Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Benešov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Benešov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy;
  • navrhuje změny a úpravy informačních systémů Úřadu, provádí testování změn, ověření nových aplikací na produkčním prostředí;
  • spolupracuje při zpracování metodických pokynů a postupů pro uživatele systémů;
  • provádí ve spolupráci s dalšími útvary Úřadu a dodavateli informačních systémů školení při zavádění nových aplikací a funkcionalit ostatním útvarům Úřadu a poskytuje metodickou pomoc uživatelům v jejich rutinní praxi;
  • spolupracuje s odborem Finančním a ostatními finančními útvary Úřadu při kontrole úplnosti a správnosti výstupních dat pro potřeby účetních závěrek, inventarizace a zpracování rozborů pro potřeby Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu

Adresa:
Poštovní 2079
256 01 Benešov
Ředitelka:
Ing. Marie Hájková
Tel.: 317 755 234
E-mail: marie.hajkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hájková.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Benešov

Zabavený destilační přístroj obohatí sbírku regionálního muzea

14.12.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově získal destilační přístroj v rámci přestupkového řízení. Zařízení bylo převedeno do sbírky Muzea Podblanicka ve Vlašimi, které o přístroj projevilo zájem.

O kapesní nůž s vodáckým motivem se v elektronické aukci utkali čtyři zájemci

11.12.2018

Benešovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídlo v elektronické aukci kapesní nůž značky Frenix, jehož čepel je z jedné strany zdobena rytinou postav plujících na kánoi a tábořících u ohniště.

Dříve týraní koně prospívají u nové majitelky

22.11.2018

Před rokem připadlo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) celkem 87 koní z tzv. „jankovské kauzy“ Nejvíce koní z tohoto stáda zůstalo na Benešovsku, většina z nich různě handicapovaných, nesocializovaných, zvyklých žít volně na loukách bez přítomnosti a pomoci člověka.

další aktuality