Středa, 29. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích získala zdarma od ÚZSVM invalidní vozík

28.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově převedl bezúplatně Psychiatrické nemocnici v Bohnicích mechanický invalidní vozík značky Meyra. ÚZSVM získal invalidní vozík z odúmrti po pětasedmdesátileté ženě.

Stát získal opuštěnou chatu v hodnotě 86 140 Kč

14.01.2020

Neobvyklým způsobem se dostala do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově rekreační chata v Přestavlkách u Čerčan. Její majitelé učinili na Katastrálním úřadě v Benešově prohlášení o tom, že tento nemovitý majetek opouštějí v úmyslu nebýt nadále jeho vlastníky a chata se tak stala majetkem státu. Jednalo se o starší manželský pár, který již nebyl vzhledem k věku schopen zajistit její údržbu.

Při prohlídce chaty objevili zaměstnanci ÚZSVM její nečekané obyvatele

10.01.2020

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí k prodeji prostřednictvím elektronické aukce chatku v Třebsíně. Na prohlídku nemovitosti se dostavili neobvyklí zájemci.

další aktuality