Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM zvítězil ve sporu o odškodné pro potomky J. A. Bati

05.02.2015
Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud I. stupně dnes zamítl žalobu na peněžité plnění ve výši 56,6 milionu korun podanou potomky zlínského podnikatele Jana Antonína Bati z titulu náhrady škody za zkonfiskovaný majetek. Stát Baťovi zkonfiskoval nemovitý majetek ve Zlíně v roce 1947.
Soud zamítnutím žaloby potvrdil stanovisko ÚZSVM, podle nějž je žaloba Baťových potomků nedůvodná. Soud tak akceptoval právní názor právního zástupce ÚZSVM, že v současné době neexistuje platný právní předpis, dle kterého by bylo možno žalobou uplatněný nárok přiznat. Současně považujeme za vhodné podotknout, že podle vyjádření soudu se žalobce pokoušel žalobou obejít restituční zákony, které se přitom týkají majetku zabaveného po 25. únoru 1948.