Pondělí, 19. srpna 2019

Aktuality

Úmrtím věřitele exekuční řízení nekončí

25.06.2019
Na základě dědického usnesení Okresního soudu v Trutnově připadl České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové majetek zemřelého ve věku 71 let. Všichni zákonní dědici dědictví odmítli.

Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice

24.06.2019
Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v loňském roce od Ministerstva financí pozemek, jehož součástí je stavba chaty nedaleko obce Sedlice u Želivi. Převzatý objekt je součástí rekreačního areálu ve vlastnictví státu s právem užívání pro státní podnik Povodí Vltavy a tvoří jeden funkční a technický celek s vodním dílem Sedlice na řece Želivce.

Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích

24.06.2019
Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích
Českobudějovickému pracovišti se podařilo úspěšně vyřešit zápis nedostatečně identifikovaných vlastníků, který byli uvedeni na celkem čtyřech listech vlastnictví pro katastrální území Hrdějovice.

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí našel nový domov pro dva psy

24.06.2019
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí našel nový domov pro dva psy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převzal na základě rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu v České Třebové celkem deset psů.

Vchynice získaly pozemky pro výstavbu sběrného místa

24.06.2019
Vchynice získaly pozemky pro výstavbu sběrného místa
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodal čtyři pozemky o celkové rozloze 2.210 m2 ležící v katastrálním území Vchynice. Jednalo se o pozemky, které leží na okraji obce, v přímém sousedství dálnice D8. Na pozemcích se nachází zeleň. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny v kategorii plochy venkovského bydlení. Současně leží v ochranném pásmu dálnice D8.

ÚZSVM prodal po dvanácti příhozech budovu s pozemky v Ústí nad Labem za 770 tisíc korun

21.06.2019
ÚZSVM prodal po dvanácti příhozech budovu s pozemky v Ústí nad Labem za 770 tisíc korun
Ústeckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat dva pozemky v blízkosti centra města Ústí nad Labem, na kterých se nachází budova v havarijním stavu. ÚZSVM převzal tyto zchátralé nemovitosti od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, který je již nepotřeboval.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci 130 kusů nádobí za 3 510 korun

21.06.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci 130 kusů nádobí za 3 510 korun
Teplickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo prodat v elektronické aukci sadu nádobí a replik historického skla, které ÚZSVM získal po muži z Prahy, jenž zemřel bez dědiců.

Frýdek-Místek získal pozemek, který byl v minulém režimu nedobrovolně darován státu

21.06.2019
Frýdek-Místek získal pozemek, který byl v minulém režimu nedobrovolně darován státu
Po několikaletém prošetřování se frýdecko-místeckému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podařilo bezúplatně převést městu Frýdek-Místek pozemek pod místní komunikací. Pozemek se nachází v západním okraji města s názvem Nové Dvory – Hlíny.

ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal šperky zajištěné v trestním řízení

21.06.2019
ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal šperky zajištěné v  trestním řízení
Zaměstnancům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem se podařilo prodat šperky propadnuté z trestné činnosti.

ÚZSVM převedl pozemky v areálu mateřské a základní školy obci Kameničky

21.06.2019
ÚZSVM převedl pozemky v areálu mateřské a základní školy obci Kameničky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích bezúplatně převedl pět pozemků o celkové výměře 2 598 m2 v katastrálním území Kameničky do vlastnictví stejnojmenné obce.

ÚZSVM převedl městu Kadaň pozemky potřebné pro vybudování cyklostezky

20.06.2019
ÚZSVM převedl městu Kadaň pozemky potřebné pro vybudování cyklostezky
Město Kadaň získalo od chomutovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně do svého vlastnictví další pozemky.

ÚZSVM předal Muzeu romské kultury budovu známou z českých filmů

20.06.2019
ÚZSVM předal Muzeu romské kultury budovu známou z českých filmů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze předal Muzeu romské kultury nemovitosti v pražských Dejvicích.

ÚZSVM na Rychnovsku převedl na obec pozemek zaniklého státního podniku

20.06.2019
ÚZSVM na Rychnovsku převedl na obec pozemek zaniklého státního podniku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou bezúplatně převedl obci Skuhrov nad Bělou v podhůří Orlických hor dva pozemky pod místní komunikací v hodnotě téměř čtvrt milionu korun. Obec tak získala do svého vlastnictví cca půl kilometru dlouhou cestu.

ÚZSVM se podařilo dohledat dědice neznámého vlastníka až v USA

20.06.2019
ÚZSVM se podařilo dohledat dědice neznámého vlastníka až v USA
Na pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve středních Čechách se obrátila osoba, která projevila zájem o odkoupení pozemku v obci Kamenný Přívoz. Pozemek byl v katastru nemovitostí zapsán na nedostatečně identifikované vlastníky, a to na manžele M. Majetkoprávní šetření probíhalo na základě listin, které ÚZSVM získal z Pozemkových knih, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek, internetových zdrojů, ale také z odborné literatury.

O vyšívací stroje byla v elektronické aukci svedena bitva

19.06.2019
O vyšívací stroje byla v elektronické aukci svedena bitva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáru nad Sázavou prodal v elektronických aukcích tři vyšívací stroje, o které jejich noví vlastníci svedli bitvu.

ÚZSVM prodal trubkové lešení, na které přihazovalo dvanáct zájemců

19.06.2019
ÚZSVM prodal trubkové lešení, na které přihazovalo dvanáct zájemců
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově úspěšně prodal v elektronické aukci celkem šest kusů kovového trubkového lešení.

ÚZSVM ve Svitavách převzal psy odebrané bezcitným majitelům

19.06.2019
ÚZSVM ve Svitavách převzal psy odebrané bezcitným majitelům
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Svitavách převzali na základě rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová celkem 79 psů (28 fen, 50 psů a 1 štěně) kvůli týrání.

Zlatá cihlička z příchovického řeznictví poputuje do Moravské galerie v Brně

19.06.2019
Zlatá cihlička z příchovického řeznictví poputuje do Moravské galerie v Brně
V Příchovicích na jižním Plzeňsku získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových formou odúmrti budovu bývalého řeznictví a pohostinství. Uvnitř byla při provádění soupisu nalezena kromě vybavení zlatá investiční cihlička o hmotnost 116,7 g, a ryzosti zlata 995,7/1000, vydaná Central Bank of India LTD.

Garáž z dědictví vydala své tajemství

19.06.2019
Garáž z dědictví vydala své tajemství
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzalo do správy zděnou řadovou garáž v Pelhřimově, která jako odúmrť připadla do vlastnictví státu. Původnímu majiteli garáž sloužila jako skladiště.

ÚZSVM předal Národnímu technickému muzeu osobní automobil Žiguli 2103

18.06.2019
ÚZSVM předal Národnímu technickému muzeu osobní automobil Žiguli 2103
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo osobní automobil Žiguli 2103 typ LADA 1500 Národnímu technickému muzeu.