nabídkou vítěznou.