Pondělí, 19. srpna 2019

Aktuality

ÚZSVM prodal v Teplicích dva pozemky po zaniklém státním podniku

09.07.2019
ÚZSVM prodal v Teplicích dva pozemky po zaniklém státním podniku
Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 3 882 m2, které se nacházejí v jižní části Teplic – Sobědruhách v lokalitě nazvané Mexiko. Oba pozemky, které jsou využívány jako zahrada, získal nový majitel za 537 000 Kč.

Daneček a Jerry našli novou majitelku

09.07.2019
Daneček a Jerry našli novou majitelku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou se v krátké době podařilo zajistit nový domov dalším dvěma pejskům – Danečkovi a Jerrymu, kteří v únoru 2019 připadli státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová kvůli týrání.

ÚZSVM převedl obci pozemek u mateřské školy v Řetové

09.07.2019
ÚZSVM převedl obci pozemek u mateřské školy v Řetové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převedl pozemek s trvalými porosty nacházející se v oploceném areálu zahrady mateřské školy. Obec Řetová v minulosti nechala zpracovat zahradním architektem projekt na revitalizaci zahrady a umístila na pozemek herní prvky i novou zeleň.

Pátrání po neznámém vlastníku zavedlo ÚZSVM až do Kanady

09.07.2019
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách začali na základě žádosti obce Měchenice prošetřovat vlastnictví pozemku v této obci. Pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán na nedostatečně identifikovaného vlastníka pana F.

Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce

08.07.2019
Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR už opakovaně pomoci hasičů při odstranění nebezpečných stromů. Naposledy hasiči z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomohli ÚZSVM pokácet osm nebezpečných stromů, především olší a lip, které se nacházely na pozemku patřícím státu v Soběslavi v lokalitě zvané Andělská stoka. Stromy byly ve velmi špatném stavu a hrozilo jejich zřícení na frekventovanou silnici mezi Táborem a Českými Budějovicemi.

Povodí Vltavy získalo pozemky po zaniklém státním podniku v Domažlicích

08.07.2019
Povodí Vltavy získalo pozemky po zaniklém státním podniku v Domažlicích
Téměř 12 let probíhalo majetkoprávní vypořádání 7 pozemků v katastrálním území Domažlice po zrušeném státním podniku bez likvidace DESTA s. p. Děčín, odštěpný závod 06 Domažlice. Na tento majetek byl v roce 2007 upozorněn ze strany domažlického pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jeho právní nástupce DESTA-NOVA, a. s., se sídlem v Děčíně, na kterého byl v roce 2000 vyhlášen konkurz.

Soudní spor o svatební cestu

08.07.2019
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se při řešení kauz setkávají s různou právní tématikou. Nedávno řešili spor o náhradu nemajetkové újmy v podobě zmařené svatební cesty z důvodu nezákonného trestního stíhání.

Psychiatrická nemocnice získala do svého vybavení dva televizory

08.07.2019
Psychiatrická nemocnice získala do svého vybavení dva televizory
Ústecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z tzv. odúmrti mimo jiné i dva televizory.

ÚZSVM hledá nové majitele pro třiadvacet psů

04.07.2019
ÚZSVM hledá nové majitele pro třiadvacet psů
Třiadvacet psů nabízí k odběru zdarma regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách. Původní majitelé chovali zvířata v nevyhovujících podmínkách, a proto jim byla odebrána.

ÚZSVM zlikvidoval padělaná vysvědčení

04.07.2019
ÚZSVM zlikvidoval padělaná vysvědčení
Trutnovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo na základě trestního příkazu Okresního soudu v Trutnově falešné vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru strojní mechanik na Střední průmyslové škole dopravní a.s. v Praze a dvě kopie těchto dokumentů.

ÚZSVM prodal dva pozemky u Píšťanského jezera za 501 tisíc korun

04.07.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky u Píšťanského jezera za 501 tisíc korun
Litoměřické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí v Píšťanech dva pozemky o celkové výměře 4 164 m2 za 501 000 Kč.

ÚZSVM získal cenné papíry v hodnotě 4 milionů korun

04.07.2019
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo akcie v nominální hodnotě 4 miliony korun.

Boj o škodovku v elektronické aukci byl velký

04.07.2019
Boj o škodovku v elektronické aukci byl velký
Ústecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení okresního soudu po zemřelém ve věku 79 let jako odúmrť mimo jiné automobil Škoda Rapid 130, který se úspěšně prodal v elektronické aukci.

ÚZSVM dohledal neznámého vlastníka pozemku v Dobříkově

03.07.2019
ÚZSVM dohledal neznámého vlastníka pozemku v Dobříkově
Ústeckoorlickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo dohledat majitele poloviny zemědělského pozemku v Dobříkově, která byla v katastru nemovitostí zapsána na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Druhou část pozemku vlastní ÚZSVM.

ÚZSVM prodal čtyři pozemky v Chrášťanech za více než 8 milionů korun

03.07.2019
ÚZSVM prodal čtyři pozemky v Chrášťanech za více než 8 milionů korun
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo čtyři pozemky v obci Chrášťany o celkové výměře 8 347 m2, na kterých stojí stavby včetně zpevněných ploch společnosti Strojírny Chrášťany, a.s., tvořící jeden areál. Pozemky byly prodány přímým prodejem za celkovou částku 8 060 000 Kč.

O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem

03.07.2019
O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem
Další elektronické aukce movitých věcí, které se uskutečnily na Strakonicku, byly úspěšné. Z celkem třinácti vyhlášených elektronických aukcí na prodej nepotřebných věcí, byl největší zájem o ty, v nichž se nabízelo nářadí.

Všechna štěňata z nelegálního chovu našla nový domov

03.07.2019
Všechna štěňata z nelegálního chovu našla nový domov
Na pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kladně proběhlo výběrové řízení na prodej šesti štěňat pocházejících z nelegálního chovu. Psi byli zajištěni policií a ÚZSVM byl pověřen správou zajištěného majetku a současně mu byl udělen souhlas s prodejem štěňat.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci plastové nádrže

02.07.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci plastové nádrže
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou prodal ve dvou elektronických aukcích plastové nádrže o objemu 1 000 litrů. ÚZSVM připadly nádrže na základě usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a Krajského soudu v Brně, kterými bylo rozhodnuto o zabrání věcí.

ÚZSVM prodal v Jirkově dům s pozemky za 1,6 milionu korun

02.07.2019
ÚZSVM prodal v Jirkově dům s pozemky za 1,6 milionu korun
Chomutovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemek o velikosti 104 m2, jehož součástí je stavba rodinného domu, a dva další navazující pozemky o celkové rozloze 131 m2 za 1 621 611 Kč. Dům s pozemky se nachází v řadové zástavbě nižších rodinných a bytových domů jižně od centra města Jirkov ve čtvrti Nové Ervěnice.

Náchodské pracoviště převzalo torzo nemovité kulturní památky

02.07.2019
Náchodské pracoviště převzalo torzo nemovité kulturní památky
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převzalo od Národního památkového ústavu nemovitost v katastrálním území Náchod.