Úterý, 26. května 2020

Aktuality

ÚZSVM převedl Budíškovicím pozemky pod požární nádrží

02.06.2016
ÚZSVM převedl Budíškovicím pozemky pod požární nádrží
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci bezúplatně převedlo Obci Budíškovice dva pozemky, na kterých se nachází požární nádrž. Obec Budíškovice může tedy díky získání těchto pozemků do vlastnictví bezproblémově zajišťovat protipožární ochranu v Obci Budíškovice, ale i v přilehlých obcích.

ÚZSVM v Ústí nad Labem dokončuje vypořádávání agendy Individuální bytové výstavby

02.06.2016
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem převzali po skončení působnosti okresních úřadů celkem 2 808 smluv o poskytnutí státního příspěvku na IBV (individuální bytovou výstavbu) o objemu 234 063 670 Kč. Z toho bylo k 31. 12. 2015 u 2 734 smluv o objemu 227 885 680 Kč ukončeno sledování plnění podmínek.

Východoněmecký skútr Simson z odúmrtě zamířil do sbírek brněnského muzea

02.06.2016
Východoněmecký skútr Simson z odúmrtě zamířil do sbírek brněnského muzea
Regionální pracoviště ÚZSVM Benešov bezúplatně převedlo Technickému muzeu v Brně malý motocykl tovární značky Simson SR 50/1C-CS. Stroj vyrobený v roce 1989 připadl do vlastnictví státu na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 jako odúmrť.

ÚZSVM bezúplatně předal Povodí Vltavy pozemky pod vodními toky na Táborsku

02.06.2016
ÚZSVM bezúplatně předal Povodí Vltavy pozemky pod vodními toky na Táborsku
Regionální pracoviště ÚZSVM Tábor předalo do práva hospodařit státního podniku Povodí Vltavy celkem 13 pozemků v katastrálních územích Val u Veselí nad Lužnicí, Radětice u Bechyně, Oltyně, Rataje u Bechyně a Kajetín.

ÚZSVM vyřešil duplicitní vlastnictví pozemků na Ústeckoorlicku

02.06.2016
ÚZSVM vyřešil duplicitní vlastnictví pozemků na Ústeckoorlicku
Zaměstnancům regionálního pracoviště ÚZSVM Hradec Králové se podařilo vyřešit duplicitní zápis vlastnictví v katastru nemovitostí u dvou pozemků v katastrálním území Luková v okrese Ústí nad Orlicí. Otázka duplicitních zápisů v případech, kdy je jako jeden z vlastníků vedena Česká republika, je jednou z mnoha agend, jimiž se ÚZSVM v rámci své působnosti zabývá.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze pocházející z trestné činnosti

01.06.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně odvedl do státního rozpočtu finanční částku ve výši 17 970 korun. Tyto finanční částky pocházely z trestné činnosti, a to z výroby omamných látek v rodinném domě ve Skotnici a z prodeje pervitinu a marihuany v okrese Nový Jičín.

ÚZSVM prodal za 19,5 milionu pozemky pod nákupním centrem v Českých Budějovicích

01.06.2016
ÚZSVM prodal za 19,5 milionu pozemky pod nákupním centrem v Českých Budějovicích
Regionální pracoviště ÚZSVM České Budějovice prodalo formou přímého prodeje pozemky pod nákupním centrem na českobudějovickém sídlišti MÁJ. Nový majitel, který vlastní budovy obchodního střediska, za nemovitosti zaplatil 19,5 milionu korun.

ÚZSVM předal olomouckému katastrálnímu úřadu jízdní kolo

01.06.2016
ÚZSVM předal olomouckému katastrálnímu úřadu jízdní kolo
Regionální pracoviště ÚZSVM Olomouc předalo Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj crossové jízdní kolo, které připadlo státu na základě rozhodnutí Policie České republiky jako věc s nezjištěným majitelem.

Ústí n. L. bezúplatně získalo od ÚZSVM bývalou požární zbrojnici

01.06.2016
Ústí n. L. bezúplatně získalo od ÚZSVM bývalou požární zbrojnici
Regionální pracoviště ÚZSVM Ústí nad Labem bezúplatně převedlo do majetku Statutárního města Ústí nad Labem, konkrétně jeho městského obvodu Severní Terasa, budovu bývalé požární zbrojnice stojící na pozemku ve vlastnictví města v katastrálním území Dobětice. Nemovitost v účetní hodnotě přes 202 tisíc korun město využívá k uskladnění vysoušečů vlhkosti, kalových čerpadel a dalších zařízení pro likvidaci škod při povodních.

ÚZSVM pokácel nemocné stromy v Kvasicích

31.05.2016
ÚZSVM pokácel nemocné stromy v Kvasicích
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje provedl pokácení nebezpečných a přestárlých stromů v Kvasicích. Práce byly provedeny zdarma v rámci výcviku příslušníků hasičského sboru.

ÚZSVM zlikvidoval 620 kg nábytku

31.05.2016
ÚZSVM zlikvidoval 620 kg nábytku
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM ve Vsetíně provedli svépomocí likvidaci skříní a mrazáku, které ÚZSVM předal okresní soud. Majetek připadl státu jako soudní úschova na základě usnesení Okresního soudu ve Vsetíně.

ÚZSVM šetří náklady státu za úschovu a skladné

31.05.2016
ÚZSVM šetří náklady státu za úschovu a skladné
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami nabyl v rámci řízení o dědictví mimo jiné 100% obchodní podíl ve společnosti s ručeným omezením. Do obchodního podílu náleží také osobní automobil, nábytek a materiál a zařízení společnosti obsahující tisíce položek

Hasiči pokáceli stromy v areálu autokempu

31.05.2016
Hasiči pokáceli stromy v areálu autokempu
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (HZS) zasahoval v areálu autokempu v Kostelci nad Orlicí. Jednalo se o skácení dvou vzrostlých stromů (vrby křehké a lípy srdčité) na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), které byly ve špatném zdravotním stavu a ohrožovaly bezpečnost osob a majetku v areálu autokempu.

ÚZSVM zlikvidovalo SIM karty a razítko

31.05.2016
ÚZSVM zlikvidovalo SIM karty a razítko
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Novém Jičíně zlikvidoval předměty pocházející z trestné činnosti. Pracovníci zlikvidovali šest SIM karet a jedno razítko (pečetítko). Movité věci převzalo ÚZSVM do správy na základě usnesení soudu v Novém Jičíně.

ÚZSVM prodal pozemek obci Charváty

30.05.2016
ÚZSVM prodal pozemek obci Charváty
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Olomouci uskutečnil prodej pozemku o výměře 463 m² v Charvátech za kupní cenu 95 tisíc korun. Získání pozemku do vlastnictví, umožní obci Charváty investici do obnovy stávající infrastruktury.

Sportovní klub Přerov 1908 získal pozemek pod sportovním areálem

30.05.2016
Sportovní klub Přerov 1908 získal pozemek pod sportovním areálem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl část pozemku o výměře 308 m2 Sportovnímu klubu Přerov 1908 z.s. Účetní hodnota převedeného pozemku byla 7 653 korun.

ÚZSVM prodal garsoniéru v Klatovech s překrásným výhledem na Šumavu

30.05.2016
ÚZSVM prodal garsoniéru v Klatovech s překrásným výhledem na Šumavu
Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení za více než půl milionu korun byt 1 + kk v Klatovech. Získané finanční prostředky odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM převzal do své správy lukrativní palác Sevastopol v centru Prahy

30.05.2016
ÚZSVM převzal do své správy lukrativní palác Sevastopol v centru Prahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) jednu z nejlukrativnějších nemovitostí v centru Prahy - palác Sevastopol v ulici Na Příkopě. V budově sídlí například muzikálové divadlo Broadway.

Táborské pracoviště ÚZSVM nabízí veřejnosti k pronájmu zasedací místnost

30.05.2016
Táborské pracoviště ÚZSVM nabízí veřejnosti k pronájmu zasedací místnost
Regionální pracoviště ÚZSVM Tábor nabízí od května 2016 široké veřejnosti volné kapacity konferenčních prostor ve svém sídle v Roháčově ulici. Stále užší spolupráce s veřejností podporuje prezentaci dobrého jména ÚZSVM a zároveň seznamuje občany s činností ÚZSVM jako jedné z organizačních složek státu.

ÚZSVM prodal myslivcům z Troskotovic pozemek pod jejich klubovnou

30.05.2016
ÚZSVM prodal myslivcům z Troskotovic pozemek pod jejich klubovnou
Regionální pracoviště ÚZSVM Znojmo prodalo Mysliveckému spolku Troskotovice za 98 tisíc korun pozemek v katastrálním území Troskotovice. Nachází se na něm stavba ve vlastnictví spolku, kterou využívá pro klubové účely.