Středa, 23. října 2019

Aktuality

Část majetku bývalého KOH-I-NOORU prodána v elektronické aukci

22.08.2019
Část majetku bývalého KOH-I-NOORU prodána v elektronické aukci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodal v elektronické aukci budovu s pozemkem ve výrobním areálu bývalého státního podniku KOH-I-NOOR v Kardašově Řečici.

ÚZSVM obohatil sbírky Národního muzea

21.08.2019
ÚZSVM obohatil sbírky Národního muzea
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Střední Čechy získalo z odúmrtí zajímavé movité věci, o které projevilo zájem Národní muzeum.

Levorův Podzim v polích byl úspěšně prodán v elektronické aukci

21.08.2019
Levorův Podzim v polích byl úspěšně prodán v elektronické aukci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodal Levorův obraz Podzim v polích v elektronické aukci za 5 101 korun.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

21.08.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích zajistil nápravu chyby v katastru nemovitostí uzavřením souhlasného prohlášení se Státním pozemkovým úřadem na pozemek o celkové výměře 2 703 m2 v katastrálním území Studnice u Hlinska.

Pozemek bývalých oceláren v Chomutově přinesl do státního rozpočtu více než 300 000 Kč

21.08.2019
Pozemek bývalých oceláren v Chomutově přinesl do státního rozpočtu více než 300 000 Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získalo do státního rozpočtu prodejem pozemku neznámého vlastníka 330 000 Kč.

Sbírka Národního technického muzea byla obohacena o hodinky se zajímavou historií

20.08.2019
Sbírka Národního technického muzea byla obohacena o hodinky se zajímavou historií
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Středních Čechách zdarma převedl Národnímu technickému muzeu (NTM) v Praze několik kapesních hodinek.

Dům dětí a mládeže v Písku může zdarma využívat pozemky v centru města

20.08.2019
Dům dětí a mládeže v Písku může zdarma využívat pozemky v centru města
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku uzavřel smlouvu o výpůjčce s Jihočeským krajem a ošetřil tak na dobu 3 let užívání třech pozemků v historické části města Písek.

ÚZSVM navrhuje zřízení justičního domu v Domažlicích

20.08.2019
ÚZSVM navrhuje zřízení justičního domu v Domažlicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni navrhuje dislokaci, která povede k vytvoření justičního domu v budově ÚZSVM v Domažlicích a zároveň k dosažení jednorázového příjmu do státního rozpočtu.

ÚZSVM pomohl v Praze zajistit ubytování pro policisty

20.08.2019
ÚZSVM pomohl v Praze zajistit ubytování pro policisty
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze předal Krajskému ředitelství Policie bytový dům se třemi bytovými jednotkami na Chodoveckém náměstí v městské části Praha 4 – Spořilov.

ÚZSVM prodal pastvinu pro dobytek za 17 tisíc korun

19.08.2019
ÚZSVM prodal pastvinu pro dobytek za 17 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově prodal tři zemědělské pozemky v katastrálním území Stranný o celkové rozloze 535 m2. Pozemky jsou využívány jako pastvina pro dobytek a byly získány odúmrtí v dodatečně projednaném dědictví.

Výchovný ústav v Místě získal zdarma od ÚZSVM jízdní kola

19.08.2019
Výchovný ústav v Místě získal zdarma od ÚZSVM jízdní kola
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo bezúplatně sportovní vybavení Výchovnému ústavu, dětskému domovu se školou, základní školou, střední školou a školní jídelnou v Místě.

Římskokatolická farnost získala pozemek u chráněné fary ve Vrchotových Janovicích

19.08.2019
Římskokatolická farnost získala pozemek u chráněné fary ve Vrchotových Janovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal Římskokatolické farnosti ve Voticích pozemek o výměře 41 m2 v obci Vrchotovy Janovice za 16 400 Kč.

Obce v severních Čechách získaly do svého vlastnictví nové pozemky

19.08.2019
Obce v severních Čechách získaly do svého vlastnictví nové pozemky
Obce ležící v okresech Teplice a Litoměřice získaly od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně do svého vlastnictví pozemky pod komunikacemi.

V elektronické aukci na šlapací šicí stroj bylo tentokrát našlápnuto

16.08.2019
V elektronické aukci na šlapací šicí stroj bylo tentokrát našlápnuto
V elektronické aukci se podařilo prodat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni za více než trojnásobek šlapací stroj Singer – známý pod vžitým názvem „singrovka“.

Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun

16.08.2019
Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně na základě usnesení Okresního soudu nabyl dědictví po zemřelém, jako tzv. odúmrť a to nemovitý a movitý majetek, který se podařilo úspěšně prodat.

Jihomoravský kraj uznal vlastnické právo státu u dvou pozemků v Hodoníně

16.08.2019
Jihomoravský kraj uznal vlastnické právo státu u dvou pozemků v Hodoníně
Na základě iniciativy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně bylo zjištěno, že u dvou pozemků v areálu střední školy v hodonínské ulici Legionářů nebyly v minulosti naplněny podmínky pro zákonný přechod z majetku České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Náchodské pracoviště ÚZSVM převedlo obci tři pozemky ve Velichovkách

16.08.2019
Náchodské pracoviště ÚZSVM převedlo obci tři pozemky ve Velichovkách
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převedl bezúplatně tři pozemky v obci Velichovky do vlastnictví této obce. Dva pozemky jsou částečně zastavěny budovami mateřské školy, které jsou ve vlastnictví obce, a na třetím je zahrada. Pozemky mají celkovou výměru 751 m2

Dodatečně objevený poklad připadl státu

15.08.2019
Dodatečně objevený poklad připadl státu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně připadl majetek po zemřelém bez dědiců. Po ukončení projednání dědictví vyšel však najevo ještě další majetek, o kterém neměli v ústavu pro psychicky nemocné, kde muž zemřel, žádné záznamy.

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou připadl opuštěný majetek

15.08.2019
ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou připadl opuštěný majetek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou převzal spoluvlastnické podíly na pozemcích v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které připadly státu, jelikož se jednalo o opuštěný majetek.

ÚZSVM vyřešil komplikovaný případ nedostatečně identifikovaných vlastníků

15.08.2019
ÚZSVM vyřešil komplikovaný případ nedostatečně identifikovaných vlastníků
V rámci řešení případu tzv. nedostatečně identifikovaného vlastníka pátralo českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po osobních datech podílových vlastníků zemědělských pozemků v katastrálním území Bzí u Dolního Bukovska a Modrá Hůrka.