Neděle, 26. května 2019

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

ÚZSVM v Benešově spoří energie

07.05.2019

V letošním roce bylo dokončeno zateplení administrativní budovy čp. 2079 v Benešově, se kterou je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Benešov získal dva pozemky po neexistujících státních podnicích

03.04.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově bezúplatně převedl městu Benešov dva pozemky o celkové výměře 26 m2, které se nacházejí v zastavené části města a jsou součástí chodníku.

ÚZSVM prodal chatku na břehu řeky Sázavy

01.04.2019

Chatka, kterou získal Úřad pro zastupování státu v rámci tzv. odúmrtě, byla v druhém kole prodávána za cenu 200 000 Kč. Zájemce nabídl částku 205 000 Kč.

další aktuality