Pondělí, 19. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka

13.08.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově podal katastrálnímu úřadu návrh k provedení přepisu vlastníka pozemku, kterým doposud byl Okresní průmyslový podnik Benešov, státní podnik v likvidaci, zaniklý v roce 2001. Jednalo se o pozemek s výměrou 103 m2.

ÚZSVM prodal pozemek nedaleko osady Hořalka

31.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově prodal ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 71 m2 nedaleko osady Hořalka u Přestavlk za 4 000 korun.

Obec Votice získala bezúplatně od ÚZSVM tři pozemky

16.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově bezúplatně převedl obci Votice tři pozemky v hodnotě 96 491 Kč.

další aktuality