Úterý, 20. srpna 2019

ÚZSVM prodal v Našiměřicích bývalou požární zbrojnici za 168 000 Kč

05.02.2019
ÚZSVM prodal v Našiměřicích bývalou požární zbrojnici za 168 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě prodal zájemci ve výběrovém řízení s aukcí pozemek se stavbou nacházející se v Našiměřicích nedaleko Moravského Krumlova za celkovou kupní cenu 168 000 Kč.
Předmětem prodeje byl pozemek o celkové výměře 241 m2 v obci Našiměřice, jehož součástí je zchátralá stavba, která byla v minulosti využívána jako požární zbrojnice. Původní funkce budovy však byla zcela jiná. Původně sloužila Mlékařskému družstvu Našiměřice, následně byl daný majetek zkonfiskován a jeho vlastníkem se stal národní podnik LACRUM. Od tohoto podniku převzal stavbu koncem roku 2016 ÚZSVM, a to z důvodu veřejného zájmu, spočívajícího v úspoře finančních prostředků vynakládaných na správu a vypořádání majetku státního podniku v likvidaci.