Čtvrtek, 25. dubna 2019

Aktuality

Na Berounsku vydal ÚZSVM římskokatolickým farnostem 14 nemovitostí

15.07.2015
Na Berounsku vydal ÚZSVM římskokatolickým farnostem 14 nemovitostí
Celkem 14 pozemků se zařadilo mezi nemovitosti, které v rámci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi již vydalo Odloučené pracoviště Beroun příslušným církevním institucím.

Slezští evangelíci získali v církevních restitucích nemovitosti v Komorní Lhotce

14.07.2015
Slezští evangelíci získali v církevních restitucích nemovitosti v Komorní Lhotce
Celkem devět pozemků o souhrnné výměře 5.824 m2 a čtyři stavby v obci Komorní Lhotka převedlo Slezské církvi evangelické augsburského vyznání se sídlem v Českém Těšíně Odloučené pracoviště ÚZSVM Frýdek-Místek.

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor

14.07.2015
Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor
Na možnost úspor až 361,5 milionu korun poukázala detailní analýza dat evidovaných v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Česká republika by mohla ušetřit například na nájemném hrazeném za kancelářské plochy v komerčních prostorech, na výdajích za jejich provoz a údržbu, ale také snížením užívané plochy jak ve státních, tak soukromých objektech.

ÚZSVM v letošním roce získal pro státní rozpočet již 626 milionů korun

13.07.2015
Za první pololetí letošního roku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal státnímu rozpočtu 626,2 milionů korun, což je o 223,4 milionů korun více než za stejné období loňského roku. Podařilo se tak naplnit již 82 % závazného ročního plánu, který počítá s příjmy 760 milionů korun.

ÚZSVM obohatil sbírky Technického muzea v Brně několika stroji na textilie

09.07.2015
ÚZSVM obohatil sbírky Technického muzea v Brně několika stroji na textilie
Zařízení pro potisk a vyšívání značek na tkaniny převedlo bezúplatně Technickému muzeu v Brně Odloučené pracoviště ÚZSVM Žďár nad Sázavou. Jednalo se o rám na sítotisk, stroje na zažehlování a dva jednojehlové vyšívací stroje. Součástí strojů byly i rámečky k upnutí textilu a množství cívek s nitěmi.

ÚZSVM prodává 5 luxusních automobilů včetně Ferrari a Hummerů

08.07.2015
ÚZSVM prodává 5 luxusních automobilů včetně Ferrari a Hummerů
Pět osobních a nákladních automobilů řadicích se mezi prémiové značky, a to Ferrari, Hummer a Mercedes Benz, nabízí ke koupi ve výběrovém řízení Odloučené pracoviště ÚZSVM Chomutov. O prodeji rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, protože vozy pocházejí z trestné činnosti a byly zajištěny na základě zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Jejich majitel je stíhán pro trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Pozemky v areálu čistírny odpadních vod ve Vysokém Mýtě se prodaly za 4,5 milionu

07.07.2015
Pozemky v areálu čistírny odpadních vod ve Vysokém Mýtě se prodaly za 4,5 milionu
Celkem 22 pozemků o celkové výměře 14.857 m2 prodalo městu Vysoké Mýto za 4,5 milionu korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Ústí nad Orlicí.

Protipovodňový poldr v okrese Ústí nad Orlicí získali vodohospodáři z Povodí Moravy

03.07.2015
Protipovodňový poldr v okrese Ústí nad Orlicí získali vodohospodáři z Povodí Moravy
Deset pozemků o celkové výměře 7.616 m2 a účetní hodnotě přes 205 tisíc korun bezúplatně převedli státnímu podniku Povodí Moravy zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Ústí nad Orlicí. Pozemky nacházející se v katastrálním území Žichlínek tvoří součást vzdutí suchého průtočného poldru, který se řadí mezi významná protipovodňová opatření v horní části povodí Moravy.

ÚZSVM pomáhá při zakládání obdobného úřadu v Maďarsku

01.07.2015
ÚZSVM pomáhá při zakládání obdobného úřadu v Maďarsku
Zejména zkušenosti s právním zastupováním státu v majetkových sporech byly tématem již druhého pracovního jednání vedení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s představiteli maďarského ministerstva spravedlnosti, které se uskutečnilo 29. června v Ústředí ÚZSVM v Praze. Česká republika je totiž jednou ze zemí, která poslouží jako vzor při připravovaném vzniku obdobné instituce v Maďarsku.

ÚZSVM prodal za 3 miliony pozemek pod bývalou trolejbusovou točnou v Opavě

01.07.2015
ÚZSVM prodal za 3 miliony pozemek pod bývalou trolejbusovou točnou v Opavě
Pozemek o výměře 3.237 m2 v Těšínské ulici v Opavě, kde se v minulosti nacházela točna trolejbusů, prodalo za více jak tři miliony korun Odloučené pracoviště ÚZSVM Opava.

ÚZSVM přijme REFERENTA/REFERENTKU oddělení Majetkové metodiky odboru Právní a majetkové metodiky

30.06.2015

Farnost v Kostomlatech pod Milešovkou restituovala od ÚZSVM 0,5 ha louky

29.06.2015
Farnost v Kostomlatech pod Milešovkou restituovala od ÚZSVM 0,5 ha louky
Pozemek ležící v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou předali zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Teplice na základě uzavřené Dohody o vydání majetku dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Římskokatolické farnosti Kostomlaty pod Milešovkou.

Aktualita k prodeji administrativně komerčního areálu náměstí Republiky

26.06.2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) připravuje realizaci areálu administrativních objektů - č.p. 1037 náměstí Republiky, jenž je součástí pozemku p.č. 484/5 o výměře 2223 m², a Hybernská bez čp/če, který je součástí pozemku p.č. 484/6 o výměře 702 m2, a obou pozemků p.č. 484/5 a p.č. 484/6, vše ve vlastnictví státu.

ÚZSVM nabízí k prodeji nákladní tahač s cisternou

26.06.2015
ÚZSVM nabízí k prodeji nákladní tahač s cisternou
Nákladní tahač značky MAN s cisternovým návěsem značky WILLIG SANA nabízí ve výběrové řízení k prodeji Územní pracoviště ÚZSVM Ústí nad Labem. Automobil pochází z trestné činnosti.

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor

25.06.2015
CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor
Snížení výdajů při platbách za kancelářské prostory, které stát vlastní nebo si je pronajímá od soukromých subjektů, patří k hlavním účelům Centrálního registru administrativních budov (CRAB), provozovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Srovnání dat vykazovaných například řadou ministerstev u výdajů za elektřinu, teplo a vodu odhalilo velké možnosti úspor. Specialisté z ÚZSVM rovněž analyzovali údaje státních institucí o průměrné kancelářské ploše na jednoho úředníka nebo o rozsahu využívání nájmů v nestátních budovách a při překročení průměrů je vyzvali k nápravě.

Státu připadlo z dědictví ze Svitavska více než 1,85 milionu korun

24.06.2015
Státu připadlo z dědictví ze Svitavska více než 1,85 milionu korun
Peníze z vkladní knížky ve výši 236 tisíc korun, peněžní hotovost ve výši 76,6 tisíc korun a nemovitosti v katastrálním území Borová u Poličky připadly státu jako tzv. odúmrť po ženě, která zemřela bez zanechání závěti a neměla zákonné ani závětní dědice.

Farnost v Zabrušanech na Teplicku restituovala od ÚZSVM pozemky

23.06.2015
Farnost v Zabrušanech na Teplicku restituovala od ÚZSVM pozemky
Čtyři pozemky předali Římskokatolické farnosti Zabrušany na základě dohody o vydání majetku dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Teplice. Nemovitosti ležící v katastrálním území Zabrušany mají celkovou výměru 7.037 m2 a jejich účetní hodnota přesahuje 32 tisíc korun.

Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva

22.06.2015
Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva
Do státní administrativní budovy ústředí Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve Vršovické ulici v Praze 10 se od 1. července přestěhuje z komerčního pronájmu jeho odloučené pracoviště Odbor výkonu státní správy I. To dosud sídlilo v budově v ulici Kodaňská v Praze 10, za což Česká republika ročně platila přibližně dva miliony korun. Na možnost úspor státních prostředků upozornilo MŽP a navázalo v tomto ohledu úzkou spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž provedl analýzu údajů z jím spravovaného Centrálního registru administrativních budov (CRAB).

Prodej bytů v Jihlavě a Třebíči vynesl více než 1,3 milionu

18.06.2015
Prodej bytů v Jihlavě a Třebíči vynesl více než 1,3 milionu
Dva družstevní byty, jeden o velikosti 2+1 a druhý o velikosti 1+1, prodalo v průběhu dvou měsíců Odloučené pracoviště ÚZSVM Jihlava. Jednalo se o převody družstevních podílů spojených s členstvím v bytových družstvech.

Zanedbaný dům se sedmi byty v Táboře se prodal za více než 1,2 milionu

16.06.2015
Zanedbaný dům se sedmi byty v Táboře se prodal za více než 1,2 milionu
Ideální polovinu dvou pozemků s půlkou rodinného domu v katastrálním území města Tábora se podařilo prodat Odloučenému pracovišti ÚZSVM Tábor. Majetek připadl státu jako tzv. odúmrť a odkoupil je za 1,25 milionu korun spoluvlastník druhé poloviny nemovitostí, jemuž byly nabídnuty do přímého prodeje.