Středa, 26. února 2020

březen

ÚZSVM snížil do konce roku 2018 počet bezprizorních státních nemovitostí o 63 procent

14.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2018 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 63 % (tj. o 5 793 nemovitostí). Zároveň se podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých subjektů o 52 % (tj. o 669 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.

Generální ředitelka ÚZSVM získala cenu pro osobnost eGovernmentu 2018 za státní elektronické aukce

21.03.2018
Generální ředitelka ÚZSVM získala cenu pro osobnost eGovernmentu 2018 za státní elektronické aukce
Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu získala na slavnostním vyhlášení osobností eGovernmentu 2. místo v kategorii centrálních úřadů za rok 2018.

Město, kraj a Ministerstvo kultury se dohodly na postupu ohledně muzea totality v Uherském Hradišti

16.03.2018
Město, kraj a Ministerstvo kultury se dohodly na postupu ohledně muzea totality v Uherském Hradišti
Na dnešním jednání ohledně areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti, kterého se účastnili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti, Okresního soudu v Uherském Hradišti, města Uherského Hradiště a Zlínského kraje, sdělili zástupci města, kraje i Ministerstva kultury podíl na financování výstavby a provozu Muzea totality.

Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016: Miliardové příjmy i zachráněné stamiliardy v soudních sporech

28.03.2017
Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016: Miliardové příjmy i zachráněné stamiliardy v soudních sporech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na webových stránkách výroční zprávu o své činnosti v roce 2016. Výroční zpráva přináší výsledky hospodaření a činnosti úřadu.

Ve výběrovém řízení na prodej nemocnice v Hředlích zvítězila nabídka přesahující 26 milionů korun

13.03.2017
Ve výběrovém řízení na prodej nemocnice v Hředlích zvítězila nabídka přesahující 26 milionů korun
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přišla v dnešním výběrovém řízení na prodej areálu bývalé záložní nemocnice v Hředlích u Berouna jedna nabídka ve výši 26 200 000 Kč. Nabídka, kterou podala právnická osoba, splnila všechny podmínky výběrového řízení.

ÚZSVM převzal od státních institucí již 598 nepotřebných státních nemovitostí

10.03.2017
ÚZSVM převzal od státních institucí již 598 nepotřebných státních nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal ke konci ledna od ostatních státních institucí celkem 598 nepotřebných nemovitostí, z toho 455 pozemků a 143 budov. Koncentraci nepotřebného státního majetku na ÚZSVM umožnila novela zákona o majetku státu účinná od března loňského roku.

Inventura odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí

08.03.2017
Inventura odhalila 23 319 nepotřebných státních nemovitostí
V České republice je 23 319 nepotřebných státních nemovitostí, které jsou zapsány na jiné státní instituce než Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Odhalila to velká inventura nepotřebných nemovitostí státu, kterou inicioval ÚZSVM.

ÚZSVM zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v roce 2015

23.03.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2015. Informuje v ní o výsledcích hospodaření, pozitivně ovlivněných rekordními příjmy i snížením provozních nákladů, nárůstu právního zastupování a o hospodaření s majetkem státu. Obsahuje rovněž informace o registru CRAB, agendě tzv. neznámých vlastníků nemovitostí i o řadě dalších agend, které ÚZSVM ze zákona vykonává.

ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek

10.03.2016
ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svém webu přehled všech nemovitostí, s nimiž má příslušnost hospodařit. Jedná se o více než 134 tisíc majetkových položek. Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti a omezení korupce při nakládání se státními nemovitostmi je umožnění účasti veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu.

Rekordní dva měsíce v historii ÚZSVM

08.03.2016
Příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za leden a únor 2016 dosáhly částky 447 milionu korun, tedy o 65 procent více než ve stejném období předchozího roku. Jedná se o rekordní příjmy za první dva měsíce minimálně od roku 2008, kam sahá elektronický archiv ÚZSVM.

Zástupci Kliniky nutí ÚZSVM porušovat zákon

03.03.2016
Zástupci Autonomního sociálního centra Klinika nutí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) porušovat zákony, když po něm chtějí, ať prodlouží bezúplatnou výpůjčku objektu Jeseniova 60 nebo je nechá pokračovat v jejich činnosti bez smlouvy. ÚZSVM by v takovém případě mohla být udělena vysoká pokuta v řádech statisíců a zaměstnanci by se také vystavovali reálnému riziku pracovně právních sankcí i trestního stíhání. To ÚZSVM razantně odmítá. ÚZSVM vyzval zástupce Kliniky, aby se zachovali konstruktivně, objekt dobrovolně opustili a dodrželi tak paní Virtovou uzavřenou smlouvu.

ÚZSVM transparentně zveřejňuje na svém webu nabídku nepotřebného majetku státních institucí

01.03.2016
ÚZSVM transparentně zveřejňuje na svém webu nabídku nepotřebného majetku státních institucí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od 1. března 2016 začal na svém webu zveřejňovat nabídky nepotřebného majetku organizačních složek státu a státních organizací, které se řídí zákonem o majetku státu. Tyto státní subjekty zde budou nabízet pro sebe nepotřebný majetek jiným státním institucím. Využít k tomuto účelu web ÚZSVM jim ukládá novela zákona o majetku státu, kterou v lednu letošního roku schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

ÚZSVM vyhověl Klinice a jednal se stavebním úřadem

01.03.2016
ÚZSVM vyhověl Klinice a jednal se stavebním úřadem
Na základě předchozí žádosti zástupců Autonomního sociálního centra Klinika se 29. února konalo jednání na Odboru výstavby Městské části Praha 3 mezi zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zástupci Kliniky a představitelů stavebního úřadu.

ÚZSVM prodal prvorepublikovou Háskovu vilu v Jablonci, nový majitel jí chce vrátit původní tvář

01.03.2016
ÚZSVM prodal prvorepublikovou Háskovu vilu v Jablonci, nový majitel jí chce vrátit původní tvář
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodalo ve výběrovém řízení významnou funkcionalistickou vilu v Jablonci nad Nisou za 5,4 milionu korun. Dům si nechal ve 20. letech minulého století postavit legionář a obchodník s bižuterií Rudolf Hásek. Vedle prodávané budovy stojí dům jeho bratra, Jaroslava Háska. Oba domy, nazývané jako Háskovy vily, tvoří ukázku tradicionalisticky orientované moderny a jsou považovány za jedny z nejhodnotnějších funkcionalistických vil na našem území.

Obrazy slavného fotografa F. Drtikola převzalo opavské muzeum

31.03.2015
Opava 30. března 2015 – Pět olejomaleb s krajinářskými motivy, jejichž autorem je slavný fotograf František Drtikol, předali Slezskému zemskému muzeu v Opavě zaměstnanci Odloučeného pracoviště ÚZSVM Opava. Díla nabyl stát jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převezme soudní spory Vězeňské služby

30.03.2015
Praha 30. března 2015 – Na šest desítek soudních sporů převezme Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od Vězeňské služby ČR (VS ČR). Ve společném memorandu o spolupráci v oblasti hospodaření s majetkem státu a soudních sporů se na tom shodli zástupci obou institucí. Jménem ÚZSVM dokument podepsala generální ředitelka Kateřina Arajmu, Vězeňskou službu ČR zastupoval generální ředitel Pavel Ondrášek. Převedení soudních sporů Vězeňské služby ČR na ÚZSVM umožňuje zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Bývalý rockový klub Trend v Trutnově již má nového majitele

24.03.2015
Trutnov 24. března 2015 – Měšťanský dům v Jihoslovanské ulici v Trutnově, v němž do poloviny 90. let minulého století fungoval rockový klub Trend, se podařilo prodat zaměstnancům Odloučené pracoviště ÚZSVM Trutnov. Za památkově chráněnou nemovitost původně v majetku zaniklého Fondu dětí a mládeže zaplatil nový majitel v 9. kole výběrového řízení 1,91 milionu korun.

Knihy a historická fotoalba z dědictví převzala významná knihovna a muzeum

09.03.2015
Jindřichův Hradec 9. března 2015 – Celkem 665 knih bezúplatně předalo Národní knihovně České republiky Odloučené pracoviště ÚZSVM Jindřichův Hradec. Další dvě alba s historickými fotografiemi a staré listinné dokumenty získalo Moravské zemské muzeum. Tyto předměty s historickou a sběratelskou hodnotu připadly státu jako tzv. odúmrť.

Osmdesát unikátních písemností předal ÚZSVM archivu v Třeboni

04.03.2015
Jindřichův Hradec – Cenný soubor stovky let starých archiválií bezúplatně získal od jindřichohradeckého pracoviště ÚZSVM Státní oblastní archiv v Třeboni. Jednalo se o osmdesát písemností z období od konce sedmnáctého až do první poloviny dvacátého století se značnou historickou a kulturní hodnotou.