Pondělí, 24. června 2019

ÚZSVM prodal pozemek u bývalého mlýna, který byl dříve zapsán na německé majitele

09.01.2019
ÚZSVM prodal pozemek u bývalého mlýna, který byl dříve zapsán na německé majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí prodal stavební parcelu v Ústí nad Orlicí vlastníkovi sousedního rodinného domu za kupní cenu ve výši 85 000 Kč.
Pozemek o výměře 166 m2 se nachází v katastrálním území Knapovec. Pracovníci ÚZSVM zjistili v rámci své činnosti, že veranda postavená u rodinného domu se nachází na části pozemku zapsaného na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Prověřením dostupných dokladů bylo zjištěno, že se jednalo o majetek bývalého mlýna, který byl zkonfiskován na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945 a jeden pozemek zůstal omylem zapsán na původního německého majitele.
 
Vzhledem k tomu, že majetek nabyl stát, byl pozemek zapsán pro Českou republiku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pracovnice ÚZSVM zahájily jednání s vlastníkem rodinného domu, který projevil zájem o koupi celého pozemku.