Středa, 23. října 2019

Aktuality

Horská kola z Valašska pomohou zaměstnancům nemocnice v Praze

17.09.2019
Horská kola z Valašska pomohou zaměstnancům nemocnice v Praze
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně zdarma předal Psychiatrické nemocnici Bohnice tři horská kola.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci šavli za osmnáctinásobek původní ceny

16.09.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci šavli za osmnáctinásobek původní ceny
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal na základě usnesení Okresního soudu v Táboře jako odúmrť v rámci rozsáhlejší pozůstalosti, mimo jiné také kratší šavli s délkou čepele kolem 42 cm a kovovou pochvou. Obě části byly zdobené ornamenty s motivy draka.

Zámek Dívčí Hrad má nového majitele

16.09.2019
Zámek Dívčí Hrad má nového majitele
Opavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení areál zámku Dívčí Hrad v okrese Bruntál za 4 890 000 korun. Novým majitelem se stal spolek HIGHLANDER HERITAGE.

Pozemky pod tělesy komunikací jsou již majetkem Ústeckého kraje

16.09.2019
Pozemky pod tělesy komunikací jsou již majetkem Ústeckého kraje
Ústecký kraj získal pozemky ležící v okresech Litoměřice, Ústí nad Labem a Louny.

ÚZSVM daroval dříve týranou fenku novým majitelům

16.09.2019
ÚZSVM daroval dříve týranou fenku novým majitelům
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových darovalo cca tříletou fenku Tominu novému majiteli.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci panenku použitou při krádežích

13.09.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci panenku použitou při krádežích
Pravomocným rozhodnutím o zabrání věci, které vydalo město Olomouc, připadla olomouckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových panenka, která byla společně s dětským kočárkem použita při spáchání přestupku.

ÚZSVM získal 50 eur, kterými chtěl řidič uplatit policejní hlídku

13.09.2019
ÚZSVM získal 50 eur, kterými chtěl řidič uplatit policejní hlídku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středních Čechách převzalo na základě rozsudku Okresního soudu Praha - východ „úplatek“ ve výši 50 eur.

Sucho na Břeclavsku nepřálo ani vzrostlým stromům

13.09.2019
Sucho na Břeclavsku nepřálo ani vzrostlým stromům
Problémy spojené s odumíráním trvalých porostů se nevyhýbají ani blízkému okolí kulturních památek. Jedním z příkladů jsou mohutné exempláře borovic v parku mezi zámkem v Lednici a vlakovým nádražím.

ÚZSVM dočasně poskytl ŘSD pozemek potřebný pro výstavbu dálnice D4

13.09.2019
ÚZSVM dočasně poskytl ŘSD pozemek potřebný pro výstavbu dálnice D4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic smlouvu o dočasném bezúplatném užívání části pozemku v katastrálním území Lety.

ÚZSVM uhájil v soudním sporu částku převyšující 800 milionů korun

12.09.2019
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uhájili v soudním sporu částku přesahující 800 milionů korun. Rozhodnutí soudu je nepravomocné.

Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově

12.09.2019
Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl spoluvlastnické podíly ve výši 3/8 na třech pozemcích v centru Turnova bezúplatně městu Turnov.

ÚZSVM v Benešově vyřešil dalších 13 pozemků zapsaných na neexistujícího vlastníka

12.09.2019
ÚZSVM v Benešově vyřešil dalších 13 pozemků zapsaných na neexistujícího vlastníka
Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podalo katastrálnímu úřadu v Benešově návrh k přepsání 13 pozemků, u nichž dosud bylo evidováno právo hospodaření pro zaniklý Školní statek Pomněnice.

ÚZSVM převzal na Chebsku další nepotřebný majetek

11.09.2019
ÚZSVM převzal na Chebsku další nepotřebný majetek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech převzal od Generálního ředitelství cel nepotřebný majetek.

Ukradené lyžařské boty mají nového majitele

11.09.2019
Ukradené lyžařské boty mají nového majitele
Zaměstnanci pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získali na základě usnesení Policie ČR jeden pár lyžařské sjezdové obuvi značky Alpina.

ÚZSVM spolupracoval s hasiči na odstranění uschlých větví ze vzrostlé lípy

10.09.2019
ÚZSVM spolupracoval s hasiči na odstranění uschlých větví ze vzrostlé lípy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami využil uzavřeného memoranda o spolupráci mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a zajistil odstranění nebezpečných větví lípy v obci Lhota u Příbrami.

ÚZSVM prodal za téměř půl milionu korun podíly na pozemcích v Jablunkově

10.09.2019
ÚZSVM prodal za téměř půl milionu korun podíly na pozemcích v Jablunkově
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Frýdku-Místku prodalo spoluvlastníkovi pozemků v katastrálním území Jablunkov podíl ve výši ½ na celkem třech pozemcích za kupní cenu ve výši 483 000 Kč. Část pozemků se nachází v zastavěném území, v ploše individuálního městského a příměstského bydlení, část mimo zastavitelné území, v ploše zemědělské.

ÚZSVM vypořádal na Domažlicku majetek státu po Plzeňském pivovaru

09.09.2019
ÚZSVM vypořádal na Domažlicku majetek státu po Plzeňském pivovaru
​Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončil složité majetkoprávní vypořádání dodatečně zjištěného majetku státu po Plzeňském pivovaru s. p., který nebyl předmětem jeho privatizace.

ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička

09.09.2019
ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově na základě žádosti ministra zemědělství převedli státnímu podniku Povodí Moravy další pozemky v katastrálním území Zámrsky. Tyto pozemky budou použity pro výstavbu vodního díla Skalička, která byla schválena usnesením vlády již z roku 2012.

Jihomoravský kraj získal pozemky v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením

06.09.2019
Jihomoravský kraj získal pozemky v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením
Pracoviště ÚZSVM v Břeclavi bezúplatně převedlo pět pozemků o výměře více než 300 m2 v obci Klentnice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Pozemky byly původně zapsány na dnes již neexistující subjekt Okresní ústav sociálních služeb.

V Havlíčkově Brodě jsou všechny státní instituce umístěny ve státních budovách

06.09.2019
V Havlíčkově Brodě jsou všechny státní instituce umístěny ve státních budovách
Havlíčkobrodskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo dokončit optimalizaci rozmístění státních institucí v budovách ve vlastnictví státu. Stát tak v Havlíčkově Brodě nehradí žádné výdaje za nájemné nestátním subjektům. Jedná se o tzv. dislokačně vyřešenou lokalitu.