Úterý, 26. května 2020

Aktuality

ÚZSVM nabízí k prodeji bývalou záložní nemocnici u Berouna za téměř 39 milionů korun

06.06.2016
ÚZSVM nabízí k prodeji bývalou záložní nemocnici u Berouna za téměř 39 milionů korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodává bývalou záložní nemocnici postavenou pro případ války či epidemie za 38 790 000 Kč. Komplex nemocnice v Hředlích u Berouna obsahuje 8 budov a 22 pozemků o výměře přes dva hektary. Do výběrového řízení se mohou zájemci přihlásit do 16. 6. 2016 do 10 hodin. Bezprostředně po otevření přijatých obálek s nabídkami se uskuteční následná aukce.

Za nedodržení kupní smlouvy musí soukromá společnost zaplatit ÚZSVM přes 5,5 milionu

06.06.2016
Za nedodržení kupní smlouvy musí soukromá společnost zaplatit ÚZSVM přes 5,5 milionu
Právní zástupci z regionálního pracoviště ÚZSVM Plzeň pravomocně uspěli v soudním sporu proti soukromé společnosti o zaplacení smluvní pokuty ve výši necelých 1,4 miliony korun. ÚZSVM vymáhal tuto částku za nedodržení závazků vyplývajících z kupní smlouvy na bývalé sídlo krajského ředitelství Policie ČR v ulici I. P. Pavlova v Karlových Varech. Kromě pokuty připadla ÚZSVM také zaplacená kauce z výběrového řízení ve výši 4,14 milionů korun.

ÚZSVM převedl dvěma muzeím obrazy z odúmrtě

06.06.2016
ÚZSVM převedl dvěma muzeím obrazy z odúmrtě
Regionální pracoviště ÚZSVM Praha bezúplatně převedlo Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích a Národnímu muzeu v Praze deset obrazů, které připadly státu jako odúmrť.

Byt z dědictví v Mladé Boleslavi se prodal za 1,56 milionu korun

06.06.2016
Byt z dědictví v Mladé Boleslavi se prodal za 1,56 milionu korun
Nevyklizený byt o velikosti 2+1, včetně podílu na společných částech domu a pozemku v Mladé Boleslavi a movité věci, se podařilo prodat ve výběrovém řízení za více než 1,56 milionu korun zaměstnancům regionálního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Mladé Boleslavi.

U bytového domu v Horní Cerekvi muselo být pokáceno sedmnáct poškozených stromů

03.06.2016
U bytového domu v Horní Cerekvi muselo být pokáceno sedmnáct poškozených stromů
Celkem sedmnáct poškozených smrků rostoucích na pozemku ve vlastnictví státu muselo být pokáceno u bytového domu v Horní Cerekvi z důvodu napadení kůrovcem. Smrky ohrožovaly i bezpečnost, zdraví a majetek obyvatel přilehlého bytového domu.

Za 1. čtvrtletí odvedlo táborské pracoviště ÚZSVM do státního rozpočtu více než 74 tisíc korun

03.06.2016
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) odvedlo v 1. čtvrtletí 2016 do státního rozpočtu více než 74 tisíc korun. Z velké části se jednalo o finanční prostředky vložené různými složiteli do úschovy Okresního soudu v Táboře za účelem splnění závazků, které měly tyto subjekty vůči svým věřitelům, dále se jednalo o finanční prostředky propadlé v trestním řízení.

ÚZSVM zlikvidoval na svém pozemku agresivní invazivní křídlatku

03.06.2016
ÚZSVM zlikvidoval na svém pozemku agresivní invazivní křídlatku
Na většině plochy pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Lhotce u Frýdku-Místku se vyskytovala nežádoucí Křídlatka (Reynoutria). Jedná se o rychle se rozrůstající invazivní rostlinu dosahující výšky okolo 2 metrů a vytvářející téměř neprostupné porosty. Její kořeny a listový opad produkují látky znemožňují růst jiných rostlin.

ÚZSVM nabízí k prodeji historickou konírnu v areálu pevnosti Josefov

03.06.2016
ÚZSVM nabízí k prodeji historickou konírnu v areálu pevnosti Josefov
Regionální pracoviště ÚZSVM Náchod nabízí k prodeji ve výběrovém řízení za minimální kupní cenu necelých 10,8 milionu korun soubor pozemků a staveb v katastrálním území Josefov u Jaroměře. Nemovitosti jsou součástí kulturní památky „Korunní pevnost – hlavní opevnění I.“

ÚZSVM prodal poslední z luxusních aut drogového bosse z Chomutova

03.06.2016
ÚZSVM prodal poslední z luxusních aut drogového bosse z Chomutova
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Chomutov prodali za více jak 522 tisíc korun terénní vůz HUMMER, pocházející z majetku drogového dealera z Chomutova. Jedná se o poslední z pětice zajištěných automobilů, mezi nimiž bylo i Ferrari 575 F133, které ÚZSVM transparentně nabídl k prodeji ve výběrových řízeních. ÚZSVM tak úspěšným zpeněžením automobilů pocházejícím z trestné činnosti získal téměř 3,8 milionu korun.

Díky Mapě majetku státu si ÚZSVM mohl připsat 4,5 ha pozemků na Hradecku

03.06.2016
Díky Mapě majetku státu si ÚZSVM mohl připsat 4,5 ha pozemků na Hradecku
Regionální pracoviště ÚZSVM Hradec Králové využívá v souvislosti s prověřováním majetku státu účinný nástroj – nedávno vytvořenou studii Mapa majetku státu, která detailně analyzuje veškeré státní nemovitosti. Díky ní se mimo jiné podařilo odhalit 4,5 ha pozemků v obci Předměřice nad Labem zapsaných na zaniklý státní podnik, a poté je v katastru zapsat do příslušnosti ÚZSVM.

Stát získal v Olomouci 719 tisíc korun z odúmrti

03.06.2016
Stát získal v Olomouci 719 tisíc korun z odúmrti
Olomoucké pracoviště ÚZSVM nedávno získalo na základě usnesení Okresního soudu v Olomouci částku ve výši 719 tisíc korun, uloženou jednak na běžném účtu Komerční banky (307 tisíc korun), dále na vkladní knížce založené u České spořitelny (133 tisíc korun) a také jako výtěžek ze stavebního spoření sjednaného u stavební spořitelny Modrá pyramida (279 tisíc korun). Získané finance byly odváděny do státního rozpočtu.

ÚZSVM nabízí k prodeji rodinný dům pod horou Radhošť

03.06.2016
ÚZSVM nabízí k prodeji rodinný dům pod horou Radhošť
Regionální pracoviště UZSVM ve Vsetíně nabízí k prodeji ve výběrovém řízení rodinný dům s pozemky v katastru obce Prostřední Bečva na Vsetínsku. Minimální kupní cena nemovitostí je 1,1 milionu korun.

ÚZSVM prodal pozemek pod domem s byty pro seniory a ordinacemi nedaleko Plzně

03.06.2016
ÚZSVM prodal pozemek pod domem s byty pro seniory a ordinacemi nedaleko Plzně
Regionální pracoviště ÚZSVM Plzeň uskutečnilo prodej pozemku v katastrálním území Štěnovice do vlastnictví obce Štěnovice na jižním Plzeňsku. Stojí na něm budova využívaná jako byty pro seniory a ordinace praktického a zubního lékaře.

ÚZSVM vybral v Ústeckém kraji na pokutách za porušení podmínek bezúplatných převodů přes 100 tisíc

03.06.2016
ÚZSVM vybral v Ústeckém kraji na pokutách za porušení podmínek bezúplatných převodů přes 100 tisíc
Zaměstnanci odboru Právních služeb regionálního pracoviště ÚZSVM Ústí nad Labem provedli kontrolu dodržování podmínek smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. Více než 107 tisíc korun získaných jako sankce za jejich porušení odvedli následně do státního rozpočtu.

ÚZSVM převedl pozemky na hřbitovech obcím

02.06.2016
ÚZSVM převedl pozemky na hřbitovech obcím
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou bezúplatně převedli čtyři pozemky o celkové výměře 1 434 m2 v účetní hodnotě 50 200 Kč obci Lično a dva pozemky o výměře 353 m2 v účetní hodnotě 1 269 Kč městu Vamberk.

Moravskoslezský kraj získal pozemek pod silnicí

02.06.2016
Moravskoslezský kraj získal pozemek pod silnicí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci do vlastnictví Moravskoslezského kraje pozemek v obci Litultovice. Pozemek o výměře 345 m2 a v celkové účetní hodnotě 1 725 získal kraj bezúplatně.

Ředitelství silnic a dálnic získalo pozemky pod komunikací

02.06.2016
Ředitelství silnic a dálnic získalo pozemky pod komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně převedl na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu celkem tři pozemky pod komunikací v celkové operativní hodnotě 323 920 korun vlastníkovi této komunikace, a to konkrétně Ředitelství silnic a dálnic ČR.

ÚZSVM prodal soukromé společnosti pozemky v jejím výrobním areálu za téměř 480 tisíc

02.06.2016
ÚZSVM prodal soukromé společnosti pozemky v jejím výrobním areálu za téměř 480 tisíc
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo soukromé společnosti dva pozemky o celkové výměře 1866 m2 nacházející se v jejím uzavřeném areálu za 478 350 Kč. Prodejem došlo ke sjednocení vlastnictví, neboť pozemky tvoří s ostatními nemovitostmi v areálu funkční celek. Pozemky v katastrálním území Mladá Vožice připadly státu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převzal do své správy vozidlo Mercedes-Benz GL, zajištěné v trestním řízení

02.06.2016
ÚZSVM převzal do své správy vozidlo Mercedes-Benz GL, zajištěné v trestním řízení
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo na základě pověření Policie ČR do své správy vozidlo tovární značky Mercedes-Benz GL 450. Vůz byl zajištěn v trestním řízení.

ÚZSVM předal plzeňským hasičům součástky hasičského vybavení zabavené z trestné činnosti

02.06.2016
ÚZSVM předal plzeňským hasičům součástky hasičského vybavení zabavené z trestné činnosti
Plzeňské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně předalo Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje desítky kusů různých součástek hasičského vybavení. Ty připadly státu z trestné činnosti. Vybavení použijí dobrovolní hasiči při cvičeních i skutečných zásazích.