Úterý, 26. května 2020

Aktuality

Pozdně gotický dům zámeckého hejtmana v Pardubicích je na prodej za 10 milionů

27.05.2016
Pozdně gotický dům zámeckého hejtmana v Pardubicích je na prodej za 10 milionů
Regionální pracoviště ÚZSVM Pardubice nabízí k prodeji historický dům s pozemky nacházející se v centru Pardubic v těsné blízkosti zámku. Minimální kupní cena za pozdně gotický objekt s renesančními prvky, v němž původně sídlil zámecký hejtman, je 10 milionů korun. Zájemci mohou své nabídky do výběrového řízení s následnou aukcí zasílat do 16. 6. 2016.

ÚZSVM zlikvidoval 688 tisíc falešných jízdenek na pražskou MHD

27.05.2016
ÚZSVM zlikvidoval 688 tisíc falešných jízdenek na pražskou MHD
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) skartoval 688 tisíc napodobenin přestupních jízdenek na městskou hromadnou dopravu v Praze v ceně 26 korun za jízdenku. Falešné jízdenky připadly ÚZSVM na základě rozsudku Městského soudu v Praze, který rozhodl o jejich propadnutí státu jako trest za zvlášť závažný zločin podvodu.

ÚZSVM pronajme filmařům dvě budovy v centru Prahy

27.05.2016
ÚZSVM pronajme filmařům dvě budovy v centru Prahy
Regionální pracoviště ÚZSVM Praha pronajme filmovým producentům ze společnosti Wilma Film s.r.o. budovy v ulici Hybernská a Washingtonova v centru hlavního města Prahy. Obě nemovitosti ÚZSVM převzal v loňském roce na základě červnového usnesení vlády.

ÚZSVM převedl Státnímu fondu kultury autorská práva Prokopa Drtiny

27.05.2016
ÚZSVM převedl Státnímu fondu kultury autorská práva Prokopa Drtiny
Regionální pracoviště ÚZSVM Praha převedlo Státnímu fondu kultury autorská práva k literárním dílům významného českého právníka a politika JUDr. Prokopa Drtiny (1900 – 1980. Tento majetek připadl státu jako odúmrť.

Škola a domovy mládeže získaly bezúplatně počítače od ÚZSVM

26.05.2016
Škola a domovy mládeže získaly bezúplatně počítače od ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích při obnově výpočetní techniky vyřadil 27 počítačů s monitory. Vzhledem k tomu, že organizační složky státu neprojevily o výpočetní techniku zájem, ÚZSVM ji bezúplatně převedl Jihočeskému kraji, který počítače rozdělil do škol a vzdělávacích zařízení v regionu.

ÚZSVM zahájilo opravy koupaliště Na stírce

26.05.2016
ÚZSVM zahájilo opravy koupaliště Na stírce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zahájil opravy areálu a objektů pražského koupaliště Na Stírce v Kobylisích. Celkový rozpočet stavebních prací činí 111 000 korun.

Památník Terezín získal památkově chráněný dům

26.05.2016
Památník Terezín získal památkově chráněný dům
Pracovníci litoměřického Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedli Památníku Terezín památkově chráněný městský dům v ulici Dlouhá. Dům je jako nemovitá kulturní památka veden již od 3. května 1958. ÚZSVM dům s pozemkem o výměře 653m2 v Terezíně získal na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích jako odúmrť.

ÚZSVM pomáhá s likvidací majetku zaniklých státních podniků na Olomoucku

26.05.2016
ÚZSVM pomáhá s likvidací majetku zaniklých státních podniků na Olomoucku
Regionální pracoviště ÚZSVM Olomouc dokončilo revizi majetku vedeného na listu vlastnictví likvidovaného státního podniku Konzervárny a lihovary, státní podnik vědeckotechnických a obchodních služeb.

ÚZSVM předal podniku Lesy ČR pozemek pod potokem v obci Kylešovice na Opavsku

26.05.2016
ÚZSVM předal podniku Lesy ČR pozemek pod potokem v obci Kylešovice na Opavsku
Regionální pracoviště ÚZSVM Opava předalo státnímu podniku Lesy ČR pozemek v katastru obce Kylešovice na Opavsku.

ÚZSVM převzal od města Klimkovice pozemky pod potokem

26.05.2016
ÚZSVM převzal od města Klimkovice pozemky pod potokem
Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Nový Jičín převzali od Města Klimkovice 12 pozemků o celkové výměře 76 m2 ležící v katastru města. Nachází se na nich koryto drobného vodního toku Rakovec ve správě státního podniku Povodí Odry.

Rozdělený pozemek s komunikacemi na Chomutovsku převedl ÚZSVM na kraj a obec

26.05.2016
Rozdělený pozemek s komunikacemi na Chomutovsku převedl ÚZSVM na kraj a obec
Regionální pracoviště ÚZSVM Chomutov bezúplatně převedlo obci Domašín a Ústeckému kraji pozemky pod komunikacemi v okrese Chomutov o celkové výměře přes 22 tisíc m2.

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti na Novojičínsku vynesl téměř půl milionu

26.05.2016
Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitosti na Novojičínsku vynesl téměř půl milionu
Regionální pracoviště ÚZSVM Nový Jičín odvedlo do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 495 tisíc korun, které získalo z prodeje spoluvlastnického podílu v rozsahu ideální 1/3 na domu v katastrálním území Loučka u Nového Jičína. Novým majitelem se stal spoluvlastník nemovitosti.

Olomoucké pracoviště ÚZSVM se stará o údržbu 4,6 ha zeleně

26.05.2016
Olomoucké pracoviště ÚZSVM se stará o údržbu 4,6 ha zeleně
Regionální pracoviště ÚZSVM Olomouc každoročně zajišťuje údržbu zeleně na téměř 46.000 m² plochy. Jedná převážně o sídlištní meziblokovou zeleň v okolí bytových domů.

I chátrající dům našel svého kupce

25.05.2016
I chátrající dům našel svého kupce
Frýdeckomístecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo chátrající rodinný dům v Beskydech, který v roce 2010 nabyl z odúmrtě po zemřelém. Minimální vyhlašovací cena byla stanovena na 330 000 korun, dům se nakonec prodal za 407 770 korun.

ÚZSVM dosáhl zrušení předkupního práva a věcného břemene z roku 1930

25.05.2016
Na žádost občana z Bělé nad Svitavou zajistil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách výmaz předkupního práva pro stát a věcného břemene postavit a udržovat plot, které bylo zapsáno v katastru nemovitostí podle trhové smlouvy z roku 1930.

Hustopeče koupily pozemek v centru města

25.05.2016
Hustopeče koupily pozemek v centru města
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi prodal městu Hustopeče pozemek ve městě za kupní cenu 1 009 000 korun. Pozemek o výměře 623 m2 se nachází v centrální části města Hustopeče při ulici Bratislavská, poblíž nákupního centra a je zastavěn komerčně využívaným parkovištěm. Mimo uhrazené kupní ceny bylo za bezesmluvní užívání pozemku, na němž se nachází parkoviště, odvedena do státního rozpočtu částka více než 800 000 korun. Město pozemek ÚZSVM bezesmluvně užívalo od roku 2003.

Zaměstnankyně ÚZSVM objevily při prohlídce bytu v Novém Bydžově 150 000 korun

24.05.2016
Zaměstnankyně ÚZSVM objevily při prohlídce bytu v Novém Bydžově 150 000 korun
Královehradecké zaměstnankyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových objevily 150 000 korun při podrobné prohlídce bytu v Novém Bydžově, v němž žil zemřelý, jehož majetek připadl v dědickém řízení státu jako takzvaná odúmrť. Hotovost svázaná gumičkou byla uložena v kapse rybářské vesty. Zaměstnankyně ÚZSVM nález poctivě nahlásily a hotovost odevzdaly.

V aukci cena družstevního bytu v J. Hradci narostla o 45 procent, zastavila se až na 690 tisících

24.05.2016
V aukci cena družstevního bytu v J. Hradci narostla o 45 procent, zastavila se až na 690 tisících
Jindřichohradecké odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo družstevní podíl v Bytovém družstvu Jindřichův Hradec Hvězdárna, jehož součástí je právo nájmu bytu o velikosti 2+kk v ulici Nušlova v Jindřichově Hradci.

ÚZSVM připadl historický fotoaparát

24.05.2016
ÚZSVM připadl historický fotoaparát
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích na základě Usnesení Okresního soudu v Teplicích připadly movité věci, které nebyly vyzvednuty ze soudní úschovy.

ÚZSVM předal společnosti Libri Prohibiti sbírku 80 samizdatových knih z odúmrtě

23.05.2016
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předalo společnosti Libri Prohibiti sbírku 80 samizdatových publikací za symbolickou cenu 10 korun za kus, tedy 800 korun za celou sbírku. Jednalo se o cizojazyčné knihy s tématikou východního bloku a exilová vydání zakázaných českých a slovenských autorů. Knihy připadly státu jako tzv. odúmrť. Publikace budou uloženy v knihovně Libri Prohibiti na Senovážném náměstí v Praze.