Pátek, 22. března 2019

Aktuality

Jamné nad Orlicí získalo místní smuteční síň

27.11.2018
Jamné nad Orlicí získalo místní smuteční síň
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí předal obci Jamné nad Orlicí budovu místní smuteční síně, která byla vybudována pravděpodobně v roce 1971.

O kapličku v Malé Černoci na Podbořansku se bude starat spolek Omnium

26.11.2018
O kapličku v Malé Černoci na Podbořansku se bude starat spolek Omnium
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedli výklenkovou kapličku v Malé Černoci, zapsanou na seznamu kulturních památek, spolku Omnium, který zachraňuje a obnovuje nepotřebné a poničené památky.

Újezd u Chocně získal zdarma budovu požární zbrojnice a tři pozemky

26.11.2018
Újezd u Chocně získal zdarma budovu požární zbrojnice a tři pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedl Újezdu u Chocně budovu požární zbrojnice a tři pozemky o celkové výměře 1118 m2, které se v obci nacházejí. Budova s pozemky, jejichž celková účetní hodnota činí 184 400 Kč, slouží k požární ochraně obce a poskytuje zázemí místnímu sboru dobrovolných hasičů.

ÚZSVM v Liberci získal prodejem pozemků více než 7 mil. Kč

23.11.2018
ÚZSVM v Liberci získal prodejem pozemků více než 7 mil. Kč
Předmětem prodeje byly tři zastavěné pozemky o celkové rozloze 3 908 m2. Pozemky leží přímo v centru Liberce v rušné lokalitě v blízkosti obchodního domu Forum. Dva z prodaných pozemků o výměrách 176 a 85 m2 se nachází v ulici Náchodská, bezprostředně spolu sousedí a jsou z části zastavěné objekty technické vybavenosti ve vlastnictví kupující společnosti. Pozemky jsou oplocené a nepravidelného tvaru. Objekty na pozemcích slouží jako výměníková stanice a transformátor. Nezastavěná část pozemků je porostlá náletovými dřevinami.

ÚZSVM zajistil pokácení nebezpečných stromů na Českolipsku

23.11.2018
ÚZSVM zajistil pokácení nebezpečných stromů na Českolipsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě zajistil pokácení stromu (jírovec maďal) v katastrálním území Velká Javorská. Strom byl v havarijním stavu.

Dříve týraní koně prospívají u nové majitelky

22.11.2018
Dříve týraní koně prospívají u nové majitelky
Před rokem připadlo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) celkem 87 koní z tzv. „jankovské kauzy“ Nejvíce koní z tohoto stáda zůstalo na Benešovsku, většina z nich různě handicapovaných, nesocializovaných, zvyklých žít volně na loukách bez přítomnosti a pomoci člověka.

ÚZSVM našel nový domov pro týrané psy ze Svitavska

22.11.2018
ÚZSVM našel nový domov pro týrané psy ze Svitavska
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách nalezl domov pro dva dříve týrané psy.

Na pozemku po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi vznikne cyklostezka

22.11.2018
Na pozemku po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi vznikne cyklostezka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí vyřešil případ pozemku v Běstovicích, který byl zapsán na dva nedostatečně identifikované vlastníky. Obec Běstovice plánuje na pozemku vybudovat cyklostezku.

ÚZSVM v Ostravě předal Slezskému zemskému muzeu v Opavě nouzové poukázky

21.11.2018
ÚZSVM v Ostravě předal Slezskému zemskému muzeu v Opavě nouzové poukázky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě předal Slezskému zemskému muzeu v Opavě 68 bankovek, nouzových poukázek a kupónů – dividend akcií, které stát získal z odúmrtě.

ÚZSVM ve Vyškově připadla odúmrť za více jak 3,3 milionu korun

21.11.2018
ÚZSVM ve Vyškově připadla odúmrť za více jak 3,3 milionu korun
Majetek po zemřelém bez dědiců získal stát zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově. Celková hodnota bytu o velikosti 2+1 a finančního a movitého majetku činí 3 344 000 Kč.

Předměty z odúmrtě obohatily sbírky zámků a hradu

21.11.2018
Předměty z odúmrtě obohatily sbírky zámků a hradu
Na základě dvou pravomocných usnesení okresního soudu ve věci projednání dědictví po dvou zemřelých bez žádného dědice, připadly dle občanského zákoníku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově i historicky cenné movité věci.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové dostala invalidní vozík

20.11.2018
Fakultní nemocnice v Hradci Králové dostala invalidní vozík
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni předal královéhradecké nemocnici invalidní vozík, který stát získal v rámci tzv. odúmrti.

V budově ÚZSVM v Pardubicích byla zřízena „Tichá linka“

20.11.2018
V budově ÚZSVM v Pardubicích byla zřízena „Tichá linka“
V budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích v ulici Jiráskova využívá nebytové prostory v 1. – 3. NP pro svou činnost i Úřad práce České republiky. V srpnu 2018 zřídil Úřad práce ČR pod záštitou Evropské unie, Evropského sociálního fondu a operačního programu Zaměstnanost v budově ÚZSVM v Pardubicích ve tzv. „Tichou linku“.

Elektronická aukce pomohla zpeněžit majetek zajištěný obviněnému na Jesenicku

20.11.2018
Elektronická aukce pomohla zpeněžit majetek zajištěný obviněnému na Jesenicku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Šumperku připadly do správy předměty, které byly zajištěny fyzické osobě v rámci trestního řízení osoby obvinění ze spáchání podvodu. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Jeseníku rozhodla o prodeji těchto zajištěných movitých věcí.

Psychiatrická nemocnice Bohnice získala trekingové kolo

19.11.2018
Psychiatrická nemocnice Bohnice získala trekingové kolo
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo bezúplatně Psychiatrické nemocnici Bohnice trekingové jízdní kolo značky Rock Machine, které stát získal z tzv. odúmrtě.

Činorodý Plzeňan musel svůj lup odevzdat, vlastníci se nepřihlásili

19.11.2018
Činorodý Plzeňan musel svůj lup odevzdat, vlastníci se nepřihlásili
V březnu 2018 Policie ČR v Plzni vyhlásila popis věcí, které byly zajištěny u pana L., podezřelého mimo jiné z nedovoleného ozbrojování. Podle ustanovení trestního řádu se pak vlastník věcí, jejichž popis je zveřejněn, může o své věci přihlásit na policii. V případě pana L. se jednalo o 19 horských kol, několik kusů nářadí a cca 200 mobilů, notebooků, tabletů, paměťových zdrojů a jiné elektroniky.

Osobní automobil sloužící k trestné činnosti bude sloužit k jejímu potírání

19.11.2018
Osobní automobil sloužící k trestné činnosti bude sloužit k jejímu potírání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Novém Jičíně získal na základě pravomocného usnesení vydaného Okresním soudem v Nové Jičíně osobní motorové vozidlo AUDI A6 ALLROAD vyrobené v roce 2006. Automobil byl předmětem soudní úschovy jako majetek zabavený pachatelům při trestné činnosti. Ve vymezené lhůtě tří let se však o automobil nikdo nepřihlásil a vůz tedy připadl ÚZSVM.

Čivavy z plzeňské množírny již mohou odejít do nových domovů

16.11.2018
Čivavy z plzeňské množírny již mohou odejít do nových domovů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni byl pověřen správou více než stovky psů, zajištěných Policií ČR při odhalení množírny v červenci tohoto roku. ÚZSVM nyní nabízí čivavy z množírny novým majitelům.

Místní nadšenec koupil v Cetorazi pozemek pod budovou, v níž buduje soukromé muzeum

16.11.2018
Místní nadšenec koupil v Cetorazi pozemek pod budovou, v níž buduje soukromé muzeum
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal za 38 190 korun pozemek pod budovou bývalé obecné školy s přilehlou školní zahradou v Cetorazi místnímu nadšenci, kterému již budova patří.

ÚZSVM zdarma převedl Kladnu patnáct pozemků s veřejnou zelení

16.11.2018
ÚZSVM zdarma převedl Kladnu patnáct pozemků s veřejnou zelení
Soubor patnácti pozemků, které kladenské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví města, tvoří vnitrobloková sídlištní zeleň a pozemní komunikace v lokalitě Na Vyhaslém, jež jsou ve vlastnictví města. Zejména se jedná o přístupové chodníky k bytovým domům a přilehlá parkoviště.