Úterý, 25. února 2020

Aktuality

ÚZSVM prodal v elektronické aukci řetězovou motorovou pilu

13.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci řetězovou motorovou pilu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou prodalo v elektronické aukci po 21 příhozech řetězovou motorovou pilu za 2 100 Kč.

Zaměstnanci ÚZSVM vyklidili zanedbaný dům ve Vodňanech

13.01.2020
Zaměstnanci ÚZSVM vyklidili zanedbaný dům ve Vodňanech
Strakonickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadl rodinný dům ve Vodňanech po muži, který zemřel bez dědiců.

Právní zástupce ÚZSVM přispěl k vytvoření relevantní judikatury do budoucna

10.01.2020
Právní zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové přispěl k vytvoření relevantní judikatury do budoucna.

Moravská zemská knihovna v Brně a Věznice Horní Slavkov získaly knihy a DVD

10.01.2020
Moravská zemská knihovna v Brně a Věznice Horní Slavkov získaly knihy a DVD
Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově celkem 237 knih a 249 DVD po muži, který zemřel bez dědiců.

Lovecký nůž z trestné činnosti byl úspěšně prodán

10.01.2020
Lovecký nůž z trestné činnosti byl úspěšně prodán
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získal na základě trestního příkazu vydaného okresním soudem do majetku lovecký nůž, který se následně podařilo prodat.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci více než 100 let staré housle za 5 000 Kč

10.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci více než 100 let staré housle za 5 000 Kč
Pražské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo v rámci dědického řízení housle značky Antonius Stradivarius Cremonensis.

ÚZSVM odvedl téměř 800 tisíc korun na pomoc obětem trestných činů

10.01.2020
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě trestního příkazu Okresního soudu v Jičíně finanční hotovost ve výši 797 852 Kč.

Při prohlídce chaty objevili zaměstnanci ÚZSVM její nečekané obyvatele

10.01.2020
Při prohlídce chaty objevili zaměstnanci ÚZSVM její nečekané obyvatele
Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k prodeji prostřednictvím elektronické aukce chatku v Třebsíně. Na prohlídku nemovitosti se dostavili neobvyklí zájemci.

Osek nad Bečvou získal smuteční síň a další stavby v areálu místního hřbitova

09.01.2020
Osek nad Bečvou získal smuteční síň a další stavby v areálu místního hřbitova
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově bezúplatně převedl obci Osek nad Bečvou smuteční síň, márnici, skladiště s nářadím a budovu se sociálním zařízením a místností pro obřadníka.

Bývalá keramická továrna v Horním Slavkově má díky ÚZSVM nového majitele

09.01.2020
Bývalá keramická továrna v Horním Slavkově má díky ÚZSVM nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech prodal budovu bývalé keramické továrny za 350 tisíc korun.

V pozůstalostním řízení se objevily překvapivé okolnosti

09.01.2020
V pozůstalostním řízení se objevily překvapivé okolnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni řeší případ pozůstalostního řízení, u kterého se objevily zajímavé okolnosti.

Obce v Ústeckém kraji získaly bezúplatně pozemky v celkové hodnotě 254 529 Kč

09.01.2020
Obce v Ústeckém kraji získaly bezúplatně pozemky v celkové hodnotě 254 529 Kč
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předaly do majetku obcí v Ústeckém kraji další pozemky, tentokrát o rozloze 11 797 m2.

ÚZSVM v Hradci Králové vyřešil stavbu bez vlastníka z Mapy majetku státu

09.01.2020
ÚZSVM v Hradci Králové vyřešil stavbu bez vlastníka z Mapy majetku státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové vyřešil další případ z Mapy majetku státu.

ÚZSVM v Hradci Králové převedl pozemky obci Předměřice nad Labem

09.01.2020
ÚZSVM v Hradci Králové převedl pozemky obci Předměřice nad Labem
Pozemky o celkové výměře 1 455 m2 byly ve veřejném zájmu bezúplatně převedeny do vlastnictví obce Předměřice nad Labem.

Prodej pozemků v bývalém průmyslovém areálu vynesl státnímu rozpočtu více než 3,6 milionu korun

08.01.2020
Prodej pozemků v bývalém průmyslovém areálu vynesl státnímu rozpočtu více než 3,6 milionu korun
Odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem získal prodejem pozemků v bývalém průmyslovém areálu do státního rozpočtu částku převyšující 3,6 mil. korun.

I zdánlivě nelukrativní nemovitosti mohou být zajímavou investiční příležitostí

08.01.2020
I zdánlivě nelukrativní nemovitosti mohou být zajímavou investiční příležitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí spoluvlastnický podíl na usedlosti v Mosticích na severním Plzeňsku.

Většina z 56 týraných koček už má milující majitele

08.01.2020
Většina z 56 týraných koček už má milující majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích získal na základě rozhodnutí Městského úřadu Neratovice do vlastnictví 56 koček. Tyto kočky byly ve správním řízení odebrány původní chovatelce z důvodu jejich týrání a byly umístěny do náhradní péče útulku AniDef v Žimu na Teplicku.

Lysá nad Labem koupila od ÚZSVM sportovní areál

08.01.2020
Lysá nad Labem koupila od ÚZSVM sportovní areál
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně prodal Městu Lysá nad Labem šest pozemků včetně příslušných staveb, které tvoří sportovní areál ve středu města, za cenu 8 900 000 Kč.

Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM převzalo finanční hotovost z odúmrti

08.01.2020
Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM převzalo finanční hotovost z odúmrti
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově převzalo na základě usnesení soudního komisaře – notáře jako odúmrť dědictví po muži, který zemřel v jednom ze sociálních zařízení na Pelhřimovsku bez zákonných dědiců i zanechané závěti.

Český báňský úřad našel dočasné sídlo v Plzni

08.01.2020
Český báňský úřad našel dočasné sídlo v Plzni
Úspěšná dislokace se podařila na plzeňském pracovišti ÚZSVM, na kterou se obrátil s žádostí Český báňský úřad, v jehož budově započala rekonstrukce, jejíž trvání se odhaduje na tři roky.