Úterý, 25. února 2020

Aktuality

ÚZSVM prodal 92 gramofonových desek od tuzemských i zahraničních interpretů

10.02.2020
ÚZSVM prodal 92 gramofonových desek od tuzemských i zahraničních interpretů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodal v elektronickém aukčním systému celkem 92 gramofonových LP a SP desek různých tuzemských i zahraničních interpretů z 60., 70., 80. a 90. let.

ÚZSVM se dohodl na ukončení mnohaletého sporu a pro stát vymohl téměř 44 mil. Kč

07.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede v současné době u Okresního soudu v Hradci Králové celkem sedm soudních sporů se společností Aldis, a.s. V těchto řízeních se stát jako žalobce po společnosti Aldis domáhá vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, které jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit ÚZSVM.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně řeší majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

07.02.2020
ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně řeší majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci zaslal od počátku roku 2019 příslušným soudům 19 návrhů na projednání dědictví rozsáhlého majetku po zesnulých nedostatečně identifikovaných majitelích. Jednalo se o 63 převážně zemědělských a lesních pozemků o celkové výměře 283 562 m2 a tři stavby v různých koutech jindřichohradeckého okresu.

ÚZSVM zajistil likvidaci CD disků ve spalovně

07.02.2020
ÚZSVM zajistil likvidaci CD disků ve spalovně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě provedlo likvidaci 2 274 kompaktních disků ve spalovně.

Zaměstnanci ÚZSVM přispěli na opuštěná zvířátka

07.02.2020
Zaměstnanci ÚZSVM přispěli na opuštěná zvířátka
Pro zaměstnance pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni se již stalo tradicí před koncem roku uspořádat materiální sbírku pro útulky, se kterými spolupracujeme. Jedná se o útulky v Borovně na Plzeňsku, ve Studánce u Tachova a také plzeňský Útulek pro zvířata v nouzi.

ÚZSVM v Hradci Králové průběžně zvyšuje počet tzv. „vyřešených obcí“

06.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hledá optimální a hospodárné rozmístění státních institucí v lokalitách ve své působnosti. Jedním z hlavních úkolů ÚZSVM je průběžně snižovat výdaje státu za úhradu komerčních nájmů.

Ústecký a Liberecký kraj získaly od ÚZSVM zdarma pozemky za více než dva miliony korun

06.02.2020
Ústecký a Liberecký kraj získaly od ÚZSVM zdarma pozemky za více než dva miliony korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích a v Liberci bezúplatně převedl celkem sedmnáct pozemků pod komunikacemi Ústeckému a Libereckému kraji. Jeden pozemek získal Liberecký kraj, zbylých šestnáct pozemků kraj Ústecký.

Úřad odvedl sedmnáct miliónů korun na účet Ministerstva spravedlnosti

06.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži převedl na sklonku roku 2019 na účet Ministerstva spravedlnosti více než sedmnáct miliónů korun.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun

06.02.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal v elektronické aukci dvě sekery, autoatlas Česko, tři kusy řezných diamantových kotoučů, čtyři kusy brusných kotoučů atypických rozměrů a dvě televize, které státu připadly podle trestních předpisů a z odúmrtí.

ÚZSVM prodal dva rodinné domy a osm pozemků v Ústí nad Labem za více než 2,5 mil. korun

05.02.2020
ÚZSVM prodal dva rodinné domy a osm pozemků v Ústí nad Labem za více než 2,5 mil. korun
Ústecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR dva sousední řadové domy a osm pozemků o celkové výměře 2 666 m2, které se nacházejí části Ústí nad Labem - Trmicích a které ŘSD již delší dobu nevyužívalo.

Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 zdarma pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun

05.02.2020
Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 zdarma pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun
Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových svého majetku nejen komunikace, ale také pozemek v areálu Domova sociální péče Skalice.

ÚZSVM převedl cennosti na Puncovní úřad

05.02.2020
ÚZSVM převedl cennosti na Puncovní úřad
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě předal Puncovnímu úřadu soubor cenností v celkové hodnotě 80 312 Kč. Tento majetek připadl státu z odúmrti.

Poštovní známky z Plzně byly prodány v elektronické aukci na Benešovsko

05.02.2020
Poštovní známky z Plzně byly prodány v elektronické aukci na Benešovsko
Na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-město ve věci pozůstalosti nabyl ÚZSVM jako odúmrť po paní B., na kterou majetek přešel v rámci pozůstalostního řízení po jejím synovci, rovněž Plzeňákovi, mimo jiné neucelenou sbírku 320 poštovních známek. Sbírku se podařilo v aukci prodat.

Majetek po nadšeném radioamatérovi včetně starého Fiatu připadl státu

05.02.2020
Majetek po nadšeném radioamatérovi včetně starého Fiatu připadl státu
Státu připadl jako tzv. odúmrť majetek po zemřelém muži, který byl dle všeho vášnivým radioamatérem, elektrotechnikem a fotografem. V jeho bytě byla nalezena rozsáhlá sbírka odborné literatury včetně kompletních ročníků časopisu Amatérské rádio, staré, ale pravděpodobně funkční fotoaparáty, nářadí a elektrotechnický materiál.

ÚZSVM našel kanadské vlastníky pozemků v Bohumíně

05.02.2020
ÚZSVM našel kanadské vlastníky pozemků v Bohumíně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě řeší vlastnické vztahy k pozemkům, které vytvářejí funkční celek s budovou Úřadu práce, ale které jsou ve vlastnictví osoby neznámého pobytu. Jedná se o pozemek zastavěný budovou a přilehlé nádvoří.

ÚZSVM prodal Renault Mégane zajištěný v trestním řízení

04.02.2020
ÚZSVM prodal Renault Mégane zajištěný v trestním řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Zlíně prodal ve výběrovém řízení s aukcí za kupní cenu 142 320 Kč automobil značky Renault Mégane 1,5 D hatchback, tmavě šedé metalízy s automatickou převodovkou. Rok výroby je 2011 a najeto má 34 722 km.

ÚZSVM prodal obrazy, hodinky i kameru z dědictví

04.02.2020
ÚZSVM prodal obrazy, hodinky i kameru z dědictví
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně po ženě zemřelé ve věku 78 let odúmrť obsahující mimo jiné i řadu obrazů. Některé z nich se již podařilo prodat. Nyní byly prostřednictvím elektronického aukčního systému prodány dva obrazy s názvem Slunečnice ve váze a Tři parní lokomotivy.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci banjo

04.02.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci banjo
Karlovarskému pracovišti ÚZSVM propadly z trestné činnosti v roce 2018 dva hudební nástroje, stojany na nástroj a noty. Všem získaným věcem se podařilo nalézt nové majitele. Poslední z prodaných věcí byl hudební nástroj banjo značky Fender uložený v černém pevném pouzdře. Vše bylo ve velmi dobrém stavu.

Vodní plocha bez vody vynesla ve Slaném bezmála trojnásobek

04.02.2020
Vodní plocha bez vody vynesla ve Slaném bezmála trojnásobek
Pracoviště ÚZSVM v Kladně prodalo ve výběrovém řízení pozemek v katastrálním území Slaný o výměře 1981 m2, vedený v katastru nemovitostí jako koryto vodního toku.

Podvodníci na internetu stále vydělávají na důvěřivosti ostatních

03.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů peněžní prostředky ve výši 675 276 Kč, které byly výnosem z trestné činnosti.