Úterý, 15. října 2019

Aktuality

ÚZSVM zajistil odstranění nebezpečného stromu v Koryčanech

15.10.2019
ÚZSVM zajistil odstranění nebezpečného stromu v Koryčanech
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových v Kroměříži ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje nechal pokácet nebezpečného suchého stromu v Koryčanech. Práce byly provedeny zdarma v rámci výcviku příslušníků hasičského sboru.

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor

14.10.2019
ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově došetřil nabývací tituly ke třem pozemkům v katastrálním území Lampertice, které byly v katastru nemovitostí zapsány v duplicitním zápisu vlastnictví, a to jak ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro již neexistující Místní národní výbor Bernartice, tak ve vlastnictví fyzických osob.

ÚZSVM prodal ve Františkově pozemek zapsaný na neexistující státní podnik

14.10.2019
ÚZSVM prodal ve Františkově pozemek zapsaný na neexistující státní podnik
Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o rozloze 1 627 m2 ležící v katastrálním území Františkov u Liberce za 675 000 korun.

Nenechavý recidivista s magnety poputuje do věznice s ostrahou

14.10.2019
Nenechavý recidivista s magnety poputuje do věznice s ostrahou
Ani pravomocné odsouzení pro přečin krádeže, s výkonem trestu odnětí svobody podmíněně odloženým, nezabránilo dvaatřicetiletému J. H. v další trestné činnosti.

ÚZSVM v Náchodě se podařilo prodat kulturní památku v Josefově u Jaroměře

14.10.2019
ÚZSVM v Náchodě se podařilo prodat kulturní památku v Josefově u Jaroměře
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě, prodal v katastrálním území Josefov u Jaroměře dva pozemky a dvě stavby.

Nářadí pocházející z trestné činnosti obohatilo vybavení údržbářské dílny

11.10.2019
Nářadí pocházející z trestné činnosti obohatilo vybavení údržbářské dílny
Na základě rozsudku Okresního soudu v Pelhřimově převzalo pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových věci pocházející z trestné činnosti, které v rámci uloženého trestu připadly státu.

ÚZSVM dohledal nejasného vlastníka pozemků, který byl více než 50 let po smrti

11.10.2019
Na středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se obrátila společnost zastupující Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve věci dohledání vlastníků dvou pozemků pro potřeby majetkově právního vyrovnání v rámci přípravy výstavby „Pražského okruhu D0 – úsek 511 – Běchovice – D1“.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemek

11.10.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení pozemek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži prodal ve výběrovém řízení majetek nacházející se na území Slovenské republiky.

Pozemky u Horních Krut již mají nového vlastníka

11.10.2019
Pozemky u Horních Krut již mají nového vlastníka
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně se podařilo prodat podíl jedné poloviny pozemků v obci Horní Kruty.

ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu

10.10.2019
ÚZSVM v Olomouci vyřešil dva pozemky z Mapy majetku státu
Po časově náročném majetkoprávním šetření rozkryli zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci další majetek po zaniklém státním subjektu – Moravské železárny, s. p. Na základě prohlášení o vzniku práva byla zapsána příslušnost k hospodaření s tímto majetkem na ÚZSVM.

O historické časopisy byl v elektronické aukci velký zájem

10.10.2019
O historické časopisy byl v elektronické aukci velký zájem
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci soubor německých obrazových časopisů „Signal“ z válečného období mezi lety 1942 až 1945.

Airsoftové zbraně po mladém delikventovi připadly ÚZSVM

10.10.2019
Airsoftové zbraně po mladém delikventovi připadly ÚZSVM
Rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách byl mladému delikventovi udělen trest odnětí svobody s podmínečným odkladem, přidělen dohled probačního úředníka a uložen trest propadnutí věcí. Vlastníkem propadlého majetku se stal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách.

ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení rodinný dům za 1 900 000 Kč

10.10.2019
ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení rodinný dům za 1 900 000 Kč
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení s následnou aukcí rodinný dům se dvěma pozemky v katastrálním území Vyškov o celkové výměře 597 m2.

Převedli jsme zdarma Kestřanům hřbitov a pozemek pod obřadní síní

09.10.2019
Převedli jsme zdarma Kestřanům hřbitov a pozemek pod obřadní síní
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převedl obci Kestřany bezúplatně dva pozemky v katastrálním území Staré Kestřany. Na pozemku o výměře 1 271 m2 se nachází místní hřbitov a vedlejší navazující stavební pozemek je zastavěn obřadní síní, která je ve vlastnictví obce Kestřany.

Nesportovně použité sportovní vybavení propadlo státu v Hodoníně

09.10.2019
Nesportovně použité sportovní vybavení propadlo státu v Hodoníně
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně připadla v rámci trestního řízení kuriózní zbraň.

Černý fix a odlamovací nůž

08.10.2019
Černý fix a odlamovací nůž
Na základě usnesení Městského úřadu Klatovy propadl do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových permanentní fix černé barvy značky Centropen a výsuvný odlamovací nůž v kovovém těle stříbrožluté barvy.

Obce v Ústeckém kraji získaly nové pozemky

07.10.2019
Obce v Ústeckém kraji získaly nové pozemky
Obce ležící v Ústeckém kraji, v okrese Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a Louny získaly nové nemovitosti.

ÚZSVM v Kolíně našel nové majitele pro bývalé církevní pozemky

04.10.2019
ÚZSVM v Kolíně našel nové majitele pro bývalé církevní pozemky
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemky, na kterých se nachází těleso místní komunikace IV. třídy, která zajišťuje přístup mimo jiné k místní čističce odpadních vod, do vlastnictví městyse Kounice.

Bývalá významná kartounka v majetku ÚZSVM

04.10.2019
Bývalá významná kartounka v majetku ÚZSVM
Ústecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo od Ministerstva zdravotnictví historický objekt bývalé Leitenbergovy kartounky ležící v rozsáhlém areálu v obci Verneřice v Českém Středohoří.

ÚZSVM pomohl Moravské galerii v Brně rozšířit sbírku současného hodinářství

03.10.2019
ÚZSVM pomohl Moravské galerii v Brně rozšířit sbírku současného hodinářství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem řadu šperků, které byly obviněným podle trestního řádu zajištěny při domovní prohlídce a následně došlo k jejich propadnutí jako náhradní hodnoty za spáchání zločinu krácení daně a poškození finančních zájmů Evropských společenství.