Pondělí, 24. června 2019

ÚZSVM uhájil státu v soudním sporu 18 milionů korun

08.01.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni uhájil státu 18 milionů korun v soudním sporu, ve kterém se žalobce domáhal odškodnění za údajnou společenskou a nemajetkovou újmu na zdraví. ÚZSVM v tomto případě zastupoval Ministerstvo spravedlnosti.

Okresní soud Plzeň – město zamítl žalobu muže, který po ministerstvu požadoval odškodnění za vazbu a vyplacení náhrady nákladů obhajoby. Svou žádost rozšířil ještě o částku 8 000 000 Kč na náhradu nemajetkové újmy na zdraví a dále o 10 000 000 Kč představujících údajnou společenskou újmu. Žalobce strávil v roce 2013 necelé dva měsíce ve vazbě, v roce 2016 byl zproštěn obžaloby.

Soud své rozhodnutí zdůvodnil tím, že žalobce uplatnil požadavek na náhradu nemajetkové újmy až po uplynutí zákonem stanovené šestiměsíční lhůty a jeho žádost je tedy promlčena. Žalobce následně namítl, že promlčení ze strany státu je v rozporu s dobrými mravy, neboť stát má především chránit práva svých občanů. Soud však jeho argumentaci neakceptoval s tím, že pokud žalobce zvládl uplatnit nárok na náhradu škody za nezákonnou vazbu a náklady obhajoby do tří měsíců od pravomocného skončení trestního řízení, nic mu nebránilo, aby v promlčecí době uplatnil i nárok na náhradu nemajetkové újmy.

ÚZSVM zastupuje v tuzemských sporech sám sebe i ostatní organizační složky státu vlastními zaměstnanci, čímž šetří finanční prostředky. V soudních sporech dosahuje dlouhodobě úspěšnosti přesahující 93 %. V roce 2018 právní zástupci ÚZSVM státu uhájili přes 45 mld. Kč.