Úterý, 25. února 2020

Aktuality

ÚZSVM úspěšně prodal dvě rekreační chaty na Pardubicku

03.02.2020
ÚZSVM úspěšně prodal dvě rekreační chaty na Pardubicku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích získal prodejem dvou rekreačních chat do státního rozpočtu více než 180 000 Kč. Rekreační chata o výměře 43,96 m2 v obci Slatiňany v katastrálním území Kunčí byla prodána ve výběrovém řízení s aukcí za kupní cenu 156 000 Kč. Druhá chata o výměře 21,62 m2 se nachází v chatové oblasti v okrajové části obce Bojanov a byla prodána za kupní cenu 28 500 Kč. Stát získal obě chaty z odúmrti.

ÚZSVM v Benešově získal po zaniklém podniku zajímavou technickou památku

03.02.2020
ÚZSVM v Benešově získal po zaniklém podniku zajímavou technickou památku
Katastrální úřad vyhověl návrhu benešovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k provedení přepisu vlastnictví pozemku z dosud zapsaného vlastníka Nářadí, národní podnik Praha, na ÚZSVM.

ÚZSVM úspěšně prodal starožitnosti

03.02.2020
ÚZSVM úspěšně prodal starožitnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kladně prodal v elektronické aukci dva obrazy se sakrální tématikou ze souboru 157 starožitností. Starožitnosti pocházely z trestné činnosti. Obraz Květinový věnec a žena s dítětem a litografie Panna Marie s Ježíškem byly prodány za kupní cenu 770 Kč.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci sklad ve Vrchlabí za 830 tisíc korun

31.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci sklad ve Vrchlabí za 830 tisíc korun
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodalo jednopodlažní provozní budovu ve Vrchlabí, kterou převzalo od Správy Krkonošského národního parku jako nepotřebný majetek.

Stát získal více než 2 miliony z odmítnutého dědictví

31.01.2020
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami úspěšně vyřešili případ odmítnutého dědictví a do státního rozpočtu získali částku ve výši 2 080 837 Kč.

Tachov získal vodovodní řad za více než jeden a půl milionu Kč

31.01.2020
Tachov získal vodovodní řad za více než jeden a půl milionu Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích bezúplatně převedl Městu Tachov vodovodní řad mezi ulicemi Okružní a Vilémovská v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 1 590 000 Kč.

ÚZSVM převedl mlýnský náhon ve Všechovicích

31.01.2020
ÚZSVM převedl mlýnský náhon ve Všechovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl bezúplatně obci Všechovice pozemek, na kterém se nachází koryto mlýnského náhonu, který obcí protéká a jehož správcem je rovněž obec.

ÚZSVM v Brně dohledal vlastníky rodinného domu

30.01.2020
Brněnskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo v obci Tvarožná u Brna dohledat majitele rodinného domu, který byl v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka. Na tento list vlastnictví byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním postupně přepsány budovy, které nebyly dříve evidovány na žádném listu vlastnictví.

Stát se stal majitelem kleští použitých ke spáchání přestupku

30.01.2020
Stát se stal majitelem kleští použitých ke spáchání přestupku
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se stalo vlastníkem kleští, které byli použity ke spáchání přestupku.

ÚZSVM odvedl za prodej rodinného domu 2,2 milionu Kč na pomoc obětem trestných činů

30.01.2020
ÚZSVM odvedl za prodej rodinného domu 2,2 milionu Kč na pomoc obětem trestných činů
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě připadl na základě rozsudků Krajského soudu v Ostravě a Vrchního soudu v Olomouci rodinný dům v Ostravě - Michálkovicích. Původnímu majiteli byla nemovitost zabavena v důsledku trestného činu krácení daně.

Zatížení státního majetku exekucemi z dědictví

30.01.2020
Zatížení státního majetku exekucemi z dědictví
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku stále častěji eviduje podíly nemovitostí, které jsou zatíženy několika exekucemi. V poslední době se jednalo např. o bytovou jednotku v Písku, pozemky v katastrálním území Jetětice či pozemky v katastrálním území Smetanova Lhota.

ÚZSVM prodal a převedl rozsáhlý majetek získaný z odúmrti

29.01.2020
ÚZSVM prodal a převedl rozsáhlý majetek získaný z odúmrti
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě projednání dědictví u Okresního soudu v Prachaticích rozsáhlý nemovitý a movitý majetek po osobě, která zemřela bez dědiců. Majetek zahrnoval 75 pozemků o rozloze více než 21 hektarů, jednu budovu, dále osobní automobil značky Favorit, traktor značky Zetor, nákladní přívěs, rotační sekačku a hrobové příslušenství.

Hasiči rozšiřují užívané prostory v budově ÚZSVM v Semilech

29.01.2020
Hasiči rozšiřují užívané prostory v budově ÚZSVM v Semilech
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se obrátil na semilské pracovitě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se žádostí o poskytnutí dalšího volného prostoru v administrativní budově v Semilech, jejímž správcem je ÚZSVM.

Japonská katana prodána po osmačtyřiceti příhozech

29.01.2020
Japonská katana prodána po osmačtyřiceti příhozech
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě připadl do vlastnictví japonský meč – katana o délce 101 cm, který byl prodán v elektronické aukci po 48 příhozech za částku 4 050 Kč. Aukce začínala na částce 600 Kč.

Rodinný dům v Libušíně prodán v 1. kole výběrového řízení

29.01.2020
Rodinný dům v Libušíně prodán v 1. kole výběrového řízení
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kladně prodalo za 1,44 milionů korun rodinný dům v katastrálním území Libušín.

Obce v okrese Nový Jičín získaly díky Mapě majetku státu zdarma pozemky pod komunikacemi

28.01.2020
Obce v okrese Nový Jičín získaly díky Mapě majetku státu zdarma pozemky pod komunikacemi
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo územně samosprávním celkům, a to konkrétně městu Nový Jičín, obcím Velké Albrechtice, Tichá a Rybí, osm pozemků pod tělesy místních komunikací o celkové výměře 2 967 m2 a v celkové účetní hodnotě 106 746 Kč.

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích získala zdarma od ÚZSVM invalidní vozík

28.01.2020
Psychiatrická nemocnice v Bohnicích získala zdarma od ÚZSVM invalidní vozík
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově převedl bezúplatně Psychiatrické nemocnici v Bohnicích mechanický invalidní vozík značky Meyra. ÚZSVM získal invalidní vozík z odúmrti po pětasedmdesátileté ženě.

Elektronická přestřelka o pozemek v Hamru nad Nežárkou trvala téměř hodinu

28.01.2020
Elektronická přestřelka o pozemek v Hamru nad Nežárkou trvala téměř hodinu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v elektronické aukci pozemek v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

O dům v Jizerských horách byl velký zájem

28.01.2020
O dům v Jizerských horách byl velký zájem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci prodal za téměř tři miliony korun nemovitosti nacházející se v katastrálním území Desná III.

ÚZSVM předal polohovací křeslo či invalidní vozík Psychiatrické nemocnici Bohnice

27.01.2020
ÚZSVM předal polohovací křeslo či invalidní vozík Psychiatrické nemocnici Bohnice
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo Psychiatrické nemocnici Bohnice několik věcí, které státu připadly jako odúmrť.