Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM získal majetek po zmizelém kočovném umělci

25.03.2020
Česká republika získala na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově majetek, který státu připadl jako tzv. odúmrť, neboť v řízení o dědictví nebyl dohledán žádný dědic.
Jednalo se o osm pozemků. Z toho čtyři pozemky o celkové výměře 1 466 m2 se nachází v zástavbě obce Chvalčov, tři pozemky o celkové výměře 1 283 m2 jsou situovány v lokalitě hřiště v této obci a zbývající pozemek o výměře 1 411 m2 je ornou půdou v půdním bloku v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem.
V rámci řízení o dědictví ÚZSVM zjistil, že zemřelý se narodil již na počátku minulého století a byl kočovným umělcem, stejně jako jeho rodina. V poválečném období spolu s manželkou a čtyřmi dětmi emigroval. Nejdříve se rodina zdržovala v přesídlovacích táborech v Německu a v roce 1950 odjela transportní lodí do Austrálie. Zde jejich stopa končí a zda skutečně do Austrálie dorazili a zde se usídlili, se již nepodařilo zjistit. Dotyčný byl poté prohlášen za mrtvého. Ani za pomoci konzulátu se nepodařilo dohledat osobu, kterou by bylo možné v této dědické věci kontaktovat.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nyní naloží s majetkem v souladu s příslušnými právními předpisy. Tedy jej nabídne nejprve státním institucím a pokud o majetek neprojeví zájem, bude prodán v transparentní veřejné dražbě nebo elektronické aukci.