Pátek, 10. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

ÚZSVM pomáhá s dohledáváním neznámých vlastníků z Wisconsinu

01.04.2020

Na benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se obrátili spoluvlastníci pozemků a stavby, jejichž jedna desetina byla v katastru nemovitostí zapsána na občanku Spojených států paní Florence T. z Milwaukee ve státě Wisconsin.

ÚZSVM prodal čtyři lesní pozemky u Jílového u Prahy

12.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 68 000 Kč čtyři menší lesní pozemky v obci Jílové u Prahy o celkové rozloze 840 m2. Do vlastnictví státu se dostaly v roce 1955 darovací nabídkou od soukromých osob.

ÚZSVM úspěšně dohledal vlastníka lesního pozemku

06.03.2020

Pracovníkům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově dohledal vlastníka lesního pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí pro katastrální území Radič na ženu, neznámé adresy.

další aktuality