Neděle, 18. srpna 2019

Aktuality

ÚZSVM zlikvidoval nelegálně použitý regulátor plynu

12.04.2016
ÚZSVM zlikvidoval nelegálně použitý regulátor plynu
Regionální pracoviště ÚZSVM Frýdek-Místek provedlo fyzickou likvidaci regulátoru tlaku plynu s opancéřovanými hadicemi, které jejich původní majitel využíval k nelegálnímu odběru plynu. Zařízení propadlo státu rozhodnutím Okresního soudu ve Frýdku-Místku.

ÚZSVM převedl vůz Trabant 601 technickému muzeu

12.04.2016
ÚZSVM převedl vůz Trabant 601 technickému muzeu
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně předalo Technickému muzeu v Brně osobní automobil značky Trabant 601 včetně dobové technické dokumentace. Jde o mimořádně zachovalý exponát tohoto legendárního automobilu.

Více jak stovka předmětů z trestné činnosti se prodala za 25 tisíc

12.04.2016
Více jak stovka předmětů z trestné činnosti se prodala za 25 tisíc
Regionální pracoviště ÚZSVM Kolín prodalo ve dvou kolech výběrového řízení předměty pocházející z trestné činnosti páchané na území Středočeského kraje. Celkový výtěžek 25 tisíc korun odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM bezúplatně převedl městu Jičín pozemky pod místními komunikacemi

11.04.2016
ÚZSVM bezúplatně převedl městu Jičín pozemky pod místními komunikacemi
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo městu Jičín podíl 1/15 na pozemcích pod místními komunikacemi, které slouží jako přístupová cesta k zahradám rodinných domů.

ÚZSVM prodal přes dva hektary půdy u Lysé nad Labem za 2,2 milionu

11.04.2016
ÚZSVM prodal přes dva hektary půdy u Lysé nad Labem za 2,2 milionu
Kolínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem za více než 2,2 milionu korun. Výnos z prodeje byl odveden do státního rozpočtu. Pozemky, jejichž celková výměra činí 2,3 hektaru, získal stát jako tzv. odúmrť.

Chovatelé holubů z Kroměříže si odkoupili pozemky pod sídlem místního sdružení

11.04.2016
Chovatelé holubů z Kroměříže si odkoupili pozemky pod sídlem místního sdružení
Regionální pracoviště ÚZSVM Kroměříž prodalo základní organizaci Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů v Kroměříži dva pozemky pod budovami, které jsou ve vlastnictví svazu. Za nemovitosti o celkové rozloze 111 m2 chovatelé zaplatili necelých 132 tisíc korun.

ÚZSVM nabývá pozemky po šlechtických rodech

11.04.2016
Prostějovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zjistilo při kontrole státního majetku, že 29 pozemků, konfiskovaných po druhé světové válce, je stále zapsáno na šlechtické rody Silva Tarouca a Liechtensteinů. Patrně z důvodu tehdejší administrativní chyby však byly tyto pozemky celá desetiletí chybně zapsány v katastru nemovitostí na své dřívější majitele.

ÚZSVM bezúplatně převedl dvěma obcím na Vyškovsku historické zvonice

11.04.2016
ÚZSVM bezúplatně převedl dvěma obcím na Vyškovsku historické zvonice
Regionální pracoviště ÚZSVM Vyškov bezúplatně převedlo obci Nové Sady v okrese Vyškov stavbu zvonice z 19. století, která se nachází ve středu obce. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

ÚZSVM vydal v rámci církevních restitucí pozemky Římskokatolické farnosti Český Brod

08.04.2016
ÚZSVM vydal v rámci církevních restitucí pozemky Římskokatolické farnosti Český Brod
Regionální pracoviště ÚZSVM Kolín převedlo Římskokatolické farnosti Český Brod dva pozemky v katastrálním území Poříčany. Jedná se o velmi malé parcely o celkové rozloze 70 m2 a v účetní hodnotě pouhých 700 korun.

ÚZSVM odprodal obci Včelnička pozemky s problematickými stromy

08.04.2016
ÚZSVM odprodal obci Včelnička pozemky s problematickými stromy
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo obci Včelnička pozemky o velikosti 254 m2, na kterých se nachází 22 vzrostlých stromů olše lepkavé. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu dřevin hrozilo nebezpečí úrazu osob a vzniku škody na majetku a obec tedy pozemky odkoupila za částku převyšující 15 tisíc korun.

ÚZSVM vypořádal majetek z odúmrti zahrnující i deník z totálního nasazení

08.04.2016
ÚZSVM vypořádal majetek z odúmrti zahrnující i deník z totálního nasazení
Regionální pracoviště ÚZSVM Náchod prodalo ve výběrovém řízení nemovitosti v katastrálním území Bohuslavice nad Metují. Jedná se o neudržované venkovské stavení, jehož stáří se odhaduje na 120 let, a pozemky přiléhající k budově. Nový majitel za nemovitosti zaplatil 651 tisíc korun.

ÚZSVM převzal bývalý vojenský podzemní kryt na Tachovsku

07.04.2016
ÚZSVM převzal bývalý vojenský podzemní kryt na Tachovsku
Regionální pracoviště ÚZSVM Domažlice převzalo od Ministerstva obrany pozemky v katastrálním území Vítkov u Tachova. Součástí jednoho z nich je podzemní vojenský kryt, tzv. úkryt živé síly, sestavený z prefabrikovaných železobetonových rámů. K převodu došlo na základě usnesení vlády ze dne 15. června 2015.

ÚZSVM prodal bytový dům v Českých Velenicích za více než dva miliony

07.04.2016
ÚZSVM prodal bytový dům v Českých Velenicích za více než dva miliony
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodalo ve dvoukolovém výběrovém řízení s následnou aukcí bytový dům v Českých Velenicích za 2,37 milionu korun. Jedná se o příhraniční oblast ležící v sousedství rakouského města Gmünd.

ÚZSVM prodal za necelých 800 tisíc rodinný dům ve Velkých Žernosekách

07.04.2016
ÚZSVM prodal za necelých 800 tisíc rodinný dům ve Velkých Žernosekách
Regionální pracoviště ÚZSVM Litoměřice prodalo ve výběrovém řízení stavbu rodinného domu a přilehlé pozemky v katastru obce Velké Žernoseky. Nový majitel za nemovitosti pocházející z dědictví zaplatil 796 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl obcím Milovice u Hořic a Libuň pozemky pod hřbitovy

06.04.2016
ÚZSVM bezúplatně převedl obcím Milovice u Hořic a Libuň pozemky pod hřbitovy
Regionální pracoviště ÚZSVM Jičín bezúplatně převedlo ve veřejném zájmu obcí Milovice u Hořic pozemek o výměře 1.135 m2 a v účetní hodnotě necelých 5,7 tisíce korun. Na pozemku se nachází hřbitov a urnový háj provozovaný obcí.

Přebytek z výtěžku likvidace dědictví z Příbramska odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu

06.04.2016
Přebytek z výtěžku likvidace dědictví z Příbramska odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu
Regionální pracoviště ÚZSVM Příbram odvedlo do státního rozpočtu finanční částku majetkového přebytku z výtěžku likvidace dědictví v celkové výši přes 540 tisíc korun.

Březno získalo pozemky v hodnotě přes 87 tisíc

06.04.2016
Březno získalo pozemky v hodnotě přes 87 tisíc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Chomutově bezúplatně převedl obci Březno 24 pozemků o celkové výměře 1 011 m2 v účetní hodnotě 87 560 korun. Jedná se o veřejně přístupné pozemky, na kterých se nachází doprovodná zeleň podél místních chodníků a komunikací, některé pozemky také částečně zasahují do místního parku, ve kterém v současné době obec provádí revitalizaci na sportovně rekreační areál pro místní obyvatele.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu drahocenné šperky

06.04.2016
ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu drahocenné šperky
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně předalo Puncovnímu úřadu v Praze soubor šperků z drahých kovů a kamenů. Jednalo se o řetízky, přívěsky, prsteny, náramky a zlomkové zlato. ÚZSVM získal šperky v rámci dědického řízení jako tzv. odúmrť po zesnulé ženě z Písku na základě rozhodnutí tamějšího okresního soudu.

ÚZSVM spolupracoval s hasiči na kácení poškozených stromů ve Strakonicích

06.04.2016
ÚZSVM spolupracoval s hasiči na kácení poškozených stromů ve Strakonicích
Celkem 20 kusů zdravotně nezpůsobilých stromů v areálu VOŠ, SPŠ a SOU řemesel a služeb ve Strakonicích porazili příslušníci strakonického odboru Hasičského záchranného soboru Jihočeského kraje. Kácení stromů je jedním z výsledků spolupráce, na níž se v loni podepsaném memorandu dohodlo vedení ÚZSVM a HZS. Společný postup přináší nejen zlepšení odborné přípravy hasičů, ale i nemalou úsporu veřejných prostředků.

Farnost ve Štětí restituovala od ÚZSVM dva hektary pozemků

06.04.2016
Farnost ve Štětí restituovala od ÚZSVM dva hektary pozemků
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Litoměřice vydali Římskokatolické farnosti Štětí nad Labem pozemky v katastrálním území Štětí I v hodnotě přesahující 1,8 milionu korun. K vydání nemovitostí došlo na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.