Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM získal majetek z odúmrti z Bedihošti

11.02.2020
ÚZSVM získal majetek z odúmrti z Bedihošti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně připadl z odúmrti rodinný dům s pozemky v obci Bedihošť, finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 1 644 781 Kč a rovněž akcie, bankovní dluhopisy a podílové listy v celkové hodnotě téměř 8 233 000 Kč.
Majetek připadl státu osobě, která zemřela bez dědiců. ​Finanční prostředky budou odvedeny do státního rozpočtu. Pro rodinný dům a pozemky v obci Bedihošť bude ÚZSVM hledat nového majitele. Nejprve dle zákona nabídne majetek státním institucím, a pokud o ně neprojeví žádná zájem, bude následně nabídnut k prodeji formou transparentní veřejné dražby či elektronické aukce.