Neděle, 17. listopadu 2019

V Havlíčkově Brodě jsou všechny státní instituce umístěny ve státních budovách

06.09.2019
V Havlíčkově Brodě jsou všechny státní instituce umístěny ve státních budovách
Havlíčkobrodskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo dokončit optimalizaci rozmístění státních institucí v budovách ve vlastnictví státu. Stát tak v Havlíčkově Brodě nehradí žádné výdaje za nájemné nestátním subjektům. Jedná se o tzv. dislokačně vyřešenou lokalitu.
ÚZSVM vytipoval na adrese Smetanovo náměstí 279 volné nebytové prostory ve státním objektu Ministerstva zemědělství. Do těchto prostor se přestěhoval Úřad práce z nájmu na adrese Bělohradská 1128 a Nádražní 397. Změnu dislokace projednala a odsouhlasila na svém zasedání Regionální dislokační komise.
 
Přestěhováním bylo dosaženo efektivnějšího využití státní administrativní budovy ve prospěch státních institucí a snížení výdajů státního rozpočtu o úhradu ročního nájemného ve výši 38 410 Kč. Pro vyhledávání dislokačně nevyřešených lokalit, vyčíslování disponibilních ploch a jiné funkce využívají zaměstnanci ÚZSVM reportingové nástroje systému Centrálního registru administrativních budov (CRAB).