Sobota, 18. srpna 2018

Aktuality

ÚZSVM prodal v elektronických aukcích devět šicích a vyšívacích strojů

17.08.2018
ÚZSVM prodal v elektronických aukcích devět šicích a vyšívacích strojů
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou připadlo na základě rozhodnutí soudu o zabrání věci z trestné činnosti sedm vyšívacích a dva šicí stroje.

Ústecký kraj získal zdarma od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi

17.08.2018
Ústecký kraj získal zdarma od ÚZSVM pozemky pod komunikacemi
Ústecký kraj získal od chomutovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky pod komunikacemi v hodnotě přes milion korun.

ÚSZVM v Písku prodal v elektronické aukci paroží, nářadí nebo knihy

17.08.2018
ÚSZVM v Písku prodal v elektronické aukci paroží, nářadí nebo knihy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí na webové adrese www.nabidkamajetku.cz k prodeji v elektronické aukci movité věci, které získal např. na základě usnesení o dědictví (tzv. „odúmrť“), rozsudků či trestních příkazů (trest propadnutí či zabrání věci) vydaných soudy. Jedná se o předměty různého charakteru.

ÚZSVM převzal na Jindřichohradecku pozemky po majitelce, která zemřela už v roce 1978

16.08.2018
ÚZSVM převzal na Jindřichohradecku pozemky po majitelce, která zemřela už v roce 1978
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci při lustraci evidence v katastru nemovitostí objevili v katastrálním území Lásenice také pozemky, které byly stále vedeny na původní majitelku, ač žena podle dostupných údajů zemřela už v roce 1978. ÚZSVM ve spolupráci s Ministerstvem vnitra dohledal potřebná data k tomu, aby mohl být podán k soudu podnět k projednání pozůstalosti. V rámci dědického řízení pak majetek po zemřelé připadl státu jako odúmrť.

ÚZSVM v Opavě úspěšně prodává prostřednictvím veřejné elektronické aukce

16.08.2018
ÚZSVM v Opavě úspěšně prodává prostřednictvím veřejné elektronické aukce
Opavskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo úspěšně prodat movité věci, které připadly České republice na základě usnesení o likvidaci dědictví, trestních příkazů či správních řízení. Jednalo se zejména o drobné movité věci a elektroniku.

ÚZSVM v Hradci Králové prověřil za 12 let celkem 3 426 smluv individuální bytové výstavby

16.08.2018
ÚZSVM v Hradci Králové prověřil za 12 let celkem 3 426 smluv individuální bytové výstavby
Od roku 2005 převzalo Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prostřednictvím jednotlivých odloučených pracovišť k prověření celkem 3 482 smluv o poskytnutí státních příspěvků na individuální bytovou výstavbu (IBV).

ÚZSVM převedl na Vsetínsku na nové vlastníky dva pozemky po zaniklých státních institucích

15.08.2018
ÚZSVM převedl na Vsetínsku na nové vlastníky dva pozemky po zaniklých státních institucích
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně vyřešilo další nemovitosti z Mapy majetku státu a na nové vlastníky převedlo dva pozemky po zaniklých státních organizacích. Jednalo se o parcely po státním podniku Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí, který je v likvidaci, a zrušeném Okresním národním výboru ve Vsetíně.

Prodejem rekreačního střediska Tehov byl příjem státního rozpočtu navýšen o téměř dva miliony Kč

15.08.2018
Prodejem rekreačního střediska Tehov byl příjem státního rozpočtu navýšen o téměř dva miliony Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodalo v dražbě areál bývalého rekreačního střediska v Tehově, které se nachází v zalesněném území poblíž známého Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. V minulosti areál, známý i pod místním názvem Broďák, sloužil také jako základna pro tělesně postižené rybáře. Nový vlastník získal areál v dražbě za 1 950 000 Kč a po dílčích úpravách plánuje obnovení provozu rekreačního střediska.

Pracovníci ÚZSVM objevili při soupisu pozůstalosti na Havlíčkobrodsku hotovost téměř 400 tisíc Kč

15.08.2018
Pracovníci ÚZSVM objevili při soupisu pozůstalosti na Havlíčkobrodsku hotovost téměř 400 tisíc Kč
Když dva pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – právník z územního pracoviště Hradec Králové a zaměstnanec odloučeného pracoviště v Havlíčkově Brodě – začali za účasti pověřeného notáře provádět v rodinném domku na Havlíčkobrodsku soupis pozůstalosti po zemřelé 84leté majitelce, sotva mohli tušit, že je čeká objev až nečekaně velké finanční hotovosti.

ÚZSVM předal nemocnici v Praze-Bohnicích motorovou pilu, poslouží k údržbě rozlehlého areálu léčebny

14.08.2018
ÚZSVM předal nemocnici v Praze-Bohnicích motorovou pilu, poslouží k údržbě rozlehlého areálu léčebny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně získal na základě opatření novojičínského okresního soudu motorovou řetězovou pilu Husqvarna 450e. Nástroj byl zabaven pachateli trestné činnosti, ale protože v zákonné lhůtě šesti měsíců od vyhlášení popisu věci se právoplatný majitel o odcizený majetek nepřihlásil, pila připadla státu.

ÚZSVM v Mladé Boleslavi napomohl majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod dálnicí D10

14.08.2018
ÚZSVM v Mladé Boleslavi napomohl majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod dálnicí D10
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Mladé Boleslavi přispělo k majetkoprávnímu vypořádání pozemku pod dálnicí D10 v katastrálním území Písková Lhota.

ÚZSVM převedl bezúplatně obci Vilémov u Šluknova kostel ze seznamu kulturních památek

14.08.2018
ÚZSVM převedl bezúplatně obci Vilémov u Šluknova kostel ze seznamu kulturních památek
Při lustraci nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem zjistili, že mezi těmito objekty je i kostel Nanebevzetí Panny Marie, stojící na dvou pozemcích ve Vilémově u Šluknova.

Díky ÚZSVM ušetří Zdravotní ústav v Táboře na nájemném

13.08.2018
Z iniciativy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se ke dni 1. 7. 2018 přestěhoval do administrativní budovy ÚZSVM v Táboře také Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚÚL), pracoviště Tábor.

ÚZSVM převezme od Generálního finančního ředitelství administrativní budovu v Novém Bydžově

13.08.2018
ÚZSVM převezme od Generálního finančního ředitelství administrativní budovu v Novém Bydžově
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové převezme na základě žádosti Generálního finančního ředitelství administrativní budovu s 35 kancelářemi v ulici Josefa Jungmanna v Novém Bydžově.

Díky elektronické aukci byly dvě pokácené břízy z Táborska prodány jako palivové dříví

13.08.2018
Díky elektronické aukci byly dvě pokácené břízy z Táborska prodány jako palivové dříví
Když na sklonku zimy byly díky spolupráci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pokáceny dvě břízy ohrožující budovu klubovny ve skautském areálu v Plané nad Lužnicí na Táborsku, zbylo po nebezpečných stromech na šest desítek polen z rozřezaných kmenů.

ÚZSVM převzal majetek bývalých Restaurací a jídelen Olomouc

13.08.2018
ÚZSVM převzal majetek bývalých Restaurací a jídelen Olomouc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Olomouci po prošetření ohlásil na svůj list vlastnictví další majetek po zaniklém státním subjektu. Tentokrát se jednalo o Restaurace a jídelny Olomouc, státní podnik „v likvidaci“.

Kostel svaté Rodiny v areálu ÚZSVM v Havlíčkově Brodě slouží také kulturnímu životu města i kraje

10.08.2018
Kostel svaté Rodiny v areálu ÚZSVM v Havlíčkově Brodě slouží také kulturnímu životu města i kraje
Havlíčkobrodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových umožnilo v prostorách klášterního kostela svaté Rodiny, který je součástí sídla ÚZSVM v Havlíčkově Brodě, uspořádání kulturní akce – 17. ročníku hudebního festivalu Stamicovy slavnosti.

ÚZSVM ve Svitavách převzal tři týrané pejsky

10.08.2018
ÚZSVM ve Svitavách převzal tři týrané pejsky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách, převzal na základě rozhodnutí Městského úřadu v Moravské Třebové do vlastnictví tři pejsky z důvodu týrání - osmiletou fenu Sáru, tříletého psa Bena a jednoletou fenu Mimino, která je štěnětem Sáry.

Díky ÚZSVM je postupně opravována dříve zanedbaná administrativní budova v centru Náchoda

10.08.2018
Díky ÚZSVM je postupně opravována dříve zanedbaná administrativní budova v centru Náchoda
Administrativní budovu v Krámské ulici v Náchodě, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal v únoru 2017 od Zdravotního ústavu Ústí nad Labem ve značně zanedbaném technickém stavu, dostává postupně dílčími opravami podstatně vlídnější vzhled.

ÚZSVM zajišťuje likvidaci kanystrů z trestné činnosti se zbytky nafty

10.08.2018
ÚZSVM zajišťuje likvidaci kanystrů z trestné činnosti se zbytky nafty
Na základě rozsudku Okresního soudu v Bruntále připadly olomouckému pracovišti ÚZSVM čtyři kanystry se zbytky neznámé látky, pravděpodobně nafty, k dalšímu opatření.