Úterý, 25. června 2019

Aktuality

ÚZSVM prodal dvě chatky u přehrady Skalka za 494 tisíc korun

25.06.2019
ÚZSVM prodal dvě chatky u přehrady Skalka za 494 tisíc korun
Karlovarské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí dvě rekreační chatky po bývalém státním podniku Pozemní stavby Karlovy Vary, které se nacházejí u přehrady Skalka nedaleko Chebu.

ÚZSVM převzal kryt civilní obrany v Náchodě

25.06.2019
ÚZSVM převzal kryt civilní obrany v Náchodě
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převzalo od Ministerstva spravedlnosti kryt civilní obrany v obci Náchod.

ÚZSVM v Praze využil pomoci Hasičského záchranného sboru

25.06.2019
ÚZSVM v Praze využil pomoci Hasičského záchranného sboru
Memorandum o spolupráci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Generálním ředitelstvím Hasičských záchranných sborů se opět v praxi osvědčilo, když pracoviště ÚZSVM Praze požádalo o pomoc při kácení šestnácti stromů v katastrálním území Hlubočepy.

Úmrtím věřitele exekuční řízení nekončí

25.06.2019
Na základě dědického usnesení Okresního soudu v Trutnově připadl České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové majetek zemřelého ve věku 71 let. Všichni zákonní dědici dědictví odmítli.

Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice

24.06.2019
Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v loňském roce od Ministerstva financí pozemek, jehož součástí je stavba chaty nedaleko obce Sedlice u Želivi. Převzatý objekt je součástí rekreačního areálu ve vlastnictví státu s právem užívání pro státní podnik Povodí Vltavy a tvoří jeden funkční a technický celek s vodním dílem Sedlice na řece Želivce.

Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích

24.06.2019
Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích
Českobudějovickému pracovišti se podařilo úspěšně vyřešit zápis nedostatečně identifikovaných vlastníků, který byli uvedeni na celkem čtyřech listech vlastnictví pro katastrální území Hrdějovice.

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí našel nový domov pro dva psy

24.06.2019
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí našel nový domov pro dva psy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převzal na základě rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu v České Třebové celkem deset psů.

Vchynice získaly pozemky pro výstavbu sběrného místa

24.06.2019
Vchynice získaly pozemky pro výstavbu sběrného místa
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodal čtyři pozemky o celkové rozloze 2.210 m2 ležící v katastrálním území Vchynice. Jednalo se o pozemky, které leží na okraji obce, v přímém sousedství dálnice D8. Na pozemcích se nachází zeleň. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v kategorii plochy venkovského bydlení. Současně leží v ochranném pásmu dálnice D8.

ÚZSVM prodal po dvanácti příhozech budovu s pozemky v Ústí nad Labem za 770 tisíc korun

21.06.2019
ÚZSVM prodal po dvanácti příhozech budovu s pozemky v Ústí nad Labem za 770 tisíc korun
Ústeckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat dva pozemky v blízkosti centra města Ústí nad Labem, na kterých se nachází budova v havarijním stavu. ÚZSVM převzal tyto zchátralé nemovitosti od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, který je již nepotřeboval.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci 130 kusů nádobí za 3 510 korun

21.06.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci 130 kusů nádobí za 3 510 korun
Teplickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat v elektronické aukci sadu nádobí a replik historického skla, které ÚZSVM získal po muži z Prahy, jenž zemřel bez dědiců.

Frýdek-Místek získal pozemek, který byl v minulém režimu nedobrovolně darován státu

21.06.2019
Frýdek-Místek získal pozemek, který byl v minulém režimu nedobrovolně darován státu
Po několikaletém prošetřování se frýdecko-místeckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podařilo bezúplatně převést městu Frýdek-Místek pozemek pod místní komunikací. Pozemek se nachází v západním okraji města s názvem Nové Dvory – Hlíny.

ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal šperky zajištěné v trestním řízení

21.06.2019
ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal šperky zajištěné v  trestním řízení
Zaměstnancům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem se podařilo prodat šperky propadnuté z trestné činnosti.

ÚZSVM převedl pozemky v areálu mateřské a základní školy obci Kameničky

21.06.2019
ÚZSVM převedl pozemky v areálu mateřské a základní školy obci Kameničky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích bezúplatně převedl pět pozemků o celkové výměře 2 598 m2 v katastrálním území Kameničky do vlastnictví stejnojmenné obce.

ÚZSVM převedl městu Kadaň pozemky potřebné pro vybudování cyklostezky

20.06.2019
ÚZSVM převedl městu Kadaň pozemky potřebné pro vybudování cyklostezky
Město Kadaň získalo od chomutovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně do svého vlastnictví další pozemky.

ÚZSVM předal Muzeu romské kultury budovu známou z českých filmů

20.06.2019
ÚZSVM předal Muzeu romské kultury budovu známou z českých filmů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze předal Muzeu romské kultury nemovitosti v pražských Dejvicích.

ÚZSVM na Rychnovsku převedl na obec pozemek zaniklého státního podniku

20.06.2019
ÚZSVM na Rychnovsku převedl na obec pozemek zaniklého státního podniku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou bezúplatně převedl obci Skuhrov nad Bělou v podhůří Orlických hor dva pozemky pod místní komunikací v hodnotě téměř čtvrt milionu korun. Obec tak získala do svého vlastnictví cca půl kilometru dlouhou cestu.

ÚZSVM se podařilo dohledat dědice neznámého vlastníka až v USA

20.06.2019
ÚZSVM se podařilo dohledat dědice neznámého vlastníka až v USA
Na pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách se obrátila osoba, která projevila zájem o odkoupení pozemku v obci Kamenný Přívoz. Pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán na nedostatečně identifikované vlastníky, a to na manžele M. Majetkoprávní šetření probíhalo na základě listin, které ÚZSVM získal z Pozemkových knih, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek, internetových zdrojů, ale také z odborné literatury.

O vyšívací stroje byla v elektronické aukci svedena bitva

19.06.2019
O vyšívací stroje byla v elektronické aukci svedena bitva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou prodal v elektronických aukcích tři vyšívací stroje, o které jejich noví vlastníci svedli bitvu.

ÚZSVM prodal trubkové lešení, na které přihazovalo dvanáct zájemců

19.06.2019
ÚZSVM prodal trubkové lešení, na které přihazovalo dvanáct zájemců
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově úspěšně prodal v elektronické aukci celkem šest kusů kovového trubkového lešení.

ÚZSVM ve Svitavách převzal psy odebrané bezcitným majitelům

19.06.2019
ÚZSVM ve Svitavách převzal psy odebrané bezcitným majitelům
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách převzali na základě rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová celkem 79 psů (28 fen, 50 psů a 1 štěně) kvůli týrání.