Pátek, 22. března 2019

Aktuality

Pozemek pod cyklostezkou již patří Ústeckému kraji

08.03.2019
Pozemek pod cyklostezkou již patří Ústeckému kraji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem bezúplatně převedl pozemek pod cyklostezkou Ústeckému kraji.

ÚZSVM vyřešil zaniklou stavbu u bývalého hotelu Savoy zapsanou na zaniklý subjekt

08.03.2019
ÚZSVM vyřešil zaniklou stavbu u bývalého hotelu Savoy zapsanou na zaniklý subjekt
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně vyřešil problém stavby technického vybavení u bývalého hotelu Savoy v Kolíně, vedenou v katastru nemovitostí na zaniklý státní subjekt - Restaurace a jídelny Kolín, státní podnik, v likvidaci.

ÚZSVM převedl Křenovicím dva pozemky, které jsou součástí lokálního biocentra

07.03.2019
ÚZSVM převedl Křenovicím dva pozemky, které jsou součástí lokálního biocentra
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově bezúplatně převedl obci Křenovice dva pozemky o celkové výměře 28 935 m². Na pozemcích se nachází lokální biocentrum, které udržuje obec Křenovice společně s místním mysliveckým sdružením.

ÚZSVM nabídl sekeru z rvačky

07.03.2019
ÚZSVM nabídl sekeru z rvačky
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech prodalo prostřednictvím elektronické aukce sekeru zabavenou v rámci přestupkového řízení.

ÚZSVM převzal na Plzeňsku třicet čtyři pozemků po zaniklých subjektech

06.03.2019
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni se v posledním čtvrtletí roku 2018 podařilo prošetřit dalších 34 položek z Mapy majetku státu. Jedná se o případy pozemků, které byly v katastru nemovitostí stále vedeny již zaniklé státní organizace a státní statky.

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí zdarma převedl pozemek pro cyklostezku

06.03.2019
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí zdarma převedl pozemek pro cyklostezku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí zdarma převedl do vlastnictví obce Zámrsk pozemek o výměře 1 150 m2 v katastrálním území Janovičky u Zámrsku pro cyklostezku.

ÚZSVM převzal od policie věci použité při vyloupení chaty

01.03.2019
ÚZSVM převzal od policie věci použité při vyloupení chaty
Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Policie ČR věci, které propadly státu na základě rozsudku Okresního soudu v Klatovech. Jednalo se o víceúčelový kovový kapesní nůž a štípací kleště, které byly použity ke spáchání trestné činnosti.

ÚZSVM předal prvorepublikový policejní plášť muzeu Policie ČR

01.03.2019
ÚZSVM předal prvorepublikový policejní plášť muzeu Policie ČR
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni předalo prvorepublikový policejní plášť Muzeu Policie ČR.

Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu

28.02.2019
Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu
Provozní zaměstnanci strakonického odboru Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se pustili do zvelebování prostor v sídle tohoto pracoviště. Byla přestěhována spisovna, která sousedila s kanceláří uvolněnou nájemcem, chodbičkou a malým skladem, čímž vznikl praktický celek vhodný k nabídnutí pro komerční využití.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci pomohl dohledat nedostatečně identifikované vlastníky pozemků

28.02.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci pomohl v loňském roce ve spolupráci s potencionálními dědici dohledat údaje o 11 osobách, původních majitelích nemovitostí, a podat podnět k projednání dědictví u příslušných soudů. Jednalo se celkem o 21 pozemků o celkové výměře 75 061 m2.

ÚZSVM v Teplicích prodal prostřednictvím elektronické aukce věci, které získal z pozůstalosti

27.02.2019
ÚZSVM v Teplicích prodal prostřednictvím elektronické aukce věci, které získal z  pozůstalosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal na základě usnesení Okresního soudu v Teplicích po zemřelém z Krupky pozůstalost v hodnotě 59 915,80 Kč. Zemřelý nezanechal žádnou závěť. Dcera zanechané dědictví odmítla a žádní další dědici ze zákona nebyli zjištěni. Soudní komisař prostřednictvím Ministerstva vnitra nakonec dohledal další příbuzné, kteří dědictví také odmítli. Proto nakonec toto dědictví získal jako odúmrť stát zastoupený ÚZSVM.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci značkové hodinky zabavené v trestním řízení

27.02.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci značkové hodinky zabavené v trestním řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získal na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem hodinky značky The Brave Diesel DZ. Majitel těchto hodinek byl odsouzen za spáchání úvěrového podvodu.

ÚZSVM dohledal vlastníka lesních pozemků zasažených kůrovcem na Turnovsku

26.02.2019
ÚZSVM dohledal vlastníka lesních pozemků zasažených kůrovcem na Turnovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Semilech vyřešil případ dvou pozemků s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se potýkaly s kůrovcovou kalamitou.

ÚZSVM v Jihlavě snížil energetickou náročnost vlastní budovy

26.02.2019
ÚZSVM v Jihlavě snížil energetickou náročnost vlastní budovy
Jihlavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových provedlo výměnu čtyřiceti sedmi oken v části objektu, v němž kromě ÚZSVM sídlí také pracoviště České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu, Fondu dalšího vzdělávání, Krajské hygienické stanice pro Kraj Vysočina, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Nejvyššího kontrolního úřadu, Probační a mediační služby, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Úřadu práce ČR a Úřadu vlády ČR. Díky této opravě došlo nejen k úspoře tepla, ale také k vylepšení celkového vzhledu budovy.

Kamenný dům z osmdesátých let devatenáctého století má opět jediného vlastníka

25.02.2019
Kamenný dům z osmdesátých let devatenáctého století má opět jediného vlastníka
Českobudějovickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla na základě dědického řízení polovina domu, jehož stáří je datováno do roku 1871.

ÚZSVM zajistil opravu historické administrativní budovy v Jablonci nad Nisou

25.02.2019
ÚZSVM zajistil opravu historické administrativní budovy v Jablonci nad Nisou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci zajistil opravu administrativní budovy v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská. V budově dříve sídlili zaměstnanci ÚZSVM. V současnosti jsou kancelářské prostory budovy využívány Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, Probační a mediační službou ČR, Policií ČR a Českým statistickým úřadem a ÚZSVM tak pouze zajišťuje správu tohoto objektu.

ÚZSVM předal 100 let staré zlaté hodinky Puncovnímu úřadu

22.02.2019
ÚZSVM předal 100 let staré zlaté hodinky Puncovnímu úřadu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předal Puncovnímu úřadu zlaté hodinky a jiné cennosti přibližného stáří 100 let.

ÚZSVM převedl Technickému muzeu v Brně pozemek pod bunkrem v Šatově

22.02.2019
ÚZSVM převedl Technickému muzeu v Brně pozemek pod bunkrem v Šatově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Znojmě převedl Technickému muzeu v Brně pozemek o celkové výměře 3 103 m2 pod stavbou bunkru v obci Šatov.

ÚZSVM v Novém Jičíně převzal v roce 2018 celkem 126 pozemků od státních institucí

21.02.2019
ÚZSVM v Novém Jičíně převzal v roce 2018 celkem 126 pozemků od státních institucí
V loňském roce převzalo novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souladu se zákonem o majetku státu nepotřebný majetek od tří státních institucí v počtu 126 pozemků ležících ve 12 katastrálních územích o celkové výměře cca 85 000 m2 a v účetní hodnotě cca 1 040 000 Kč.

ÚZSVM připadla kuriozita z přestupkového řízení

20.02.2019
ÚZSVM připadla kuriozita z přestupkového řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Zlíně převzal od města Valašské Klobouky béžový keramický květináč, u něhož bylo v přestupkovém řízení rozhodnuto o propadnutí státu.