Pátek, 10. dubna 2020

Aktuality

ÚZSVM bezúplatně převedl na státní subjekty pozemky v hodnotě téměř 3 miliony korun

09.04.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hradci Králové převedl ve druhém pololetí roku 2019 na jiné státní subjekty sto devadesát šest pozemků o celkové výměře 265 399 m2. Jednalo se o majetek v hodnotě téměř 3 miliony korun.

ÚZSVM prodal rodinný dům se zahradou na Chrudimsku za 1 345 000 Kč

09.04.2020
ÚZSVM prodal rodinný dům se zahradou na Chrudimsku za 1 345 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 1 345 000 rodinný dům se zahradou ve Skutči. ÚZSVM získal majetek z odúmrti po zemřelé ženě.

ÚZSVM prodal dřevostavbu rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm za více než 5 milionů korun

08.04.2020
ÚZSVM prodal dřevostavbu rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm za více než 5 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 5 260 000 Kč dřevostavbu rodinného domu a související nemovité věci v Rožnově pod Radhoštěm. Dům připadl státu na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Brně ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci, kterým byl uložen trest propadnutí majetku.

ÚZSVM převedl bezúplatně městu Šenov dva pozemky pro výstavbu cyklostezky

08.04.2020
ÚZSVM převedl bezúplatně městu Šenov dva pozemky pro výstavbu cyklostezky
Frýdecko-místecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo bezúplatně do vlastnictví města Šenov dva pozemky o výměře necelých 2 000 m2 v hodnotě přibližně 120 000 Kč, které poslouží ke stavbě cyklolávky, jež bude součástí nové cyklostezky. Pozemky se nachází v západní části města, severně od Volenského rybníku.

Rokycanští založili radu seniorů v budově ÚZSVM

07.04.2020
Rokycanští založili radu seniorů v budově ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podpořil organizaci – Městskou radu seniorů, která hodlá v Rokycanech pomáhat spoluobčanům v důchodovém věku.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Branišovice pozemky pod fotbalovým hřištěm

07.04.2020
ÚZSVM bezúplatně převedl obci Branišovice pozemky pod fotbalovým hřištěm
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě převedl bezúplatně obci Branišovice pozemky v areálu fotbalového hřiště.

Stát uspěl ve sporu o univerzitní pozemky na Brněnsku

06.04.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně úspěšně zastupoval Mendelovovu univerzitu v Brně a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v soudním sporu zahájeném Benediktinským opatstvím Rajhrad. Opatství se domáhalo, aby bylo určeno vlastnictví státu k lesním pozemkům v katastrálních územích Rajhrad a Popovice u Rajhradu, na které posléze hodlalo uplatnit restituční nárok podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

ÚZSVM v Českých Budějovicích bezúplatně převedl obci Habří kapli sv. Víta

06.04.2020
ÚZSVM v Českých Budějovicích bezúplatně převedl obci Habří kapli sv. Víta
V chráněné krajinné oblasti Blanský les stával nad vesničkou Habří významný poutní kostel sv. Víta. Po jeho zániku vybudovali místní obyvatelé na oblíbeném poutním místě alespoň kapli zasvěcenou témuž světci a věnovali ji vyšebrodským cisterciákům. Majetek řádu byl po válce konfiskován a připadl státu, což se týkalo i kaple.

ÚZSVM prodal čtyři pozemky v Dubí u Teplic a Malhosticích za téměř 780 tisíc korun

06.04.2020
ÚZSVM prodal čtyři pozemky v Dubí u Teplic a Malhosticích za téměř 780 tisíc korun
Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí čtyři pozemky za 779 400 korun.

ÚZSVM zajistil domov čtyřem týraným koním

03.04.2020
ÚZSVM zajistil domov čtyřem týraným koním
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Táboře získal na základě rozsudku krajského soudu pět týraných koní, kteří původně patřili chovateli z Jankova na Benešovsku. Jednalo se o dva hřebce a tři klisny. Jeden z týraných koní z důvodu špatného zdravotního stavu bohužel i přes veškerou péči veterináře i chovatelů uhynul.

ÚZSVM získal rozsáhlý majetek z pozůstalosti

03.04.2020
ÚZSVM získal rozsáhlý majetek z pozůstalosti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně připadl na základě usnesení Městského soudu v Brně rozsáhlý majetek po ženě, která zemřela bez dědiců. Tento majetek v celkové hodnotě cca 7 500 000 Kč zahrnuje bytovou jednotku o velikosti 3+1 v lukrativní části města Brna a 120 uměleckých děl a starožitností.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci byt v Ústí nad Labem za 803 tisíc korun

03.04.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci byt v Ústí nad Labem za 803 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem bytovou jednotku v Ústí nad Labem - Severní Terasa. Nemovitost připadla státu jako odúmrť po ženě, která zemřela bez dědiců.

Další pejsci z Mladějova na Moravě našli nový domov

02.04.2020
Další pejsci z Mladějova na Moravě našli nový domov
Svitavskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo najít nový domov pro další dva dříve týrané pejsky, kteří byli odebrání jejich původním majitelům z Mladějova na Moravě.

ÚZSVM prodal po 12 příhozech pozemek v Pokratici za 2,2 milionu korun

02.04.2020
ÚZSVM prodal po 12 příhozech pozemek v Pokratici za 2,2 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodal v elektronické aukci pozemek o rozloze 2 117 m2 v Pokratici za 2 224 000 Kč.

Bývalou služebnu policie v Horšovském Týně se podařilo prodat ve výběrovém řízení

01.04.2020
Bývalou služebnu policie v Horšovském Týně se podařilo prodat ve výběrovém řízení
Bývalá budova obvodního oddělení policie v Horšovském Týně byla spolu s pozemkem převedena Ministerstvem vnitra jako nepotřebný majetek na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích. Ten obratem zahájil kroky k jejímu odprodeji vzhledem k tomu, že v Horšovském Týně žádná organizační složka státu ani státní organizace zájem o budovu pro svou činnost neměli.

ÚZSVM pomáhá s dohledáváním neznámých vlastníků z Wisconsinu

01.04.2020
Na benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se obrátili spoluvlastníci pozemků a stavby, jejichž jedna desetina byla v katastru nemovitostí zapsána na občanku Spojených států paní Florence T. z Milwaukee ve státě Wisconsin.

ÚZSVM v Jihlavě pomohl najít dočasný domov pro týraného pejska

31.03.2020
ÚZSVM v Jihlavě pomohl najít dočasný domov pro týraného pejska
Jihlavskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se ve spolupráci se psím útulkem Unie práv zvířat podařilo umístit šestiletého pejska jménem Marián do dočasné „pěstounské“ péče v Ústí nad Orlicí, kde bude nadále hledat svůj nový domov.

ÚZSVM převedl Správě železnic majetek v hodnotě přes půl milionu korun

31.03.2020
ÚZSVM převedl Správě železnic majetek v hodnotě přes půl milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převedl zdarma Správě železnic pozemek o výměře 3 986 m2 v hodnotě 518 180 Kč.

Obávané předlužené dědické řízení vyneslo více než 800 tisíc Kč

31.03.2020
Okresní soud v Kutné Hoře zahájil dědické řízení po zemřelém muži bez zanechání pořízení pro případ smrti.

Zabavený líh ze skladu ÚZSVM pomohl v boji proti koronaviru

30.03.2020
Zabavený líh ze skladu ÚZSVM pomohl v boji proti koronaviru
Pracovníci skladového areálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rokytnici v Orlických horách pomohli zaměstnancům celní správy s vyskladňováním státem zabaveného lihu, který bude využit pro výrobu dezinfekčních prostředků potřebných v boji proti koronavirové epidemii.