Úterý, 20. srpna 2019

Zaměstnanci ÚZSVM odstranili v Hradci Králové černou skládku

04.02.2019
Zaměstnanci ÚZSVM odstranili v Hradci Králové černou skládku
Zaměstnancům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové Hradec se podařilo vyčistit pozemek v místí části Hradce Králové - Březhradu, který stát získal v rámci dědického řízení jako tzv. „odúmrť“. Z pozemku se během vánočních svátků stala černá skládka, na kterou neznámý pachatel vyvezl starou sedací soupravu, dvě křesla a taburet.
Černou skládku zaměstnanci svépomocí zlikvidovali a odpad odvezli do sběrného dvora, čímž ušetřili státu finanční prostředky, které by musel vynaložit na odklizení černé skládky externí firmou.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.