Úterý, 15. října 2019

Aktuality

ÚZSVM a brněnská právnická fakulta navázaly spolupráci

31.12.2015
Představení činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bylo tématem přednášky, s níž před odbornou veřejnost a studenty Právnické fakulty Masarykovy univerzity předstoupil v rámci programu listopadové konference Dny práva 2015 náměstek ÚZSVM JUDr. Vladimír Kremlík. Přednáška s názvem Postavení a působnost ÚZSVM se stala součástí bloku příspěvků v sekci Systémové otázky soukromého práva.

Převod pozemku mezi dvěma státními subjekty ušetří značné náklady za pronájem kanceláří

22.12.2015
Převod pozemku mezi dvěma státními subjekty ušetří značné náklady za pronájem kanceláří
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v České Lípě předalo Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) pozemek, na kterém chce GFŘ postavit přístavbu své stávající budovy. V novém objektu budou umístěni zaměstnanci GFŘ, kteří doposud pracují v několika soukromých budovách a přestěhováním pracovníků do jednoho státního objektu tak dojde k úspoře značných finančních prostředků.

ÚZSVM prodal v Opavě pozemek v přímém prodeji za téměř milion korun

21.12.2015
ÚZSVM prodal v Opavě pozemek v přímém prodeji za téměř milion korun
Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek v přímém prodeji fyzické osobě za 962 tisíc korun. Pozemek se nachází uvnitř uzavřeného areálu soukromé společnosti a jeho dosavadní užívání bylo ošetřeno nájemní smlouvou z roku 1994. ÚZSVM se v takových případech snaží, aby vlastníci sousedních nemovitostí mohli řádně užívat jejich majetek a bylo proto přistoupeno k přímému prodeji.

ÚZSVM převedl na Lesy ČR pozemky po zaniklých státních podnicích

18.12.2015
ÚZSVM převedl na Lesy ČR pozemky po zaniklých státních podnicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v České Lípě převedl pozemky po zaniklých státních statcích Cvikov a Dubá na Lesy České republiky. Zaměstnanci ÚZSVM celkem převedli 21 lesních pozemků o celkové rozloze 34.123 m2 a účetní hodnotě více než 504 tisíc korun. Pozemky byly převedeny v rámci prověřování a řešení majetkových položek zapsaných na neexistující státní subjekty.

ÚZSVM aktivně bojuje proti nelegálním billboardům

16.12.2015
ÚZSVM aktivně bojuje proti nelegálním billboardům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje odstranil tři nepovolené reklamní billboardy. Poutače se nacházely v ochranném pásmu pozemních komunikací I. třídy na pozemcích ve vlastnictví ÚZSVM v Brně na ulici Heršpická a v prostoru křižovatek Hněvkovského – Kaštanová a Hladíkova – Tržní.

ÚZSVM převzal na Opavsku od Ministerstva obrany čtyři vojenské bunkry

15.12.2015
ÚZSVM převzal na Opavsku od Ministerstva obrany čtyři vojenské bunkry
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě přebralo od Ministerstva obrany čtyři vojenské bunkry, které leží v katastrálních územích Malé Heraltice, Milostovice, Nový Dvůr u Opavy a Šilheřovice.

ÚZSVM prodává paroží jelena

11.12.2015
ÚZSVM prodává paroží jelena
Zlínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo od města Valašské Klobouky věc propadnutou v přestupkovém řízení – trofej paroží jelena „vidlicového desateráka“, kterou nyní prodává ve výběrovém řízení. Minimální kupní cena je stanovena na 4.000 korun.

ÚZSVM daruje na Lounsku 12 pejsků, které jejich majitelka opustila zavřené v garáži

10.12.2015
ÚZSVM daruje na Lounsku 12 pejsků, které jejich majitelka opustila zavřené v garáži
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech se stalo novým vlastníkem 12 psů, kteří byli zabaveni původní chovatelce v obci Veltěže v Ústeckém kraji. Ta pejsky nechala zavřené ve své garáži a opustila je. ÚZSVM je nyní zdarma nabízí novým majitelům.

Spolupráce mezi ÚZSVM a hasičským sborem snižuje náklady státu

09.12.2015
Spolupráce mezi ÚZSVM a hasičským sborem snižuje náklady státu
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zajistilo ořez stromů na pozemku v katastrálním území Rájec nad Svitavou. Odstranění suchých větví provedl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na základě memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. Jde tak o vzorový případ spolupráce mezi dvěma státními subjekty, díky které se ušetřily výdaje z veřejného rozpočtu.

ÚZSVM našel týrané klisně Motivaci nového majitele

08.12.2015
ÚZSVM našel týrané klisně Motivaci nového majitele
Klisna anglického plnokrevníka Motivace zůstane natrvalo v péči Záchranné stanice živočichů – Ornitologického spolku Tachov sídlící v obci Studánka u Tachova. Do této záchranné stanice byla v únoru 2015 umístěna poté, co byla pro týrání odebrána původnímu majiteli. Ve vlastnictví státu byla klisna od července 2015 na základě rozhodnutí Městského úřadu Stříbro. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) proto hledal klisně nového majitele.

Liberecké pracoviště ÚZSVM obnovilo po rekonstrukci provoz své zasedací místnosti

03.12.2015
Liberecké pracoviště ÚZSVM obnovilo po rekonstrukci provoz své zasedací místnosti
Regionální zastoupení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci opravilo poškozenou střešní konstrukci a vnitřní rozvody své budovy. Následně tak mohl být obnoven provoz tamější zasedací místnosti s kapacitou 129 míst a komplexním zázemím. Zasedací sál je nyní k dispozici ostatním státním institucím a privátním subjektům. Bližší informace o pronájmu lze získat přímo na libereckém pracovišti ÚZSVM, telefon 485 244 422.

ÚZSVM prodal v Kroměříži byt z dědictví za 979 tisíc

03.12.2015
ÚZSVM prodal v Kroměříži byt z dědictví za 979 tisíc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal ve 2. kole výběrového řízení byt 2+1 o podlahové ploše 62 m2 v Kroměříži za kupní cenu ve výši 979.000 Kč. Bytový dům se nachází asi 900 m jihovýchodně od centra města, na ulici Kostnická, v řadové uliční zástavbě a je přímo přístupný z místní komunikace. Bytový dům byl vystavěn a užíván od roku 1966. Dům se sestává ze tří sekcí, je podsklepený s plochou střechou a bez výtahu. Prodaný byt se nachází ve 2. nadzemním podlaží a má balkon.

ÚZSVM převedl obci Hrušky na Vyškovsku pozemky pod rybníky

02.12.2015
ÚZSVM převedl obci Hrušky na Vyškovsku pozemky pod rybníky
Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve veřejném zájmu bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Hrušky pozemky pod dvěma tamějšími rybníky.

ÚZSVM opravil v Havlíčkově Brodě štít kostela sv. Rodiny

01.12.2015
ÚZSVM opravil v Havlíčkově Brodě štít kostela sv. Rodiny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Havlíčkově Brodě opravil v rámci péče o svěřený majetek štít kostela svaté Rodiny, kulturní památky z první poloviny 18. století. Zhoršující se stav poškození omítek a zdiva štítu kostela svaté Rodiny si vyžádal celkovou opravu průčelí včetně finálního nátěru omítek a dále restaurátorské práce kamenných architektonických prvků.

ÚZSVM daroval knihovně ve Svitavách gramofon a gramofonové desky

30.11.2015
ÚZSVM daroval knihovně ve Svitavách gramofon a gramofonové desky
Svitavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Městské knihovně ve Svitavách gramofon a soubor 196 kusů gramofonových desek v hodnotě 2.210 korun. Stát nabyl majetek v dědickém řízení jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM prodal v Břeclavi rodinný dům z dědictví za 720 tisíc

27.11.2015
ÚZSVM prodal v Břeclavi rodinný dům z dědictví za 720 tisíc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prodal ve výběrovém řízení rodinný dům s pozemkem v katastrálním území Charvátská Nová Ves v Břeclavi za 720 tisíc korun.

Prodej pozemku na Kladensku vynesl 1,2 milionu

26.11.2015
Prodej pozemku na Kladensku vynesl 1,2 milionu
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kladně prodalo za 1,2 milionu korun pozemek v obci Malé Kyšice.

ÚZSVM předal státnímu podniku Povodí Moravy pozemky pod řekou Dyje

25.11.2015
Břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo na státní podnik Povodí Moravy celkem 44 pozemků v účetní hodnotě 3.116.000 Kč. Jedná se o parcely nacházející se v katastrálních územích Břeclav a Lanžhot, v těsné blízkosti státní hranice mezi Českou a Rakouskou republikou.

ÚZSVM převzal na Berounsku nepotřebný státní majetek za více než 38 milionů

24.11.2015
ÚZSVM převzal na Berounsku nepotřebný státní majetek za více než 38 milionů
Berounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových přebralo nepotřebné státní nemovitosti o celkové účetní hodnotě přesahující 38 milionů korun. Jedná se o budovy v areálu bývalých berounských kasáren, které na ÚZSVM přešly z Okresního soudu v Berouně. Dalších 8 budov a 22 pozemků v komplexu bývalé záložní nemocnice Zdravotnického zabezpečení krizových stavů ve Hředlích u Zdic získal ÚZSVM od Ministerstva zdravotnictví.

ÚSVM předal římskokatolické církvi dva pozemky ve Studenci u Horek

23.11.2015
ÚSVM předal římskokatolické církvi dva pozemky ve Studenci u Horek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi dva pozemky na Římskokatolickou farnost Studenec u Horek. Pozemky o souhrnné výměře 1.767 m2 leží v okrajové části obce Studenec. Jsou součástí dobývacího prostoru nevyhrazeného nerostu – ložiska melafyru. Těžbu kamene zde dlouhodobě provádí společnost ZETKA Strážník a.s.