Pondělí, 24. června 2019

ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS

09.01.2019
ÚZSVM v Semilech podporuje místní spolek FOKUS
Kolektiv semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových navštívil zařízení FOKUS Semily v rámci Dne otevřených dveří, jehož tématem byly podzimní slavnosti.
Místní spolek pomáhá osobám postiženým chronickou duševní nemocí, mentálním nebo kombinovaným postižením. Zaměstnanci ÚZSVM vyjádřili spolku podporu tím, že přispěli finančními částkami na rukodělné výrobky z jeho dílniček.
 
Již v minulých letech se ÚZSVM zapsal na webové stránky spolku do seznamu dárců, neboť bezúplatně převedl této organizaci nepotřebný movitý majetek. Jednalo se o vyřazený kancelářský nábytek, který FOKUSU účelně využil k vybavení jedné z dílen.