Středa, 16. ledna 2019

Aktuality

ÚZSVM v Trutnově úspěšně prodává movité věci prostřednictvím elektronických aukcí

19.09.2018
ÚZSVM v Trutnově úspěšně prodává movité věci prostřednictvím elektronických aukcí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově úspěšně prodal v elektronické aukci powerbanku a dámské jízdní kolo. Powerbanku získal úřad na základě rozsudku Okresního soudu v Trutnově. Kolo bylo získáno trestným činem, a nebylo známo, komu věc patří. Policie vyhlásila popis věci na úřední desce, ke kterému se poškozený v termínu nepřihlásil, a proto kolo připadlo státu.

ÚZSVM prodal vlastníkům staveb původní církevní majetek v obci Větřní

19.09.2018
ÚZSVM prodal vlastníkům staveb původní církevní majetek v obci Větřní
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích prodalo čtyři pozemky v obci Větřní pocházející z bývalého církevního majetku.

Prostředky z majetkových trestních sankcí putovaly na zvláštní účet pro odškodnění poškozených

18.09.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prostřednictvím svého pracoviště v Hradci Králové převedl na zvláštní účet pro odškodnění poškozených finanční prostředky, které propadly státu podle trestního zákoníku, a to v celkové výši 437 551,47 Kč.

Z prodeje 150 let starého domu v Hrobě získal ÚZSVM přes 300 tisíc korun

17.09.2018
Z prodeje 150 let starého domu v Hrobě získal ÚZSVM přes 300 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích získal prodejem domu starého více jak 150 let do státního rozpočtu více než 300 tisíc korun.

ÚZSVM prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému hodinky značky Poljot

17.09.2018
ÚZSVM prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému hodinky značky Poljot
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci prodal za 420 korun celokovové mechanické náramkové ručičkové hodinky stříbrné barvy o velikosti ciferníku 25 mm s natahovacím řemínkem zn. Poljot vyrobené v bývalém Svazu sovětských socialistických republik.

ÚZSVM v Hradci Králové vyřídilo za 8 let celkem 1 171 pohledávek z činnosti Protialkoholní záchytné

14.09.2018
K 1. 7. 2011 převzalo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci králové pohledávky vzniklé neuhrazením pobytu v Protialkoholní záchytné stanici Pardubice v období za činnosti Okresního úřadu v Pardubicích.

Prodej bytu ve Strašnicích vynesl 4,3 milionu Kč

14.09.2018
Prodej bytu ve Strašnicích vynesl 4,3 milionu Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Praze prodal ve výběrovém řízení s aukcí byt v pražských Strašnicích za 4,3 milionu korun.

Kaplička v Podbořanech je již opravená

13.09.2018
Kaplička v Podbořanech je již opravená
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech provedli kontrolu stavu nemovitosti po prodeji. Na podzim roku 2016 prodal ÚZSVM ve výběrovém řízení pozemek v Podbořanech s torzem kapličky bez zastřešení.

ÚZSVM prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky v pražských Kyjích

13.09.2018
ÚZSVM prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky v pražských Kyjích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prověřoval pozemky zapsané v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, které leží v areálu soukromé firmy. V uzavřeném areálu této firmy v pražských Kyjích se nachází celkem 10 pozemků, na kterých mají určitý vlastnický podíl nedostatečně identifikovaní vlastníci.

Prodej movitých věcí prostřednictvím elektronického aukčního systému zvyšuje příjmy státu

12.09.2018
Prodej movitých věcí prostřednictvím elektronického aukčního systému zvyšuje příjmy státu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Karlových Varech se podařilo prodat díky elektronické aukci věci z trestné činnosti a věc z dědického řízení značně nad jejich stanovenou minimální hodnotu.

Státní podnik Lesy ČR získal od ÚZSVM na Semilsku 46 hektarů pozemků v hodnotě 14,7 mil. Kč

12.09.2018
Státní podnik Lesy ČR získal od ÚZSVM na Semilsku 46 hektarů pozemků v hodnotě 14,7 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl státnímu podniku Lesy ČR celkem sedm zalesněných pozemků v katastrálním území Čistá u Horek.

Ceny obrazů byly díky elektronickým aukcím navýšeny i o více jak tisíc procent

11.09.2018
Ceny obrazů byly díky elektronickým aukcím navýšeny i o více jak tisíc procent
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích úspěšně prodává obrazy v elektronických aukcích.

ÚSZVM prodal pozemek u vápenky v Řeporyjích

11.09.2018
ÚSZVM prodal pozemek u vápenky v Řeporyjích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze prodal ve výběrovém řízení s aukcí zalesněný pozemek o výměře 217 m2 v katastrálním území Řeporyje, který se nachází mezi zbytky bývalé vápenky Biskup, Kvis, Kotrba a Dalejským potokem. Minimální cena pro prodej byla stanovena ve výši 19 700 Kč.

ÚZSVM prodal v Trutnově dům s pozemky

10.09.2018
ÚZSVM prodal v Trutnově dům s pozemky
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově prodalo dvě stavební parcely v sousedství bývalého kostela v Úpické ulici, na kterých stojí rodinný dům a garáž. K prodeji došlo ve 2. kole výběrového řízení s aukcí za nabídnutou kupní cenu ve výši 3 250 005 Kč. Příjem z prodeje bude odveden do státního rozpočtu.

ÚZSVM převzal nepotřebný majetek od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

10.09.2018
ÚZSVM převzal nepotřebný majetek od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích, převzal v katastrálním území Pardubice spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/2 k pozemku jehož součástí je stavba č.p. 936. Majetek byl převzat od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Státu připadlo dědictví, jehož součástí je i téměř 750 tisíc korun uložených v bance

07.09.2018
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových začalo pracovat na případu odúmrti po zemřelém M. P., narozeném v roce 1997 s evidovaným místem trvalého pobytu na obecním úřadu.

Elektronické aukce zbraní přinesly do státního rozpočtu přes 10 tisíc korun

07.09.2018
Elektronické aukce zbraní přinesly do státního rozpočtu přes 10 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích získal prodejem zbraní v elektronické aukci 10 130 Kč.

ÚZSVM převedl bezúplatně do vlastnictví města Třinec sedm pozemků

06.09.2018
ÚZSVM převedl bezúplatně do vlastnictví města Třinec sedm pozemků
Frýdecko-místecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo v I. pololetí roku 2018 bezúplatně do vlastnictví města Třinec celkem sedm malých pozemků na ulici Jablunkovská, v části označované místními jako tzv. "Malá Jablunkovská" na rozhraní městských částí Staré Město a Lyžbice. Jednalo se o pozemky, které Československý stát nabyl v minulém století za účelem výstavby místního sídliště.

Hledá se nový domov pro pětiletou fenku

06.09.2018
Hledá se nový domov pro pětiletou fenku
Prachatickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany zvířat o přestupku týraná pětiletá fenka křížence německého ovčáka. Kendy, černá fenka s hnědými znaky, byla dlouhodobě zanedbávána. Byla držena v bytě v 1. patře, v podstatě bez venčení. Chovatelkou nebylo ani zajištěno ošetření silného zánětu v obou uších, což má za následek zhoršený sluch zvířete. Fena se v současné době jeví jako neslyšící. Kendy je dočasně umístěna ve vimperských městských kotcích.

Kadaň získala od ÚZSVM pozemky za více než 600 tisíc korun

05.09.2018
Kadaň získala od ÚZSVM pozemky za více než 600 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově převedl Kadani bezúplatně pět pozemků v katastru nemovitostí vedených jako ostatní komunikace, zeleň a manipulační plocha. Pozemky jsou součástí vnitrobloku a okolí mezi ulicí Komenského a Jungmannova. Slouží jako volně přístupné plochy, na kterých se nachází chodníky, přístupové cesty k bytovým domům, parkoviště a příjezdové komunikace. Dále na pozemcích roste veřejná zeleň, kterou město dosud udržovalo na svoje náklady. Na části pozemku je umístěné stání pro odpadní kontejnery.