Středa, 23. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

Středočeský kraj získal osm pozemků na Benešovsku

15.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově bezúplatně převedl do vlastnictví Středočeského kraje osm silničních pozemků s celkovou plochou 3 550 m2 v katastrálních územích Vysoká u Kosovy Hory, Všechlapy nad Blanicí, Václavice a Divišov u Benešova zastavěné tělesy silnic II. a III. třídy a jejich součástmi ve vlastnictví Středočeského kraje.

ÚZSVM vyřešil další tři pozemky zapsané v katastru na neznámého vlastníka

17.09.2019

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podalo místnímu katastrálnímu úřadu návrh k zapsání tří pozemků v katastrálním území Bernartice u Dolních Kralovic na stát. Dříve byly vedeny na nedostatečně identifikovaného vlastníka.

ÚZSVM v Benešově vyřešil dalších 13 pozemků zapsaných na neexistujícího vlastníka

12.09.2019

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podalo katastrálnímu úřadu v Benešově návrh k přepsání 13 pozemků, u nichž dosud bylo evidováno právo hospodaření pro zaniklý Školní statek Pomněnice.

další aktuality