Neděle, 17. listopadu 2019

ÚZSVM zlikvidoval matrice a padělky etiket alkoholických nápojů a padělky hlavic holicích strojků

05.09.2019
ÚZSVM zlikvidoval matrice a padělky etiket alkoholických nápojů a padělky hlavic holicích strojků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Zlíně převzal od policie matrice a padělky etiket alkoholických nápojů a dále padělky hlavic holicích strojků, u nichž bylo usneseními Okresního soudu ve Zlíně a Okresního soudu v Uherském Hradišti rozhodnuto v trestním řízení o jejich zabrání.
Pachatelé se dopustili spáchání přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením dle ustanovení trestního zákoníku tím, že nechali vyrobit, přechovávali a úmyslně uváděli ve značném rozsahu po celém Česku do oběhu padělky etiket na alkohol a padělky hlavic holicích strojků. Ty byly neoprávněně označené slovním a grafickým vyobrazením, které je chráněno zapsanými ochrannými známkami.
 
Celkem se jednalo o 50 000 předních a zadních samolepících etiket značky Nordic Ice vodka, nalepených na návinech a 100 000 předních a zadních etiket značky AB style vodka jemná, čtyři kusy plastových polymerních štočků, jedna nerezová matrice se dvěma výsekovými noži a jedna měděná matrice se dvěma razícími štočky a dále o 1 076 náhradních hlavic holicích strojků s označením Gillette Mach 3 Turbo. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že věci byly užity ke spáchání trestného činu, bylo rozhodnuto o jejich zabrání. ÚZSVM nemohl zaručit hygienickou závadnost a proto zajistil likvidaci těchto předmětů u odborné firmy.