Úterý, 15. října 2019

Aktuality

ÚZSVM prodal na Trutnovsku pozemky pod hasičskými nádržemi

28.10.2015
ÚZSVM prodal na Trutnovsku pozemky pod hasičskými nádržemi
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově prodalo za 84 tisíc korun obci Chvaleč pozemky pod stavbami požárních nádrží. Obec využila svého předkupního práva, neboť protipožární zařízení již byla jejím majetkem a prodejem pozemků tak došlo k sjednocení vlastnických vztahů.

ÚZSVM převedl obci Malé Svatoňovice pozemek pod vojenským památníkem

27.10.2015
ÚZSVM převedl obci Malé Svatoňovice pozemek pod vojenským památníkem
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově bezúplatně převedlo obci Malé Svatoňovice pozemek, na kterém se nachází Památník osvobození připomínající konec 2. světové války.

ÚZSVM provedl opravy památkově chráněné zvonice v Mukařově na Litoměřicku

26.10.2015
ÚZSVM provedl opravy památkově chráněné zvonice v Mukařově na Litoměřicku
ÚZSVM zajistil opravy dřevěných částí zvonice na hřbitově v obci Mukařov u Úštěku, a zabezpečil tak její statické zajištění. Náklady na stavební zásah do značně poškozené stavby původem ze 14. století si vyžádaly 52 tisíc korun.

Prodej podílu nemovitosti na Novojičínsku z dědictví vynesl téměř půl milionu

23.10.2015
Prodej podílu nemovitosti na Novojičínsku z dědictví vynesl téměř půl milionu
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Novém Jičíně prodalo za 495 tisíc korun třetinový podíl na rodinném domě nacházejícím se v katastrálním území Loučka u Nového Jičína. Majetek připadl státu jako tzv. odúmrť. Získané peněžní prostředky odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM předal Národnímu muzeu cennou sbírku historických hodin a soch

22.10.2015
ÚZSVM předal Národnímu muzeu cennou sbírku historických hodin a soch
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předal Národnímu muzeu soubor starožitností o účetní hodnotě 585 tisíc korun. Sbírka obsahuje celkem 12 kusů hodin a 3 sochy. Dle znaleckého posudku se jedná o umělecky a sběratelsky hodnotné předměty datované do 19. a 20. století.

ÚZSVM prodal nevyužívaný vodojem v Lounech

21.10.2015
ÚZSVM prodal nevyužívaný vodojem v Lounech
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech prodalo již v prvním kole výběrového řízení za cenu téměř 138 tisíc korun pozemek, jehož součástí je stavba věžového vodojemu.

Odstranění billboardů přispělo k větší bezpečnosti silničního provozu na Novojičínsku

20.10.2015
Odstranění billboardů přispělo k větší bezpečnosti silničního provozu na Novojičínsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přiměl vlastníka dvou nebezpečných billboardů k jejich odstranění. Reklamní poutače se totiž nacházely v ochranném pásmu silnice č. I/57 v katastrálním území Vrchy na Novojičínsku a byly tak v rozporu se současnými stavebními předpisy.

Sbírka starožitností vynesla téměř 80 tisíc korun

19.10.2015
Sbírka starožitností vynesla téměř 80 tisíc korun
Regionální pracoviště ÚZSVM v Hodoníně prodalo v období od roku 2014 do srpna 2015 ve výběrovém řízení 69 ks movitých věcí v celkové hodnotě téměř 79 tisíc korun. Jednalo se zejména o obrazy, grafické listy, lustr, zrcadlo, plastiku, apod., jejichž novými vlastníky se stalo 13 fyzických a 1 právnická osoba. Pracoviště ÚZSVM v Hodoníně tak navázalo na realizaci 32 ks movitých věcí v celkové hodnotě cca 80 tisíc korun, které bezúplatně převedlo v roce 2013 různým státním organizacím.

ÚZSVM prodal církevnímu řádu vincentek pozemky na Litomyšlsku

16.10.2015
ÚZSVM prodal církevnímu řádu vincentek pozemky na Litomyšlsku
Regionální pracoviště ÚZSVM ve Svitavách prodalo církevnímu řádu Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul pozemky nacházející se areálu jeho charitního domova pro řeholní sestry v Janově u Litomyšle. Celkový výnos z prodeje činil 970 tisíc korun, které byly odvedeny do státního rozpočtu.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek městu Litvínov

15.10.2015
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek městu Litvínov
Zaměstnanci pracoviště ÚZSVM v Chomutově převedli městu Litvínov nemovitý majetek, který tvoří jedinou příjezdovou cestu k řadovým garážím. Parcela o výměře 922 m2 leží v katastrálním území Horní Litvínov a její účetní hodnota je přes 190 tisíc korun.

Hasiči získali od ÚZSVM bezúplatně osobní automobil Mercedes-Benz

14.10.2015
Hasiči získali od ÚZSVM bezúplatně osobní automobil Mercedes-Benz
Regionální pracoviště ÚZSVM v Novém Jičíně převedlo Záchrannému útvaru Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně osobní motorové vozidlo značky Mercedes-Benz v hodnotě 315 tisíc korun. Automobil připadl státu jako soudní úschova na základě usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně.

ÚZSVM provedl na Bruntálsku demolici rodinných domů ohrožujících bezpečnost

13.10.2015
ÚZSVM provedl na Bruntálsku demolici rodinných domů ohrožujících bezpečnost
Pracoviště ÚZSVM v Opavě zajistilo ve spolupráci s hasičským záchranným sborem řízenou demolici dvou rodinných domů v obci Dvorce. Nemovitosti byly ve velmi špatném technickém stavu a ohrožovaly nejen osoby pohybující se v blízkosti těchto staveb, ale také účastníky silničního provozu, neboť jedna z budov se nacházela vedle rušné silnice z Opavy do Olomouce.

ÚZSVM přispěl převodem pozemků na Novojičínsku k ochraně proti povodním

12.10.2015
ÚZSVM přispěl převodem pozemků na Novojičínsku k ochraně proti povodním
Odloučené pracoviště Úřadu ÚZSVM v Novém Jičíně bezúplatně převedlo celkem 11 pozemků Státnímu pozemkovému úřadu a státnímu podniku Lesy ČR. Nemovitosti se nacházejí na území okresu Nový Jičín a jsou vhodné k vytvoření protipovodňových opatření.

Prodej pozemků ve výrobním areálu na Příbramsku vynesl přes 700 tisíc

09.10.2015
Prodej pozemků ve výrobním areálu na Příbramsku vynesl přes 700 tisíc
Odloučené pracoviště ÚZSVM v Příbrami prodalo za částku přesahující 700 tisíc korun šest pozemků v bývalém areálu Státního statku Rožmitál pod Třemšínem. Nemovitosti zakoupil současný vlastník na nich stojících staveb.

ÚZSVM nabízí ke koupi luxusní automobily zajištěné v trestním řízení

08.10.2015
ÚZSVM nabízí ke koupi luxusní automobily zajištěné v trestním řízení
Čtyři prémiová vozidla jsou nyní v nabídce prodávaného majetku regionálního pracoviště ÚZSVM v Chomutově. Jedná se o automobily značky Hummer a Mercedes-Benz, které byly zadrženy na základě zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.

Rekreační areál u Brněnské přehrady se prodal za více než 25 milionů

07.10.2015
Rekreační areál u Brněnské přehrady se prodal za více než 25 milionů
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně prodalo za 25,3 milionu korun ve výběrovém řízení areál v atraktivní lokalitě Brněnské přehrady v Brně - Kníničkách. Komplex byl vybudovaný v sedmdesátých letech minulého století a je známý pod názvem „Hotel Přehrada“. Za minulého režimu využíval areál jako rekreační středisko nejprve Svaz socialistické mládeže a posléze Fond dětí a mládeže.

Starožitnosti z dědictví doplní mobiliář zámku Raduň

07.10.2015
Starožitnosti z dědictví doplní mobiliář zámku Raduň
Zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM v Opavě předali Národnímu památkovému ústavu historicky hodnotné bytové vybavení, které připadlo státu jako tzv. odúmrť. Předměty najdou využití v instalacích komnat státního zámku Raduň.

ÚZSVM nabízí drahocenné šperky z odúmrtě za téměř 178 tisíc

06.10.2015
ÚZSVM nabízí drahocenné šperky z odúmrtě za téměř 178 tisíc
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Litoměřicích nabízí k prodeji zlaté šperky v celkové hodnotě 177 985 Kč. Soubor obsahuje mimo jiné diamantový náhrdelník za 32 tisíc korun, zlaté kapesní hodinky s řetízkem v hodnotě 30 tisíc korun či náramek zdobený brilianty s cenou takřka 30 tisíc korun.

Automobil Hyundai z dědictví se prodal za necelých 200 tisíc

05.10.2015
Automobil Hyundai z dědictví se prodal za necelých 200 tisíc
Zaměstnancům Odloučeného pracoviště ÚZSVM Liberec se podařilo prodat již v 1. kole výběrového řízení osobní automobil Hyundai i30, jenž připadl státu jako tzv. odúmrť. Za vozidlo s minimálním počtem najetých kilometrů zaplatil nový majitel téměř 193 tisíc korun.

Kolínské pracoviště ÚZSVM již letos odvedlo do státního rozpočtu přes sedm milionů

01.10.2015
Kolínské pracoviště ÚZSVM již letos odvedlo do státního rozpočtu přes sedm milionů
Více než sedm milionů korun již v letošním roce odvedlo do státního rozpočtu Odloučené pracoviště ÚZSVM Kolín. Hlavní část příjmů tvořil prodej 24 lukrativních pozemků v katastrálním území Jevany a Kutná Hora.