Pondělí, 17. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Břeclav

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Břeclav:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 15 Břeclav
Ředitel:
Mgr. Bc. František Čech, MPA
Tel.: 519 311 550
E-mail: frantisek.cech@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Čech-František.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Břeclav

ÚZSVM převedl součást veřejného pohřebiště na obec Rakvice

28.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi převedl na obec pozemek v katastrálním území Rakvice. Pozemek výměře 1 366 m2 byl bezúplatně převeden z důvodu veřejného zájmu.

Jihomoravský kraj získal pozemek pod komunikací mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem

27.05.2019

Břeclavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek o výměře více než 26 000 m2 a v účetní hodnotě více než 224 000 Kč do vlastnictví Jihomoravského kraje.

ÚZSVM prodal pozemek v Pohořelicích za 178 tisíc korun

06.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi prodal ve výběrovém řízení pozemek v obci Pohořelice za 178 tisíc korun.

další aktuality