Neděle, 17. listopadu 2019

ÚZSVM v Ostravě se podařilo dořešit komplikovaný pozemek bývalého vodního toku

04.09.2019
ÚZSVM v Ostravě se podařilo dořešit komplikovaný pozemek bývalého vodního toku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě se podařilo vyřešit komplikovanou situaci pozemky bývalého vodního toku v Ženklavě.
Původní pozemek v Ženklavě tvořil koryto drobného vodního toku, které bylo v minulosti zasypáno. Úzký pozemek o délce téměř 250 metrů procházel zahradami několika rodinných domů, dále pod místní i účelovou komunikací a v nejsevernější části travnatou loukou. Po společné dohodě ÚZSVM, vlastníků sousedních pozemků a obce Ženklava došlo k rozdělení pozemku na celkem devět částí. Nově vzniklé pozemky byly postupně prodány a převedeny. Pozemky v zahradách byly prodány vlastníkům rodinných domů, se kterými tvoří jednotný funkční celek, pozemek účelové komunikace byl prodán obci, pozemek pod tělesem místní komunikace byl převeden obci bezúplatně ve veřejném zájmu. Zbývající pozemky byly vzhledem ke svému umístění a malé výměře prodány vlastníkům sousedních pozemků, se kterými tvoří logický celek.