Neděle, 17. listopadu 2019

ÚZSVM v Hradci Králové připadl majetek v historickém centru krajského města

05.09.2019
ÚZSVM v Hradci Králové připadl majetek v historickém centru krajského města
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové připadl vlastnický podíl v rozsahu 5/48 ke dvěma pozemkům, jejichž součástí je dům na Malém náměstí, tj. v památkově chráněném historickém centru města Hradec Králové.
Šetřením bylo zjištěno, že podíl byl zaevidován jako vlastnictví fyzické osoby, které bylo v roce 1946 povoleno legální vystěhování do USA ze zdravotních důvodů a za účelem sloučení rodiny. Protože se jednalo o osobu narozenou již v roce 1897, podala právní zástupkyně k soudu návrh na zahájení řízení o prohlášení člověka za mrtvého a po jeho ukončení návrh na zahájení řízení o projednání pozůstalosti. Možný dědic se soudu v zákonné lhůtě nepřihlásil a majetek tak po jejím uplynutí připadl státu jako odúmrť.