Pátek, 24. ledna 2020

Aktuality

Zahrada neznámého vlastníka v Bečově u Mostu má již svého majitele

24.01.2020
Zahrada neznámého vlastníka v Bečově u Mostu má již svého majitele
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získalo prodejem dvou pozemků ležících v katastrálním území Bečov u Mostu do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 285 600 Kč.

Nový majitel vdechl bývalé ubytovně v Hradci Králové život

23.01.2020
Nový majitel vdechl bývalé ubytovně v Hradci Králové život
Bývalá ubytovna Fakultní nemocnice Hradec Králové, která byla jako nepotřebný majetek převedena na ÚZSVM a následně v roce 2018 úspěšně prodána ve veřejné dražbě. Nyní ji majitel úspěšně zrekonstruoval.

ÚZSVM pomohl najít vlastníky nemovitého majetku a dořešit vlastnictví

23.01.2020
ÚZSVM pomohl najít vlastníky nemovitého majetku a dořešit vlastnictví
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ostravě vyřešil vlastnické vztahy ke stavbě obchodu v obci Dolní Lutyně, která byla v podílu 1/2 zapsána ve vlastnictví fyzické osoby neznámého pobytu. ÚZSVM vyřešil též vlastnické vztahy k čtrnácti pozemkům v katastrálním území Pudlov, které byly zapsány ve vlastnictví fyzické osoby neznámého pobytu.

ÚZSVM podpořil domácí hospic

23.01.2020
ÚZSVM podpořil domácí hospic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích podpořil činnost Domácího hospice sv. Jakuba v Prachaticích. Českobudějovické pracoviště mu poskytlo na dobu tří let prostor v jedné z řadových garáží pro uskladnění různých kompenzačních pomůcek.

ÚZSVM v Pardubicích prodal rekreační chatu v blízkosti vodní nádrže Hamry

23.01.2020
ÚZSVM v Pardubicích prodal rekreační chatu v blízkosti vodní nádrže Hamry
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal ve výběrovém řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva rekreační chatu v katastrálním území Studnice u Hlinska.

Prodej pěti pozemků na Liberecku vynesl státu téměř 170 tisíc korun

23.01.2020
Prodej pěti pozemků na Liberecku vynesl státu téměř 170 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získal prodejem několika pozemků do státního rozpočtu bezmála 170 tisíc korun.

Psychiatrická nemocnice Bohnice vybavila svou dílnu téměř 200 kusy nářadí

22.01.2020
Psychiatrická nemocnice Bohnice vybavila svou dílnu téměř 200 kusy nářadí
Zlínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Krajského soudu v Brně celkem 198 kusů nářadí, které policie zabavila muži při domovní prohlídce kvůli podezření, že je pravděpodobně získal trestným činem.

ÚZSVM pomohl během tří měsíců vyřešit nevyjasněné majetkové vztahy

22.01.2020
ÚZSVM pomohl během tří měsíců vyřešit nevyjasněné majetkové vztahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami úspěšně vyřešil vlastnictví zemědělských pozemků zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky v Bukovanech u Kozárovic. Podnět vznikl od fyzické osoby, která projevila zájem o koupi pozemků.

ÚZSVM průběžně zvyšuje počet vyřešených pozemků v Mapě majetku státu

22.01.2020
ÚZSVM průběžně zvyšuje počet vyřešených pozemků v Mapě majetku státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové v rámci prověřování majetku z Mapy majetku státu vyřešil pozemky zapsané v katastru nemovitostí na dnes již neexistující státní subjekt Vojenský opravárenský závod.

Lázně Bělohrad získaly zdarma pozemek pod místní komunikací

22.01.2020
Lázně Bělohrad získaly zdarma pozemek pod místní komunikací
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo do vlastnictví města Lázně Bělohrad pozemek o výměře 2 063 m2 a hodnotě přesahující 108 tisíc korun.

ÚZSVM ve spolupráci s hasiči pokácel dva nebezpečné stromy na Královéhradecku

21.01.2020
ÚZSVM ve spolupráci s hasiči pokácel dva nebezpečné stromy na Královéhradecku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje nechal pokácet nebezpečný strom v Hradci Králové.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje získal od ÚZSVM červený osobní automobil pro svoji činnost

21.01.2020
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje získal od ÚZSVM červený osobní automobil pro svoji činnost
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích bezúplatně převedl na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje osobní automobil Škoda Fabia z roku 2007 v červené barvě. Automobil je ve velmi dobrém technickém stavu. Automobil ÚZSVM získal z odúmrti.

Obec Choustník získala od státu pozemek na místním hřbitově

21.01.2020
Obec Choustník získala od státu pozemek na místním hřbitově
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Choustník pozemek, který tvoří část místního hřbitova. Na pozemku se nachází veřejné pohřebiště, včetně hrobových míst a na jeho části i náhrobky ve vlastnictví fyzických osob.

ÚZSVM prodal pozemky získané z dodatečného dědického řízení za téměř 2 miliony korun

21.01.2020
ÚZSVM prodal pozemky získané z dodatečného dědického řízení za téměř 2 miliony korun
Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pěti pozemkům o celkové výměře 4 564 m2 ležících v katastrálním území Proseč nad Nisou za 1 970 000 korun.

ÚZSVM prodal dům v centru Kroměříže za téměř 3,4 milionu korun

20.01.2020
ÚZSVM prodal dům v centru Kroměříže za téměř 3,4 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži prodal ve výběrovém řízení s aukcí řadový rodinný dům se zahradou, který se nachází v blízkosti historického centra Kroměříže, za 3 351 000 korun.

Semilský ÚZSVM spolupracuje se státními institucemi v oblasti dislokací

20.01.2020
Semilský ÚZSVM spolupracuje se státními institucemi v oblasti dislokací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech potěšila slova díků za spolupráci v oblasti dislokací ze strany kolegů z České správy sociálního zabezpečení.

ÚZSVM uhájil státu 2,3 mil. Kč ve sporu o náhradu škody za údajný nesprávný úřední postup

20.01.2020
Právní zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové uhájila státu 2 312 340 Kč s příslušenstvím, které požadoval žalobce jako náhradu škody, která mu měla být způsobena údajně nesprávným úředním postupem. Žalobce se totiž domníval, že Policie ČR nesprávně šetřila jím podané trestní oznámení.

Chuderov získal bývalý areál civilní obrany

20.01.2020
Chuderov získal bývalý areál civilní obrany
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem převzal od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje bývalý areál civilní obrany a ochrany obyvatelstva ležící v katastrálním území Radešín u Lipové.

Chrudim získala zdarma pozemek v městském parku

17.01.2020
Chrudim získala zdarma pozemek v městském parku
Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo zdarma městu Chrudim pozemek o celkové výměře 1 440 m2. Pozemek tvoří pás zeleně podél městského parku, je zatravněný, porostlý okrasnými dřevinami a jako součást městského parku je veřejně přístupný.

ÚZSVM zlikvidoval falzifikáty obrazů známého malíře

17.01.2020
ÚZSVM zlikvidoval falzifikáty obrazů známého malíře
Lounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu v Lounech tři obrazy s názvy Cyklisti, Letiště a Automobil. Jedná se o obrazy, které byly majitelem vydávané za originály obrazů od známého malíře, spisovatele a designéra Kamila Lhotáka.