Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM v Hodoníně převedl pro oběti trestných činů finanční částku ve výši 562 529 Kč

12.02.2020
ÚZSVM v Hodoníně převedl pro oběti trestných činů finanční částku ve výši 562 529 Kč
V průběhu roku 2019 odvedlo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hodoníně v režimu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti pro oběti trestných činů celkovou částku 562 529 Kč.
Do státního rozpočtu bylo dále ÚZSVM v Hodoníně odvedeno 45 653 Kč získaných z trestné činnosti. Součástí této částky je i 1 500 EUR (38 685 Kč), které měl u sebe zadržený cizí státní příslušník, u kterého bylo nalezeno i konopí a mobilní telefon, které zůstaly ve vlastnictví Policie ČR.