Neděle, 21. října 2018

Aktuality

ÚZSVM převedl Havlíčkovu Brodu pozemky poblíž zařízení pro seniory

19.10.2018
ÚZSVM převedl Havlíčkovu Brodu pozemky poblíž zařízení pro seniory
​Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě bezúplatně převedl městu veřejně přístupné zatravněné pozemky o celkové výměře 59 m² v bezprostřední blízkosti zařízení pro seniory, které se skládá z domova pro seniory, denního stacionáře, domova s pečovatelskou službou a zahrady smyslového vnímání s multimediální naučnou stezkou.

Nový majitel opravuje rekreační areál Dolce

19.10.2018
Nový majitel opravuje rekreační areál Dolce
Nový majitel více než 30 let starého rekreačního areálu Dolce u Trutnova opravuje získané budovy. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tento areál nabyl na základě usnesení vlády z června roku 2016 od Generálního finančního ředitelství jako nepotřebný majetek. Areál byl prodán formou výběrového řízení s aukcí za částku 4 350 000 Kč.

ÚZSVM v Hradci Králové prodal zánovní plynový revolver za tisíc Kč

18.10.2018
ÚZSVM v Hradci Králové prodal zánovní plynový revolver za tisíc Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prodalo v elektronické aukci plynový revolver značky Bohemia Bren Brno včetně látkového pouzdra.

ÚZSVM převzal kostel sv. Martina v Polné na Šumavě

18.10.2018
ÚZSVM převzal kostel sv. Martina v Polné na Šumavě
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích převzalo od Ministerstva obrany kostel sv. Martina v obci Polná na Šumavě.

ÚZSVM prodal hasák a svítilnu – peníze poputují ve prospěch obětí trestné činnosti

17.10.2018
ÚZSVM prodal hasák a svítilnu – peníze poputují ve prospěch obětí trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech prodal v elektronické aukci klíč hasák a svítilnu na kolo.

ÚZSVM v Hodoníně vydal majetek oprávněné dědičce z USA

17.10.2018
ÚZSVM v Hodoníně vydal majetek oprávněné dědičce z USA
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně vydal oprávněné dědičce z USA celkem 35 nemovitých věcí v katastrálních územích Kuželov a Tasov nad Veličkou. Jednalo se o rozsáhlé zemědělské a lesní pozemky, v jednom případě o podíl o velikosti 1/3 na pozemku s rodinným domem.

Fenka Ajša čeká na nového pána

16.10.2018
Fenka Ajša čeká na nového pána
Pětiletá fenka křížence německého ovčáka stále čeká na nového pána. V současné době je na základě smlouvy o úschově, uzavřené mezi českobudějovickým pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Vimperk, umístěna v Záchytných kotcích Vimperk pro zatoulané a ztracené psy ve Vimperku.

ÚZSVM převedl Puncovnímu úřadu 55 šperků z trestné činnosti

16.10.2018
ÚZSVM převedl Puncovnímu úřadu 55 šperků z trestné činnosti
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě bylo předáno podle trestního řádu 55 šperků z drahých kovů, které byly zajištěné při domovní prohlídce v průběhu trestního řízení.

ÚZSVM v Hradci Králové řeší pozemky po zaniklých vodních družstvech

16.10.2018
ÚZSVM v Hradci Králové řeší pozemky po zaniklých vodních družstvech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové získal majetek po zaniklých vodních družstvech podle zákona o majetku České republiky.

ÚZSVM zlikvidoval zabavené výherní automaty

15.10.2018
ÚZSVM zlikvidoval zabavené výherní automaty
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středočeském kraji předal k likvidaci čtrnáct výherních hracích přístrojů. Hazardní přístroje připadly státu na základě pravomocných rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 a Městského soudu v Praze.

ÚZSVM v Ústí nad Labem předal policii zbraně z odúmrti

15.10.2018
ÚZSVM v Ústí nad Labem předal policii zbraně z odúmrti
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem předali policii zbraně nalezené v bytě zemřelého z Ústí nad Labem. Jednalo se o zbraň RPG-Nh-75 včetně 1 ks náboje-střely a samopal SA 58, včetně 1 ks zásobníku.

Dědictví projednané po třiceti letech vyneslo státu téměř čtvrt milionu korun

12.10.2018
Dědictví projednané po třiceti letech vyneslo státu téměř čtvrt milionu korun
Po třiceti letech od úmrtí zesnulého pocházejícího z Frenštátu pod Radhoštěm bylo v rámci dědického řízení soudem rozhodnuto o nabytí pozemku v sousední obci Tichá jako odúmrti, jelikož se nepodařilo dohledat jeho zákonné ani závětní dědice. Ubyla tak další položka na seznamu nedostatečně identifikovaný vlastníků, který na svých internetových stránkách zveřejňuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Výstava v Havlíčkově Brodě se dotýká i budovy, kterou ÚZSVM brzy nabídne v dražbě

11.10.2018
Výstava v Havlíčkově Brodě se dotýká i budovy, kterou ÚZSVM brzy nabídne v dražbě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě zpřístupnil jednu ze svých budov studentům pro vytvoření možných návrhů přestavby v rámci výstavy vysokoškolských projektů.

ÚZSVM nabízí v opakované dražbě zámecký areál v Načeradci. Zájemci si ho mohou prohlédnout 17. října

11.10.2018
ÚZSVM nabízí v opakované dražbě zámecký areál v Načeradci. Zájemci si ho mohou prohlédnout 17. října
Opakovaná veřejná dražba areálu zámku v Načeradci, ležícího přibližně 10 kilometrů jižně od Vlašimi, se uskuteční 24. října na benešovském pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Minimální cena činí 19,8 mil. Kč. Unikátní komplex pozemků a budov o celkové výměře 29 874 m2 si mohou zájemci prohlédnout o týden dříve, ve středu 17. října od 13 hodin.

ÚZSVM se postaral o auto obývané bezdomovci

11.10.2018
ÚZSVM se postaral o auto obývané bezdomovci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni spravoval jako součást pozůstalosti po zemřelém, který zemřel již v roce 2015, i osobní automobil zn. Peugeot. Vozidlo bylo zaparkováno v plzeňské části Skvrňany, kde se po změně dopravního značení stalo překážkou v provozu.

Frenštátští skokané již skáčí na svém

11.10.2018
Frenštátští skokané již skáčí na svém
Spolek TJ Frenštát pod Radhoštěm využil svého předkupního práva a získal tak do svého vlastnictví dva pozemky ve Frenštátu pod Radhoštěm o celkové výměře 14641 m2 v místní rekreační lokalitě Horečky ve Skokanském areálu Jiřího Rašky, čímž došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb skokanských můstků na nich postavených.

Oslavy vína a památek v Uherském Hradišti

10.10.2018
Oslavy vína a památek v Uherském Hradišti
Jako každoročně, tak i v letošním roce se ve dnech 8. a 9. září otevřely památky v Uherském Hradišti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti se aktivně zapojil do této akce, kdy po oba víkendové dny byla otevřena brána bývalé věznice v Uherském Hradišti, která je od loňského března ve správě ÚZSVM.

Jesenice získala zdarma kapličku, následně ji opravila

10.10.2018
Jesenice získala zdarma kapličku, následně ji opravila
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve středních Čechách bezúplatně převedl z důvodu veřejného zájmu městu Jesenice pozemek se stavbou kaple. V kapli se pravidelně konají bohoslužby a náboženská shromáždění občanů Jesenice a okolí.

Masarykova univerzita získala knihy významné studijní hodnoty

10.10.2018
Masarykova univerzita získala knihy významné studijní hodnoty
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předalo bezúplatně soubor knih s významnou studijní hodnotou Masarykově univerzitě v Brně. ÚZSVM knihy získal z odúmrti.

ÚZSVM prodal rodinný dům po lihové mafii ve Zlíně za více než 4 miliony korun

09.10.2018
ÚZSVM prodal rodinný dům po lihové mafii ve Zlíně za více než 4 miliony korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Zlíně prodal ve výběrovém řízení s aukcí rodinný dům ve zlínské čtvrti Louky za částku 4,215 milionu Kč. Dům připadl státu na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl uložen trest propadnutí majetku.